ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္းမွ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပုဂံ၊ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မ်ားသို႔ အေပ်ာ္စီးခရီးစဥ္မ်ား ပထမဆံုး စတင္ေျပးဆဲြမည္


ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးမွ ျပည္ပ ခရီးသြားမ်ားအား ရည္ရြယ္၍ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပုဂံ၊ စစ္ ေတြ၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ဦးတည္၍ အေပ်ာ္စီး ခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေျပးဆဲြ သြားမည္ဟု သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား ျပည္တြင္း၌ ေရေၾကာင္းမွ ခရီးသြားလာရာတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈ အျပည့္အ၀ ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြား လုပ္ငန္းမွ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ တိုးတက္ရရွိေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေပ်ာ္စီးခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္သြားမည့္ ေဒသမ်ားမွာ ရန္ကုန္အေျချပဳ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚဌာနခဲြ နယ္ေျမ၊ မႏၲေလးအေျချပဳ ဧရာ၀တီဌာနခဲြနယ္ေျမႏွင့္ စစ္ေတြ အေျချပဳ ရခိုင္ဌာနခဲြ နယ္ေျမတို႔ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးမွ ျမတ္သႏၲာ ေရယာဥ္၊ တိုးပြားေရယာဥ္ႏွင့္ ‘T’ ႏွင့္ ‘S’ အမ်ဳိးအစား ေရယာဥ္ႏွစ္စီး စုစုေပါင္း သေဘၤာေလးစီး အား ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသမ်ားႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ အားေျပးဆဲြသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

‘‘ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚဌာနခဲြ အေနနဲ႔ ရန္ကုန္မွာ အေျချပဳၿပီး ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသအားလံုးနဲ႔ ဧရာ၀တီျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္ကိုပါ ပို႔ေပးႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါ တယ္’’ ဟု ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးမွ တာ၀န္ရွိသူ က ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

လက္ရွိတြင္ စက္သစ္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ၿပီး အိပ္ခန္းမ်ား Saloon ခန္းမ်ားပါ ျပင္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ ‘ျမတ္ သႏၲာ’ ေရယာဥ္အား ငွားရမ္းသူရွိပါ က ငွားရမ္းသည့္ ေနရာအေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ငွားရမ္းသူ မရွိေသးသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ ဌာနခဲြ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေရေပၚ စားေသာက္ဆိုင္အျဖစ္ ထားရွိကာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟုသိရသည္။

‘တိုးပြား’ ေရယာဥ္ကိုမူ ခရီးတို သြားလာမည့္ ခရီးသည္အဖဲြ႕မ်ား ျမစ္တြင္း Sight Seeing  အတြက္ အခ်ိန္ပိုင္းျဖစ္ေစ၊ Short Trip ျဖစ္ေစ ခရီးစဥ္မ်ား အတြက္ ငွားရမ္း၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း မႏၲေလး အေျချပဳ ဧရာ၀တီဌာနခဲြတြင္မူ ‘စိုးမိုးေအာင္’ ေရယာဥ္ႏွင့္ ‘ေရႊကိႏၷရီ’ ေရယာဥ္သံုးစီး အား အေပ်ာ္စီး ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလး-ပုဂံ၊ မႏၲေလး-ဗန္းေမာ္ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေျပးဆဲြႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ စစ္ေတြ အေျချပဳ ရခိုင္ဌာနခဲြတြင္ ‘ဟံသာ’ ေရယာဥ္အား စစ္ေတြ- ေျမာက္ဦး၊ စစ္ေတြ- ပလက္၀ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ရက္တို/ ရက္ရွည္ ငွားရမ္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ငွားရမ္းျခင္းစနစ္တြင္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီးလံုးငွားစနစ္၊ နာရီပိုင္းႏွင့္တြက္ခ်က္ငွားရမ္းျခင္း၊ ခရီးတိုသတ္မွတ္ျခင္းစသည့္ လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူ တည္ ငွားရမ္းႏိုင္ေရး စီမံေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: