စစ္ေတြကမ္းေျခတြင္ ပလတ္စတစ္ ကင္းစင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ပံုမွန္ျပဳလုပ္မည္


သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕(ရခုိင္) အသင္းသည္ ၎အဖြဲ႕၏ ပထမ ဦးဆံုးလႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ သန္႔ရွင္းလွပေစရန္ ပလတ္ စတစ္ကင္းစင္ေရး လႈပ္ရွားမႈကို အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

စစ္ေတြကမ္းေျခတြင္ လာေရာက္ လည္ပတ္သူ ပိုမ်ားျပားလာေသာ္လည္း ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ တြင္ အမိႈက္ပံုးမရိွျခင္းႏွင့္သဲတူးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညစ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ကမ္းေျခမွာ အမိႈက္ပံုးမရိွတဲ့အျပင္ ေဈးဆုိင္ေတြမွာလည္း အမိႈက္ပံုးထားတာမ်ဳိးမရိွဘူး။ လာတဲ့သူေတြကလည္း စည္းကမ္းမဲ့ပစ္ခဲ့တာပဲ။ အခု ဆုိရင္ ကမ္းေျခတစ္၀ုိက္က ပလတ္စတစ္ အမိႈက္သ႐ိုက္ေတြနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ညစ္ပတ္ေနၿပီ” ဟု အသင္း၏ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ယူထား သူ ကိုသန္းလိႈင္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ပလတ္စတစ္ကင္းစင္ေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ေဒသခံ ၁၀၀ ၀န္းက်င္ပါ၀င္ကာ ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ပလတ္စတစ္အမိႈက္မ်ားအား ေကာက္ယူ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆိုပါ၀င္ႏုိင္သည္။

“စိတ္၀င္စားတဲ့သူတုိင္း ပါ၀င္ေစခ်င္တယ္။ ဒါက ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပထမဦးဆံုးလႈပ္ရွားမႈပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကို အပတ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေနပါတယ္။ မၾကာခင္မွာလည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဓာတ္ပံုျပပြဲ တစ္ခုလုပ္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနတယ္”ဟု ကိုသန္း လိႈင္က ေျပာသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံမ်ားကိုယ္တုိင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ကာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: