ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရး ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္လုပ္မည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခု ႏႈတ္ထြက္


စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာ့ ကုန္းတြင္းေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ကိုးကြက္တြင္လုပ္ကိုင္ ရန္ ႏိုင္ငံျခား ေရနံရွာေဖြေရး ကုမၸဏီခုနစ္ ခုႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ခုနစ္ခုတို႔အား ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ခံစားမႈ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္အတြက္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း စြမ္းအင္စီမံေရး ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာၾကား သည္။

ယခင္က ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ၁၀ ကြက္တြင္ လုပ္ခြင့္ရေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီရွစ္ခုတို႔အား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ ပိုင္းတြင္ ေၾကညာ ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတို႔အနက္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး ျမစ္သာတြင္ရွိ သည့္ MOGE-4 လုပ္ကြက္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ Tianjing New Highland ကုမၸဏီသည္ မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

“အခ်ဳိ႕ေတြက ေနရာလာဦးၾကတာ။ ဒီလုပ္ကြက္မွာ ဦးေအာင္လာတင္ၿပီးေတာ့မွ သူတို႔န႔ဲ တြဲလုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို လုိက္ရွာ ၾကတယ္။ ဒီ အေတာ အတြင္း အရင္ေပးေခ်ရတဲ့ေငြေၾကးေတြ မေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုၿပီး ျပန္ႏႈတ္ထြက္သြား ၾကတယ္။ ဒီလို အျဖစ္အပ်က္ေတြက ႏိုင္ငံ တကာမွာ ျဖစ္တတ္တယ္။ အဲဒီအကြက္မွာ တကယ္ လုပ္မယ့္သူေတြအတြက္ နစ္နာ တာေပါ့” ဟု ၎က ကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ လုပ္ကြက္ သုံးကြက္အထိ သာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရသည့္ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္အေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

လုပ္ခြင့္ရရွိသည့္ လုပ္ကြက္ကိုးခု အတြက္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ ေရးထိုးျခင္းအား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ ျမန္မာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ မရွင္ အစရွိသည့္ အဆင့္မ်ားစြာ ျဖတ္သန္းၿပီးမွ ေရးထိုးရန္ရွိသည့္ အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကုန္းတြင္း လုပ္ကြက္ မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေခၚယူျခင္း အား ယခုႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္သာ ေခၚယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ ကုန္းတြင္းေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ၅၃ ကြက္အနက္ လက္ရွိကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ၁၀ ကြက္ အား စာခ်ဳပ္ ၁၀ ခုျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း၌ လုပ္ခြင့္ရထား သည့္လုပ္ကြက္ ကိုးခုေပါင္းလွ်င္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ေပးရန္ က်န္ရွိ သည့္လုပ္ကြက္ ေပါင္းမွာ ၃၄ ကြက္ က်န္ေနေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဒသအသီးသီးမွ နယ္ေျမေဒသ အေျခအေနအရပ္ရပ္ ေၾကာင့္ လုပ္ကြက္အားလံုးအား မဖြင့္ႏိုင္ေသးဘဲ အနည္းဆံုး ၁၅ ကြက္ခန္႔အထိ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ဖြင့္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း “အစပိုင္း အေျခအေနဘဲ ရွိေသးတယ္။ ကုမၸဏီေတြက စေတြ႕ခါစပဲ ရွိေသးလို႔ ဆက္ၿပီး အမ်ားႀကီးလုပ္ဖို႔ရွိတယ္”ဟု ဆိုသည္။

၎ျပင္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မၾကာမီ ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ျပင္သစ္၊ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီအမ်ားစုက ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ကမ္းလွမ္းထားတယ္။ ဂ်ပန္ကေတာ့ မၾကာခင္မွာ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ကို ယူေတာ့မယ္။ သူတို႔ေတြက သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕မရရင္ေတာင္မွ သုေတသန လုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၾကတယ္”ဟု ယင္း တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ ေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္းတြင္ ၁၉၇၀ မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး စင္ကာပူ အေျခစိုက္ Asia Pacific Energy Business စာေစာင္မ်ားတြင္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ေဒါက္တာေအာင္ခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အနယ္က်ခ်ဳိင့္၀ွမ္းမ်ား အား ေလ့လာမႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

“အသက္ျပန္ငယ္ရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ေရနံထပ္ရွာခ်င္ေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရွးေဟာင္းသီအိုရီေတြနဲ႔ေတာ့ လုပ္မေနနဲ႔၊ ခ်ဳိင့္၀ွမ္းထပ္ ခြဲရမယ္၊ ေလ့လာရ မယ္။ ခ်ဳိင့္၀ွမ္းရဲ႕ အနိမ့္အျမင့္ျပ ေျမပံုၾကည့္ၿပီး ဘယ္ေနရာေတြမွာ ရွိႏိုင္လဲဆိုၿပီး ဘူမိ ႐ူပဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ အပိုင္းေတြ လုပ္ရမယ္။ အရင္တုန္းက လိုေတာ့ လြယ္လြယ္ နဲ႔ဘယ္ရမလဲ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခုေတြ႕ၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္ေတြ႕ဖို႔ လြယ္သြားၿပီ။ ခ်ဳိင့္၀ွမ္းေလ့လာမႈေတြကို ေသခ်ာ ပိုလုပ္ဖို႔ လို တယ္”ဟု ေျပာသည္။

ေဒါက္တာေအာင္ခင္က သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာအား ယံုၾကည္မႈရွိရန္ႏွင့္ ျဖစ္လာသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ဆုိင္ႏိုင္သည့္စြမ္းအင္ႏွင့္ အျမင္မ်ားရွိရန္ လို အပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက အနာဂတ္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားမွ ေတြ႕ရွိလာသည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား အား ျပည္တြင္းအတြက္ အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“စီးပြားေရးမူ၀ါဒေတြက ေျပာင္းလဲ ေနၿပီမို႔ ေနာက္ပိုင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပို၀င္လာရင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုလိုလာလိမ့္မယ္”ဟု ၎က ေနာက္ပိုင္းေတြ႕ ရွိသည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား အား စက္မႈလက္မႈအတြက္ အသုံးျပဳသြား မည္ျဖစ္ၿပီး စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုၾကသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းအသီးသီးမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း ပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အား ၀ယ္ကာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လိုသူ မ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ျပည္တြင္းအတြက္ ၀ယ္ရင္ေစ်းကတစ္မ်ဳိး၊ ႏိုင္ငံတကာေစ်းက တစ္မ်ဳိးမို႔ ျပည္တြင္းကထြက္တဲ့ ဓာတ္ေငြ႕ေတြကို ၀ယ္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

၎က ေနာက္ပိုင္း ေလးလခန္႔အၾကာတြင္ စြမ္းအင္က႑၌ အေျပာင္းအလဲမ်ား အရွိန္ျမင့္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီမ်ား ပိုမို၀င္ လာမည္ျဖစ္   ေၾကာင္း ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္အကြက္မ်ားတြင္ စုစုေပါင္း ၅၂ ကြက္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ဖြင့္ေပးထားသည္။

ေရတိမ္လုပ္ကြက္မ်ားမွာ ရခိုင္တြင္ ခုနစ္ကြက္ရွိၿပီး မုတၱမ၊ တနသၤာရီကမ္းလြန္တြင္ ၁၉ ကြက္ရွိသည္။

ေရနက္အကြက္မ်ားတြင္မူ ရခိုင္ဘက္တြင္ ၁၈ ကြက္၊ မုတၱမ၊ တနသၤာရီကမ္းလြန္တြင္ ရွစ္ကြက္ ရွိေၾကာင္း စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အခ်က္အလက္မ်ား က ေျပာသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္းတြင္းေရနံသိုက္မွာ ေရနံစည္ ေပါင္း ၁၀၄ မီလ်ံက်န္ရွိၿပီး သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕အတြက္မူ ကုဗေပ ထရီလ်ံေပါင္း သုည ဒသမ ၄၁ က်န္ရွိေသးသည္။

ကမ္းလြန္အတြက္မူ ေရနံသိုက္မွာ ေရနံစည္ ၁၀၀ ဒသမ ၈၉ မီလ်ံက်န္ရွိၿပီး သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မွာမူ ကုဗေပ ထရီလ်ံေပါင္း ၁၉ ဒသမ ၇ က်န္ေသး   ေၾကာင္း ေျပာသည္။

၂၀၁၀-၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈမွာ စုစုေပါင္း ၃၆၅ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ စံကုဗေပရွိၿပီး ၎အနက္ ၂၁၅ ဘီလ်ံ စံကုဗ ေပမွာ ရတနာ စီမံကိန္းမွ ျဖစ္ကာ ၁၅၀ ဘီလ်ံ စံကုဗေပမွာ ရဲတံခြန္စီမံကိန္းမွျဖစ္ေၾကာင္း စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အခ်က္အလက္မ်ားက ဆိုသည္။

ဂ်ဴးလိယက္

ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၂၈ ၊ အမွတ္ ၅၅၈ ( ၂၄ ၊ ၂ – ၁ ၊ ၃၊ ၂၀၁၂)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: