၁.၃.၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္းအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း


၃၁.၃.၂၀၁၁ မႇာ ပထမဆံုး လႊတ္ေတာ္က တစ္ဆင့္ တိုင္းျပည္ကို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့တဲ့ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ဟာ သူ႔ရဲ႕သမၼတသက္တမ္း တစ္ႏႇစ္ျပည့္ခါနီး မတ္လကုန္ပိုင္းေလာက္မႇာ တိုင္းျပည္ကို တစ္ႏႇစ္ျပည့္မိန္႔ခြန္း  ေျပာၾကားလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ထားခဲ့ေပမယ့္ ၁၁ လၿပည့္ ခ်ိန္မႇာပဲ ေျပာ ၾကားခဲ့လို႔ အခ်ိန္ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ အံ့ၾသစရာျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီမိန္႔ခြန္းေၿပာၾကားမႇာကို ႀကိဳသိတဲ့ ေလ့လာဆန္းစစ္သူေတြနဲ႔ ျပည္သူအမ်ားက သမၼတ မိန္႔ခြန္းမႇာ လႊတ္ေတာ္နဲ႔သေဘာကြဲလြဲတဲ့ ၀န္ထမ္းလစာကိစၥနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖက်န္ေနေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥတို႔ ပါ၀င္မယ္လို႔ ႀကိဳတင္ တြက္ဆထားခဲ့ၾကပါတယ္။


ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းမႇာ အစိုးရရဲ႕ အေရးႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ေၾကညာထားခဲ့တဲ့ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႇဳစနစ္နဲ႔ သန္႔ရႇင္းေသာ အစိုးရေပၚေပါက္   ေရးဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ကိုေတာ့ ဒီတစ္ႏႇစ္ျပည့္မႇာ အက်ယ္တ၀င့္ ရႇင္းလင္းသြားခဲ့တာ မရႇိေပမယ့္ ဒုတိယ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား ထြန္းကားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုေတာ့ အက်ယ္တ၀င့္ ဂုဏ္ယူစြာ ရႇင္းလင္းခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တတိယလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယခင္တခါ ရႇင္းလင္းတာထက္ ပိုမိုဒီမိုကေရစီက်ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ အင္အားစုေတြ၊ အျမင္ကြဲ လြဲသူေတြရဲ႕ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ ရာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ျခင္း ထပ္တူျဖစ္ေအာင္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ကတိျပဳခဲ့တာေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီတစ္ႀကိမ္ သမၼတမိန္႔ခြန္းဟာ ယခင္တစ္ႀကိမ္ မိန္႔ခြန္းေတြထက္စာရင္ လူထုနဲ႔ ပိုမိုရင္းႏႇီးတဲ့ အသြင္ေဆာင္ၿပီး မိဘျပည္သူမ်ားလို႔ သမၼတတစ္ဦး အေနနဲ႔ စတင္သံုးစြဲခဲ့တာကို တပ္မေတာ္သာအမိ၊ တပ္မေတာ္သာအဖလို႔ ႏႇစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နားယဥ္ခဲ့ရတဲ့ လူထုအတြက္ အံၾသစရာျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမၼတဟာ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ၿပီး ဒီမိန္႔ခြန္းတစ္ခုလံုးမႇာ သမၼတေျပာ ၾကားသြားတဲ့ အေၾကာင္းအရာအားလံုးဟာ Online Media ေတြ၊ စာနယ္ဇင္းေတြမႇာ ေရးသားေဖာ္ျပထားခဲ့တဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အသံ၊ ႏုိင္ငံေရး   ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသာမက သေဘာထား ကြဲလြဲသူေတြရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကိုပါ ရယူၿပီး ေျပာၾကားသြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီမို ကေရစီ အေလ့အက်င့္ကို သမၼတတစ္ဦးအေနနဲ႔ စတင္က်င့္သံုးေနၿပီဆိုတာကို ျပသခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

Online Media ေတြ၊ စာနယ္ဇင္းေတြမႇာ ေရးသားေဖာ္ျပထားခဲ့တဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕အသံ၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသာမက သေဘာ ထားကြဲလြဲသူေတြရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကိုပါရယူၿပီး ေျပာၾကားသြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့္ကို သမၼတတစ္ဦးအေနနဲ႔ စတင္က်င့္ သံုးေနၿပီဆိုတာကို ျပသခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ လူထုရဲ႕ အသံနားေထာင္ေနၿပီဆိုတာ ထင္ရႇားေပမယ့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရား တစ္ခုလံုး ကေတာ့ ဒီလိုအေလ့အက်င့္မ်ဳိး ေလ့က်င့္ထားေၾကာင္းကိုေတာ့ တိတိက်က် ေဖာ္ျပမထားပါဘူး။ အခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြမႇာ ေယဘုယ်ဆန္ၿပီး လက္ေတြ႔ ဘ၀နဲ႔ ကြာဟေနတာေတြ၊ တိတိက်က်ရႇိရမယ့္ လမ္းစဥ္ေတြ၊ အခ်ိန္ကာလ သတ္မႇတ္ခ်က္မပါတာေတြ အေပၚမႇာေတာ့ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြရႇိမႇာ ျဖစ္ပါ တယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္

ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲအေနနဲ႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအလယ္မႇာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ေဖာ္ျပသြားၿပီး စစ္မႇန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ေလာကပါလတရား ထြန္းကားေသာ ႏုိင္ငံသစ္တည္ေဆာက္ဖို႔ အေ၀းႀကီး လိုေသးတယ္ဆိုတာကို သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ၀န္ခံသြားခဲ့ပါတယ္။ ယခုလက္ရႇိ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မႈ ေကာင္းေမြ၊ ဆုိးေမြေတြအတြက္ ယခုအစိုးရက တာ၀န္ယူမႇာျဖစ္သလို လက္ရႇိ ေအာင္ျမင္မႈေတြအတြက္ အစိုးရသက္သက္ခ်ည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္၊ တရားစီရင္ေရး၊ စတုတၴမ႑ိဳင္ မီဒီယာေတြ၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တပ္မေတာ္ေတြကိုလည္း credit ေပးကာ (ခ်ီးက်ဴး)သြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ရႇင္သန္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး မၾကာမီက လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ျပည္ပႏိုင္ငံ အသီးသီးေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ႏိုင္ငံ့အနာဂတ္မႇာ ပါ၀င္ေရးကို ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားနဲ႔ တုိင္းရင္းသားမ်ား အစဥ္တစိုက္ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ All Inclusive Political Process ကို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ဆင့္မ်ား Autocracy ယႏၱရား ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေျခ ဖိႏွိပ္ခံရသူေတြ (Underdogs)ေတြဟာ ခုထိဒီမုိကေရစီ အႏွစ္သာရကုိ စတင္ထိေတြ႔ႏုိင္စြမ္း မရွိတာေၾကာင့္ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ အမူ အက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းတာ ျဖစ္ပုံရပါတယ္  . . .

သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ဗမာဟာလည္း တုိင္းရင္းသားတစ္မ်ဳိးသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၀န္ခံသြားခဲ့ၿပီး ဗမာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒကို စြန္႔ပယ္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားမ်ား ခံစားေနရေသာ ဒဏ္ရာမ်ားအေပၚ စာနာနားလည္မႈရႇိေၾကာင္း ျပသခဲ့ေပ မယ့္ တိုင္းရင္းသားေတြ လိုလားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ တစ္လံုးတစ္ပါဒမႇ ေျပာသြားျခင္းမရႇိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ Road Map လမ္းျပေျမပံု သံုးခ်က္ကို ေျပာျပသြားရာမႇာ ပထမအဆင့္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ က ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးနဲ႔ အသြင္သ႑ာန္ တူညီၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြဖက္က ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ အေျဖရႇာေရးကို အခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈတစ္ခုနဲ႔ ေတာင္းဆို လာဖြယ္ရႇိပါတယ္။

ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေထာင္၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းေရာက္လွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုႏႇင့္အညီ တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္ကိုင္ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေရး ေဆြးေႏြးဖို႔ ေျပာထားပါတယ္။

တတိယအဆင့္အေနနဲ႔ Stakeholders ေတြအားလံုး လႊတ္ေတာ္ႀကီးမႇာ လက္မႇတ္ထိုးၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အမ်ားဆႏၵနဲ႔ သေဘာတူျပင္ဆင္ လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။

ဒီလိုဆိုရင္ တုိင္းရင္းသားအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားအားလံုးကို အာဏာရပါတီနဲ႔ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ၈၀ ရာႏႈန္းေက်ာ္ရႇိေသာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း (ၾကားျဖတ္ ၄၈ ေနရာအားလံုး အျခားပါတီမ်ား အႏိုင္ရသည့္တုိင္) ၌သာ ေဆြးေႏြးရမယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူရမႇာ လို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း ၀င္ေရာက္ၿပီးမႇ ေဆြးေႏြးရမယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမႇ (သို႔) သမၼတႀကီး ရဲ႕လက္ထက္ ေက်ာ္လြန္မႇလုိ႔ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေနပါတယ္။ တကယ္ျဖစ္သင့္တာက သမၼတႀကီးတုိ႔ အရင္ကေျပာထားခဲ့တဲ့ သမၼတႀကီး ရဲ႕သက္ တမ္းအတြင္းမႇာ သက္ဆိုင္ရာ  Stakeholders အားလံုးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပညီလာခံမႇာ ေဆြးေႏြး၊ သမၼတႀကီးတို႔ပါတီနဲ႔တပ္မေတာ္က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမႇာ လႊတ္ေတာ္မႇာ အတည္ျပဳၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲက ဒီမိုကေရစီမက်တာေတြ၊ တိုင္းရင္းသားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြ ျပင္ဆင္သြားၾကရမႇာလို႔ ျမင္ပါတယ္။

သမၼတႀကီးရဲ႕ အစုိးရရဲ႕ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္ထဲ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္အတူ စီးပြားေရးဦးေမာ့လာေရးသည္ လူထု၏ လက္ေတြ႔ဘ၀ လုိအင္ဆႏၵကုိ ထင္ ဟပ္မႈရႇိၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေႏႇးေကြးေနရတဲ့ အခ်က္မ်ားထဲ၌ ကမၻာ့စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ ရႇိေနမႈတုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးယႇဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္း မရႇိမႈတုိ႔ကုိ ေထာက္ျပသြားေသာ္လည္း ယခင္အစုိးရ လက္ထက္ကစ၍ တည္ရႇိခဲ့ေသာ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရးပုိင္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းျခင္း အက်ဳိးဆက္ႏႇင့္ ယခုတုိင္ ျပဳျပင္ႏုိင္မႈ အားနည္းျခင္းမ်ားကုိ ၀န္ခံသြားျခင္း မရႇိသည္ကုိ ေတြ႔ရပါ တယ္။ ေခတ္ႏႇင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ဖယ္ရႇားမႈ၊ ေငြလဲလႇယ္မႈႏႈန္းထား စနစ္တစ္ရပ္ တည္ေထာင္မႈ၊ Transactional Cost ေတြ က်ဆင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြအေပၚ ႀကိဳဆုိရေပမယ့္ လူတစ္စုလက္၀ယ္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး မေရာက္ရႇိေစမႈ၊ မညီမွ်မႈမ်ား မျဖစ္ေစမႈ၊ ခ႐ုိနီလူ တန္းစား ေနာက္ထပ္တစ္စု ျဖစ္ေပၚလာေနမႈစတဲ့ ေ၀ဖန္စရာေတြ ရႇိေနခဲ့ပါတယ္။

လူအမ်ား စိတ္၀င္စားေနတဲ့ မုိဘုိင္းဖုန္းကိစၥကုိ စာနာမႈရႇိေၾကာင္း ျပသခဲ့ေပမယ့္ လုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးခဲ့ျခင္း မည္သည့္အခ်ိန္ကာ လ ေနာက္ေျခာက္လ(သုိ႔မဟုတ္) တစ္ႏႇစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆုိေသာ အာမခံခ်က္မ်ဳိးကုိ မေပးႏုိင္ခဲ့ပါ။ ၀န္ထမ္းမ်ားသာမက ျပည္သူမ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၊ စီးပြားေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းမႇ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမႇ ကုိယ္စားလႇယ္မ်ား အသိခ်င္ဆုံးျဖစ္ေသာ လစာတုိးေရးကိစၥအတြက္ လုံေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္၊ အခ်ိန္ကာလ သတ္မႇတ္ခ်က္မပါတာကုိလည္း မိန္႔ခြန္းနားေထာင္သူအမ်ားစုက စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကတာ ေတြ႔ရပါ တယ္။ ၀န္ထမ္း ၃ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြက္မဟုတ္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ မရႇိေစရန္ က်န္ျပည္သူ ၉၆ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြက္ ဆုိေသာစကားမႇာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းတစ္ခု မဟုတ္သလုိ ခံစားၾကရပါတယ္။  ၀န္ထမ္းလစာတုိးမႈ ေဆြးေႏြးတာေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း အနည္းငယ္ တက္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘဲ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေနာက္ပုိင္း စတင္တုိးျမႇင့္ခဲ့ေသာ မီတာခႏႇင့္ ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလေရာက္မႇ အက်ဳိးဆက္ စတင္ခံ စားခဲ့ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ပေပ်ာက္ေရးႏႇင့္ သန္႔ရႇင္းေသာအစုိးရ ျဖစ္ေပၚေရးတုိ႔အတြက္ မီဒီ ယာႏႇင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား သိသာထင္ရႇားေသာရလဒ္ မေပၚေပါက္ေသးေသာအခ်က္မႇာ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပစရာျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတမႇအစ   ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး အခြန္ေပးေဆာင္ေရး အစီအစဥ္ကုိေတာ့ ႀကိဳဆုိရပါမယ္။

ညီမွ်၊မွ်တတဲ့ အခြန္စနစ္ေအာက္မႇာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး အခြန္ေပးေဆာင္ေရးဆုိတာဟာ ဒီမုိကေရစီအစုိးရတစ္ရပ္အတြက္ အေရးႀကီးဆုံးလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းေအာက္မႇာေပ်ာက္ဆုံးေလ်ာ့နည္းရတဲ့ ျပည္သူ႔အခြန္ေငြေတြအတြက္ တိက်ခုိင္မာတဲ့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအခြန္မ်ား အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ကုိလည္း စဥ္းစားသင့္တာေတာ့ အမႇန္ပါပဲ။

သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ Rule of Law ကုိ အထူးအေလးေပး ေျပာဆုိသြားၿပီး ျမန္မာ့လူေဘာင္အတြင္း၌ ဒီမုိကေရစီႏႇင့္ ထုိက္တန္ေသာ စိတ္ေနစိတ္ထား အမူအက်င့္ ေျပာင္းလဲေရးကုိ အဓိက တုိက္တြန္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ဆင့္မ်ား Autocracy ယႏၲရားရႇင္သန္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေျခဖိႏႇိပ္ခံရသူေတြ (Underdogs) ေတြဟာ ခုထိ ဒီမုိကေရစီ အႏႇစ္သာရကုိ စတင္ ထိေတြ႔ႏုိင္စြမ္း မရႇိတာေၾကာင့္ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ စိတ္ေန စိတ္ထား၊ အမူအက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းတာ ျဖစ္ပုံရပါတယ္။ Autocracy Mechanism ေအာက္မႇာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ေနရာအသီးသီးမႇာ အသာစီးရယူထားတဲ့ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားေတြကုိ အေတြးအေခၚ၊ အမူအက်င့္ေတြ ျပင္ၾကဖုိ႔ သြယ္၀ုိက္တုိက္တြန္းသြားတယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ႀကိဳဆုိရပါတယ္။

အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ အားေကာင္းဖုိ႔ သမၼတႀကီးက တုိက္တြန္းသြားၿပီး အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ အားေကာင္းမႇ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ခုိင္မာ မယ္၊ ေဖာင္ေဒးရႇင္းေတြ၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားသမဂၢေတြ စနစ္တက် ေပၚထြက္ေရးအတြက္ သမၼတႀကီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ႀကိဳဆုိရၿပီး သမုိင္းအစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းေရးကုိပါ ထည့္ေျပာခဲ့ရင္ေတာ့ အတုိင္းထက္အလြန္ပါ။ ပညာရည္ ျမင့္မားေရး၊ အက်င့္ စာရိတၲမ႑ဳိင္ ျမင့္မားေရး၊ ပညာေရးစနစ္သစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၌ အေထာက္အကူျပဳေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑ အသီးသီး၌ ပညာ တတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ေပၚထြန္းေရးအတြက္  အေျခခံျဖစ္ေစေရး အစရႇိတဲ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢရဲ႕ ႀကီးျမတ္တဲ့အစဥ္အလာနဲ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ အဆင္ သင့္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ သမၼတႀကီးရဲ႕ မိန္႔ခြန္းမႇာသာ ပါသြားခဲ့ရင္ ျပည့္စုံတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ဖတ္စာအုပ္ တစ္အုပ္ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ႏႇင့္အညီ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈကို စတုတၴမ႑ိဳင္မ်ားအေနနဲ႔ မွ်မွ်တတ ထိန္းေက်ာင္းသြားရန္ဆိုတဲ့ သမၼတႀကီးရဲ႕ သတင္း မီဒီယာမ်ား မႇတ္ခ်က္က ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ဳိးသား စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းေရးဆိုတာကိုေတာ့ အေလးအနက္ထားၿပီး အခ်ိန္ယူ စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ေစလိုပါတယ္။ စိစစ္ေရး မူ၀ါဒအခ်ဳိ႕ ေလ်ာ့ေပါ့ေပး႐ုံနဲ႔ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာ လြတ္လပ္တဲ့ စတုတၴမ႑ိဳင္ ေပၚထြန္းၿပီလို႔ ေျပာလို႔ မရႏိုင္ေသးပါဘူး။ ႏိုင္ငံရဲ႕အေျပာင္းအလဲေတြမႇာ တာ၀န္ယူတတ္တဲ့စိတ္ေတြနဲ႔ တိုင္းျပည္အေရး ရဲ၀ံ့အနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ ရႇိလာ ခဲ့ေပမယ့္ ပုဂၢလိကသတင္းစာေတာင္ ထုတ္ေ၀ခြင့္မျပဳခဲ့တာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒအစား ပုံႏႇိပ္ဥပေဒပဲ ျပဌာန္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနခဲ့တာေတြ၊ အီလက္ ထေရာနစ္ မီဒီယာကို အစိုးရကပဲ အလုံးစုံ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာ (တျခားႏိုင္ငံေတြမႇာေတာင္ ခြင့္မျပဳတဲ့ အီလက္ထေရာနစ္ သတင္းမီဒီယာမႇာ ထိုင္းႏိုင္ငံ က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏႇီး ျမႇဳပ္ႏႇံမႈကို ခြင့္ျပဳခဲ့တာ)ေတြဟာ စတုတၴမ႑ိဳင္ေတြ လြတ္လပ္လာၿပီ တာ၀န္ယူေတာ့လို႔ ေျပာလို႔ မရႏိုင္ေသးတဲ့ အေျခအေနပါပဲ။ သတင္းဂ်ာနယ္ေတြ ရာနဲ႔ခ်ီ ပိုခြင့္ျပဳေနတာပါပဲလို႔ ဆင္ေျခေပးလို႔ရေပမယ့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လြန္ႏႇစ္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးပါတီ ရာနဲ႔ခ်ီ မႇတ္ပုံတင္ထားေနတာပဲ လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ ခနဲ႔တဲ့တဲ့ ေျပာခဲ့တာကို ျပန္အမႇတ္ရေစၿပီး ခံရခက္ေစပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့ သတင္းမီဒီယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္လုပ္တဲ့နည္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

အစိုးရက တာ၀န္ေပးတဲ့ ဂ်ာနယ္လစ္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးေတြမႇာ အခြင့္အေရးအရ ဟိုကပ္ဒီကပ္ ေတာက္တဲ့လို လုပ္တတ္တဲ့သူေတြ၊ ဂ်ပန္ေခတ္က စကားျပန္ေတြလို အစိုးရရဲ႕ စကားျပန္အျဖစ္သာ လုပ္တတ္တဲ့သူေတြသာ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးခဲ့ရင္ အမ်ဳိးသားစာနယ္ဇင္းေကာင္ စီေၾကာင့္ မလိုလားအပ္တဲ့ ပဋိပကၡေတြကို  ဖိတ္ေခၚသလို ျဖစ္မႇာအမႇန္ပါပဲ။

သမၼတႀကီးရဲ႕ မိန္႔ခြန္းမႇာ ႏိုင္ငံတံခါးဖြင့္တာနဲ႔အမွ် အခြင့္အလမ္းနဲ႔အတူ တြဲပါလာမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြကို  စနစ္တက် ေဖာ္ေဆာင္သြားဖို႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ မႇာေဖာ္ျပသြားၿပီး ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားတဲ့ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ကတိျပဳသြားခဲ့ပါတယ္။

၂.၃.၁၉၆၂ ကစၿပီး စစ္ဖက္က စတင္အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးတဲ့ ႏႇစ္ ၅၀ ျပည့္ ၁.၃.၂၀၁၂ မႇာ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ မိန္႔ခြန္းမႇာ ေ၀ဖန္ စရာေတြ ရႇိေနေပမယ့္ ႏႇစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲတစ္ဦးအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အထင္ဟပ္ႏိုင္ဆုံး၊ ဒီမိုကေရစီရနံ႔ အသင္းပ်ံ႕ဆုံး မိန္႔ခြန္းအျဖစ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သုံးသပ္လိုက္ရပါတယ္။

 တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရျပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကေရွ႕၌ကတိသစၥာျပဳ။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို သမၼတအိမ္ေတာ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာ ၾကား။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၄ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရးျဗဴ႐ို အျမဲတမ္းေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင့္၏ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီ ဥကၠ႒ မစၥတာက်ာခ်င့္လင္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမ ၇၊ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္။ အဆိုပါ ေန႔တြင္ပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္၀ိဇၨာ ဇီ၀ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမ ၁၆ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ အခ်ဳိ႕ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ ကို ထုတ္ျပန္။ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္အရ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ အက်ဥ္းက် ခံေနရသူမ်ားအနက္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ ခံထားရသူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္သို႔ လည္းေကာင္း၊ ေထာင္ဒဏ္က် ခံေနရသူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ရရွိၿပီးေသာ ေလ်ာ့ေပါ့ရက္မ်ားအျပင္ တစ္ႏွစ္ထပ္မံေလ်ာ့ေပါ့ ရရွိေစရန္ အတြက္ လည္းေကာင္းအစရွိသျဖင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမ ၂၀ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရး အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာ ၾကား။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမ ၂၆ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမ ၂၇ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတဟူက်င္ေတာင္ႏွင့္ ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအက်ဳိးတူ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၈ ထိုင္းဘုရင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၂ အိႏၵိယႏိုင္ငံျပည္ပေရးရာ၀န္ႀကီး H.E. Mr.S.M Krishna ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂  ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အား ေတြ႔ဆံု။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း အေၾကာင္းမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံအသီး သီးသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုး အမိျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာခြင့္ ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဖိတ္ေခၚခဲ့။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ၌ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးႏွင့္ လူ မႈေရး နယ္အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း၌ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွ ေၾကညာခ်က္ ၁/၂၀၁၁ ထုတ္ျပန္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး   ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚ။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၉ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု။ ထိုေတြ႔ဆံုမႈသည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဦးတည္ေစသည့္ ပထမဆံုးေျခလွမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သမိုင္း၀င္ေတြ႔ဆံုမႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၂ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း ပထမေန႔သို႔ တက္ေရာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ မိမိတို႔အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ေစဘဲ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားသို႔ လိပ္မူလ်က္ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့။ အဆိုပါ သ၀ဏ္လႊာတြင္ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) အတြင္း ျပည္သူ႔အသံကို နားေထာင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေစခဲ့သည့္အျပင္ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူ အၾကားရွိ နံရံမ်ားကို ၿဖိဳခ်ႏိုင္ခဲ့။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္၄၉/၂၀၁၁ျဖင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန့္ထုတ္ျပန္။ အဆိုပါ အမိန္႔ အ ရ အက်ဥ္းသား ၆၀၀၀ ေက်ာ္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ ၂၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ခဲ့ကာ ကိုသူရ(ေခၚ)ဇာဂနာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆ ထင္ (SSPC ဥကၠ႒)၊ ကိုကိုႀကီး(စမ္းေခ်ာင္း)ႏွင့္ မစုစုေႏြးတို႔ ပါ၀င္ခဲ့။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ – အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးသြားေရာက္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ – (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲ တက္ေရာက္ရန္ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာ။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ေတြ႔ဆံု။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၆-(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ရန္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာ။ ေဆြးေႏြးပြဲကာလအတြင္း ျပဳ လုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ား၌ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၉ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘာလီ၌ ရွိေနစဥ္ကာလအတြင္း အာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္ သတင္းယူခဲ့သည့္ ျမန္မာ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆံု။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အတြင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုးလာေရာက္ သည့္ သမိုင္း၀င္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ခဲ့။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ဘယ္လာ႐ုစ္ သမၼတႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံု။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ဥေရာပ သမဂၢႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးရာ အႀကီးအကဲ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ Mr.Robert Cooper ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ စတုထၴအႀကိမ္ မဟာမဲေခါင္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပ။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တက္ေရာက္။ ကေမၻာဒီး ယား ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သီးျခားေတြ႔ဆံု။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ ခိုအိခ်ိ႐ိုဂင္းဘ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ေတြ႔ဆံု။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး အမိန္႔အမွတ္ ၁/၂၀၁၂ ျဖင့္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္ တတိယအႀကိမ္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္။ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားကို တစ္သက္တစ္ကြၽန္း၊ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၃၀ ႏွင့္အထက္ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္၃၀၊ေထာင္ ဒဏ္ႏွစ္ ၂၀ အထက္ ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂၀၊ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂၀ေအာက္ ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္၏ ေလးပံုတစ္ပံု အစရွိေသာ ေလ်ာ့ခ်ေပး။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီ ၅-၆ -၁၉၅၅ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုး အႀကိမ္ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀ီလ်ံဟိတ္ခ်္ႏွင့္   ေတြ႔ဆံု။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ ၆၅၁ ဦးအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပး လိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္။ အဆိုပါအမိန္႔အရ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္ အစရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက် ခံေနရသူ အမ်ားအျပား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့။ ဦးခင္ညြန္႔ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း) လည္း လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားစာရင္းတြင္ ပါ၀င္လာ။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂြၽန္မက္ကိန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံု။

၂၀၁၂ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ပါကစၥတန္ သမၼတအာဆစ္အလီဇာဒါရီႏွင့္ ေတြ႔ဆံု။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္။

သန္းထြဋ္ေအာင္  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: