လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ပ ဟန္ခ်က္ညီေရး ၾကိဳးစားေပး


၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒသည္ အခ်ိန္မေရြး စစ္တပ္က ညစ္ပတ္ျပီး အာဏာျပန္သိမ္းႏိုင္သည္။ ပုဒ္မ ၄၀၁ ႏွင့္ လႊတ္လုိက္သည့္ ႏုိင္/ က်ဥ္းမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္မေရြးျပန္ျပီး ဖမ္းႏိုင္သည္၊

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္း ၾကိဳင္တင္မဲႏွင့္ မတရားအႏိုင္ယူျပီး စစ္ဗိုလ္၂၅ ရာႏႈန္းက အလိုအေလွ်ာက္ပါဝင္ျပီး အစိုးရသစ္ဆိုတာကို အဓမၼ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ အရပ္ဖက္ ရာထူးၾကီးမ်ားႏွင့္ အေရးၾကီး ေနရာမ်ားအားလံုးကို စစ္ဗိုလ္ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ထြက္မ်ားက ေနရာယူထားၾကသည္။

ဆိုကၠားလိုင္းမွ ေလယာဥ္လိုင္းအထိ၊
ေပါက္ပင္မွ ကြ်န္းပင္အထိ၊
ေခ်ာင္းျဖတ္ ကူးတို႔မွ ပင္လယ္ျဖတ္ သေဘၤာလိုင္းအထိ၊
ငါးဇင္ရိုင္းမွ ေဝလငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအထိ၊
ေက်ာက္စရစ္ခဲမွ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပတၱျမားအထိ၊
ေရမွ ေရနံအထိ၊
ႏွာေစေခ်ာင္းဆိုး ေပ်ာက္ေဆးမွ အိတ္(ခ်)အိုင္ဗြီေဆးအထိ၊
လက္ကိုင္စကားေျပာ ဟြန္းခြက္မွ မိုဘိုင္းဖုန္းအထိ၊
ျမန္မာျပည္ တျပည္လံုးလုပ္ငန္းေပါင္းစံုကို စစ္တပ္အၾကီးအကဲမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္အသို္င္းအဝိုင္းတို႔က အားလံုးကို လက္ဝါးၾကီးအုပ္ ေျခဝါးၾကီးအုပ္ျပီး ခြဲေဝရယူထားၾကသည္။

ျပည္တြင္းစစ္ကို ေမြးထားသည္၊ ႏိုင္ငံျခားက်ဴးေက်ာ္စစ္ကို ခုခံရန္အေၾကာင္းျပျပီး စစ္သားအင္အားကို တိုးခ်ဲ့ထားသည္။ အူဝဲကအစ စစ္တပ္ထဲကို အဓမၼဆြဲေခၚခဲ့ၾကသည္၊

အေနာက္အင္အားႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ဖုိ႔ ႏ်ဴကလီးယားကို လုပ္ဟန္ေဆာင္ၾကသည္။ ေလာ္စစ္ဟန္၊ ခြန္ဆာတို႔မွအစ ဘိန္းရာဇာမ်ား ကို ေမြးျပီး စစ္ေရး စီးပြားေရး အျမတ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္လူထုအံုၾကြမႈေၾကာင့္ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ မဟာဗ်ဴဟာေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးလုိက္သည္။

အေရွ႔ အေနာက္ ေလွနံႏွစ္ဘက္နင္း ေပၚလစီအရ အေနာက္ဘက္ကို အစဥ္အျမဲ ဖိနင္းခဲ့သည့္ ေပၚလစီမွ အေရွ႔တရုတ္ ရုရွားဘက္ကို ဖိနင္းလုိက္ျပန္ သည္။ ရုတ္မက္ (၇) ခ်က္သည္ ၎အေရွ႔အားကိုး ေပၚလစီအရ ျဖစ္ေပၚလာျပီး အေနာက္အုပ္စုကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးျခိမ္းေျခာက္မႈ တရပ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုး ျငိမ္ဝပ္ပိခ်ပ္ျပားျဖစ္ကာ ျပည္တြင္းကအတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေထာင္နန္းစံၾကရျပီး အခ်ဳိ႔ကျပည္ပကိုလြင့္စင္ထြက္ေျပး ၾကရသည္၊

ရုတ္မက္ (၇) ခ်က္အတိုင္း ညီလာခံေခၚသည္။ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးသည္။ NLD ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေခါင္းမေထာင္ႏိုင္   ေအာင္ ႏွိပ္ကြပ္ပစ္လိုက္သည္။ NLD ပါတီသည္ ဆိုင္းပုဒ္ေတာင္ ေပ်ာက္ရရွာသည္။

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၾကီး ငယ္ လတ္ ေတြ ေထာင္ႏွစ္ရွည္က်ၾကရသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးသမားေတြလည္း ေထာင္က်ပါသည္။

ဒါေတြကို ၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး အားလံုးကို စစ္အစိုးရေဟာင္းမွ သိမ္းပိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔စစ္ဦးစီးအစိုးရအထိပင္ ျဖစ္ေန ပါသည္။

အဲဒီ တဘက္ေစာင္းနင္းအေျခအေနၾကီးကို မည္သူေတြက၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းေတြက ျပန္လည္တည့္မတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသနည္း။

ယေန႔ အေျခအေနကို ထားပါအံုး၊ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေလာက္ကတည္းက ျမန္မာျပည္သည္ လံုးဝလြတ္လပ္ေရးမ်ဳိး မရခဲ့ေသးပါဆိုျပီး လြတ္ လပ္ေရးတိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနသူမ်ားကေရာ သူတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ပါျပီလား။ ကိုလိုနီတပိုင္း ပေဒသရာဇ္တပိုင္းႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္လံုးလံုး ႏိုင္ငံ ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ မည္သူေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါ သနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ေသာ္ မည္သူကမွ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသးပါဟု အေျဖထြက္ပါ လိမ့္မည္။ ဒါက မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္သည့္ အေျဖမွန္ပါ။

သုိ႔ေသာ္ ဤ၍ ဤမွ် ခိုင္ျမဲတည္တန္႔ေနသည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးသည္ မယိမ္းမယိုင္ ေက်ာက္စာတိုင္ကဲ့သို႔ ခိုင္မာတည္တန္႔ေနျပီလားဟုေမးလွ်င္ လႈပ္စ ယိမ္းစ တိမ္းစျပဳလာပါသည္။ ေရွ႔ဆက္ျပီး ဆြဲႏႈတ္ႏိုင္သည္အထိ သံဓိဌာန္ခ်ႏိုင္သည့္ အင္အားစုမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေနသည့္ အခ်ိန္အခါမ်ဳိး ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ျမန္မာ့စစ္အာဏာရွင္စနစ္ၾကီး ဘာေၾကာင့္ယိမ္းယိုင္စ ျပဳလာရသနည္း။ ဒါကို အဓိကနားလည္ဖို႔ လိုပါသည္။

ေအးခဲလြန္းလွသည့္ ရာသီတြင္ ဓါတ္ဆီမထည့္သည့္ ဓါတ္မီးခ်စ္ကို မီးေတာက္ေအာင္ ျခစ္ေန၍ မရႏိုင္ပါ။ မီးခ်စ္ေက်ာက္ႏွင့္တူသည့္ အတိုက္အခံ ခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘီးႏွင့္ဖိျပီး ခ်စ္သည့္ လူထုအားတုိ႔ ေပါင္းစပ္ေသာ္လည္း မီးစာကို မီးမကူးပါ။ ဓါတ္ဆီႏွင့္ တူသည့္ ျပည္ပအကူညီက လိုေနပါသည္။

ျပည္ပက အကူအညီကလည္း ေပးခ်င္တိုင္းေပး၍ မရပါ။ ရာသီေသြ႔ေခ်ာက္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္မွသာ ေပး၍ ရႏိုင္ပါသည္။ အားလံုးညီညႊတ္သည္ ထားအံုး သူတို႔အတြက္လည္း အေပးအယူမွ်တဖို႔ လိုပါေသးသည္။ အဲဒါေတြအားလံုးကို ၾကည့္တတ္ ညွိတတ္ဖို႔ႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားဖုိ႔ အရည္အခ်င္းရွိ ရန္လည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚမူတည္ေနပါသည္။

အဘက္ဘက္မွ ျပည့္စံုျပီဆိုလွ်င္ျဖင့္ ဒီဓါတ္မီးခ်စ္ၾကီး မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ႏိုင္သကဲ့သို႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ၾကီးလည္း ၿပိဳလဲပ်က္သုန္းရမည္သာ ျဖစ္ပါ သည္။ ယခု ဘယ္အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ရွိေနပါသနည္း။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္သည့္ NLD ပါတီသစ္သည္ ျပန္လည္ရွင္သန္ထေျမာက္လာ ပါသည္။ ျမိဳ့နယ္တိုင္းလိုလိုတြင္ NLD ပါတီရံုးမ်ား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္လႈပ္ရွားလာၾကျပီ။ ယခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ ရသည္။ ႏိုင္/က်ဥ္းမ်ား အမ်ားစု လြတ္ကုန္ၾကျပီ၊ မီဒီယာမ်ား လြတ္လပ္စျပဳလာျပီ၊ စာေပ ေဟာေျပာပြဲႏွင့္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္တို႔ စကား ေျပာခြင့္ရစျပဳ လာၾကျပီ၊ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အိုင္အမ္အက္(ဖ)တို႔ ဝင္လာျပီး ေငြေၾကးကိစၥ ညိွေနၾကျပီ၊ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္က ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသိမ္းတာ မ်ဳိး မျဖစ္ေတာ့ပါဟုဆိုသည္၊

တရုတ္က အျမတ္ထုတ္ဖုိ႔လုပ္သည့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ရပ္လိုက္ရသည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အမ်ားက အပစ္ရပ္သူရပ္ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေနၾကျပီ၊ လက္နက္ကိုင္ေရာ လက္နက္မဲ့ေရာ ျပည္ပႏွင့္ နယ္စပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စိန္ေအာင္မင္းႏွင့္ေတြ႔ျပီး ျပည္ေတာ္ဝင္ဖို႔ လုပ္ကုန္ၾကျပီ၊ ျပည္ပက စင္ျပိဳင္တို႔၊ အမတ္အဖြဲ႔တို႔၊ NLD တို႔၊ အက္(ဖ္)တီယူးဘီတို႔၊ ေရွ႔ေနအဖြဲ႔တို႔ ယူရိုေအာ့ဖစ္တို႔နဲ႔ အျခား ေငြေတာင္းစားအဖြဲ႔မ်ားလည္း မျဖီးမျဖန္းႏိုင္ၾကေတာ့ဘဲ ႏိုင္ ငံေရး လုပ္စားသံမ်ား ျငိမ္သက္စ ျပဳလာၾကျပီ၊ ေပ်ာက္ကြယ္ၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။

NLD သစ္က လႊတ္္ေတာ္တြင္းကို ဝင္မည္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္မည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုမွ လူထုအက်ဳိးကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို လုပ္ၾကမည္။ လုပ္ခြင့္ ရမွာလား မရဘူးလားဆိုတာကို ေဝဖန္ေမးခြန္းထုတ္ေနသူမ်ား သည္ ဦးေႏွာက္နည္း၍ ႏုသူမ်ားပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နဂိုလ္ကတည္းက စစ္ဦးစီးအစိုးရအၾကိဳက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရဆိုလွ်င္ ေဒၚ စုႏွင့္ NLD သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္းကို ေရာက္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။

အာဏာရွင္ဝါဒ ရွိေနေသးသည့္ အစိုးရမ်ားသည္ “ မူ ” အထက္မွာ လူရွိေနေသးသည္ဆိုတာ မေမ့အပ္ပါ။ မည္သုိ႔ဆိုေစ NLD သစ္သည္ လႊတ္ေတာ္   ေရာက္ တရားဝင္ပါတီ ျဖစ္ေတာ့မည္။

ဒီေနရာမွာ ဆရာၾကီး ဆရာေလးမ်ားက ေထာက္ျပေဝဖန္ၾကပါသည္။ ေဒၚစုႏွင့္ NLD သစ္သည္ စစ္ဦးစီးအစိုးရ၏ ထြက္ေပါက္ပိတ္ေတာ့မည့္ အေျခ အေနအတြက္ ထြက္ေပါက္ပြင့္သြားေအာင္ အသံုးခ်ခံလိုက္ရျပီဆိုတာ မ်ဳိးပါ။

ဒီလိုဆိုရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္ပါ၊

ေဒၚစုႏွင့္ NLD သစ္က ဗိုလ္သန္းေရႊ၊ ဗိုလ္သိန္းစိန္တို႔ ထြက္ေပါက္ပြင့္ စီမံကိန္းအတိုင္းအသံုးခ်ခံမယ္ဆိုျပီး လႊတ္ေတာ္ထဲကိုဝင္လုိက္တာလား၊ ျပည္သူ႔ မ်က္ႏွာကို မၾကည့္ဘဲ ဗိုလ္သန္းေရႊ၊ ဗိုလ္သိန္းစိန္တို႔ အုပ္စုရဲ့ မ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္ျပီး လႊတ္ေတာ္ထဲကို ဝင္ၾကတာလား။ မစဥ္းစားႏိုင္သူမ်ားအတြက္ အေျဖ ထုတ္ေပးရလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လူထုမ်က္ႏွာကိုသာ အစဥ္အျမဲၾကည့္သည္။ လူထုေကာင္းစားေရးအတြက္ လက္ေတြ႔က်က်ေတြးေခၚျပီး အလုပ္လုပ္ေနသည္ဆိုတာပါပဲ၊ လံုေလာက္မည္ ထင္ပါသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ေဝဖန္သံုးသပ္တဲ့အခါမွာ အခ်ဳိ႔က ေျပာေနၾကသည္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရး တုိက္ကြက္မ်ားႏွင့္ လူထုအားကို ေပါင္းစပ္ျပီး တစ္ေလွ်ာက္လံုး လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ပါလား။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ ငယ္သားေတြပါ ေထာင္က်ခံ၊ အေသခံ၊ အနစ္နာ ေပါင္းမ်ားစြာ ခံျပီး တိုက္ပြဲဝင္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတာ မဟုတ္လား။ လႊတ္ေတာ္ပ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ပင္ မ.ဆ.လ၊ န.ဝ.တ၊ န.အ.ဖ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ား အေျပာင္း အ လဲျဖစ္ခဲ့ၾကတာမဟုတ္ပါလား။ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုိ႔၊ NLD ပါတီတို႔ ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။ ေနာက္ဆံုး ျမစ္ဆံုေရကာတာ ကိစၥသည္ ပင္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ပ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ မဟုတ္ပါလား စသည္ျဖင့္ ေထာက္ျပေဝဖန္ေနၾကပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ နိုင္ငံေရးနည္း သည္သာ စိတ္အခ်ရဆံုးႏွင့္ ေအာင္ပြဲဝင္လမ္းစဥ္ၾကီးသာျဖစ္ပါသည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကပါေတာ့သည္။ သို႔ယံုၾကည္သည့္အတိုင္းလည္း ဆက္လက္လႈပ္ ရွားၾကပါလိမ့္မည္။

ဟိုယခင္ လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းစဥ္ကာလကတည္းက လႊတ္ေတာ္ျပင္ပက သပိတ္စံုတိုက္ပြဲမ်ား၏ အက်ဳိးရလာဒ္ကား ၾကီးမားစြာ ရိွခဲ့ပါသည္။ လြတ္ လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ဗိုလ္ေနဝင္း လက္ထက္တစ္ေလွ်ာက္လံုး မွာလည္း တရုတ္ဗမာ အေရးအခင္းမွအစ ဦးသန္႔၊ မိႈင္းရာျပည့္၊ ကြ်န္းဆြယ္၊ အလုပ္သမား သပိတ္မ်ားသည္လည္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရးမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။

မ.ဆ.လ ေခတ္ ေနာက္ဆံုးမွာ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္အေရးေတာ္ပံုသည္လည္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတိုက္ပြဲပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ပင္လွ်င္ အၾကမ္းမဖက္ လူထုတိုက္ပြဲသ႑န္ကို လက္ခံယံုၾကည္ျပီး ေရွ႔ဆံုးက တိုက္ပြဲဝင္သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ တိုက္ပြဲ၏ အက်ဳိးရလာဒ္မ်ားႏွင့္ အားေကာင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားအျပင္ (က) သံုးလံုးေပၚလစီဆိုသည့္ –

–ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလွ်ာ္မႈ၊
–အကန္႔အသတ္ႏွင့္
–အက်ဳိးရလာဒ္
ဆိုတာေတြကို သင္ခန္းစာရျပီး နားလည္လာၾကရပါသည္။

မွန္ပါသည္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ မည္သည့္အခါမွာမွ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြား မည္မဟုတ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီေခတ္သို႔ ေရာက္လွ်င္လည္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးမွာ ပိုမို၍အားေကာင္း ရွင္သန္လာရမည္ သာျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ လူထုအံုၾကြမႈ တိုက္ပြဲပဲေခၚေခၚ ဂ်င္းရွပ္နည္းဟုဆိုဆို၊ ဂႏီၵနည္းပင္ေျပာေျပာ (က) သံုးလံုးေပၚလစီႏွင့္ ကိုယ္ညီမႈ ရွိမရွိကို ပထမ နားလည္ ထားရပါမည္။ (က) သံုးလံုး ေပၚလစီကို နားမလည္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည့္ တိုက္ပြဲမ်ား၊ ေပးဆပ္ၾကရသည့္ ဘဝမ်ားႏွင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့ဘူးၾကပါသည္၊

အေမွ်ာ္အျမင္နည္းျပီး ႏွလံုးသားမဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တိုက္ရဲမွ ေအာင္ပြဲတို႔၊ တိုက္ပြဲဟူသည္အရံႈးႏွင့္ အႏိုင္ႏွစ္မ်ဳိးပဲ ရွိသည္တို႔ အျမတ္ဟူသည္ အရင္းရိွမွ ရသည္တို႔၊ ဘဝဆိုတာ ေပးဆပ္ျခင္းတို႔၊ ေသရဲ သတ္ရဲ အႏိုင္ယူရဲရမည္တို႔၊ သံဃာ့အားဘုရား မတတ္ႏိုင္တို႔ ဆိုတဲ့ သေဘာတရားေတြကို လူထုအထဲသို႔ ရိုက္သြင္းျပီး သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အသံုးမခ်တတ္ၾကပဲ၊ တိုက္ပြဲမေအာင္ျမင္လွ်င္ လူထုကို လႊဲခ်တတ္သလို တိုက္ပြဲေအာင္ျမင္လွ်င္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အထင္ၾကီးသြားတတ္ၾကပါသည္။

ယေန႔ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈသည္ ယေန႔လႊတ္ေတာ္တြင္း   ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား အားလံုးကို အယံုအၾကည္မရွိ သိမ္းၾကံဳးျပီးဆန္႔က်င္မယ္ဆိုလွ်င္ မွားပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ ငံေရး၏ အားနည္းခ်က္မ်ား ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဖာက္ျပန္ခ်က္မ်ားကို လြတ္ေတာ္တြင္းသို႔ဝင္ျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လည္း အခြင့္သာေနသည့္ ကာလမို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီတာဝန္ကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD သစ္ အပါအဝင္ အျခားလႊတ္ေတာ္တြင္းဝင္ အတိုက္အခံ ပါတီအသီးသီးတို႔မွ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၾကျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။


ကမၻာ့မဟာဗ်ဴဟာ ေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာ၏ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအရ ရရွိလာသည့္ အခြင့္အေရးကို လက္မလြတ္တန္းဆုတ္ကိုင္ျပီး လႊတ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္ငံေရးကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႔က ဦးသန္းေရႊအကြက္အတိုင္း ဦးသိန္းစိန္ ဟေပးသည့္ခ်က္ကြက္ကို ေဒၚစုကဝင္ လိုက္ရသည္ဆိုသည္မွာလည္း လံုးဝမဟုတ္ပါ။

ေဒၚစု၏ ေနာက္မွာ လူထုရွိသည္ အင္အားၾကီးတို႔ ရွိေနသည္ကား အမွန္၊ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္တြင္းျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမွာကား လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ဆိုတာကေတာ့ အမ်ားသိႏိုင္ပါသည္။ အရိုးစြဲေနသည့္ အာဏာရွင္စိတ္ဓါတ္မ်ား၊ လြန္ကြ်ံေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ေဝျခမ္းျပီး အပိုင္စီးလက္ဝါးၾကီးအုပ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ ျပည္္သူလူထုပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္းစံုမ်ား ဒါေတြကိုအကာအကြယ္ေပး ေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႔စည္း ပံုစသည္ျဖင့္ အခုိင္အမာ ရွိေနသည္မ်ားကို “ ခု ေရတြင္းတူး ခုေရၾကည္ေသာက္ ” ဆိုတာမ်ဳိး မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဒါေတြကိုေကာင္းေကာင္း သိနားလည္ျပီး မည္ကဲ့သို႔ အဆင့္ဆင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားရမည္ဆိုတာကိုလည္း သေဘာေပါက္မွန္းဆႏိုင္သည္ႏွင့္အတူ စြန္႔စားထိုက္သည့္ အခ်ိန္ အခါျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးကို ဝင္လိုက္ၾကျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚစုေျပာသည့္အတိုင္း ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္မႈကို ေသ ခ်ာေပါက္သိ၍ စြန္႔စားျခင္းမ်ဳိးေတာ့မဟုတ္ပါ။

မည္သည့္ဘက္မဆိုႏိုင္ငံေရး အနိစၥတရားကေတာ့ ရွိေနသည္သာျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား အေနျဖင့္ ယေန႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနကို ေကာင္းစြာသတိျပဳမိရန္ အေရးၾကီးလွပါသည္။ မၾကာမီက ေထာင္အသီးသီးမွလြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ႏိုင္/က်ဥ္း မ်ားထဲမွ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ အသံမ်ားမွာ လြန္စြာအားရစရာေကာင္းေနပါသည္။ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္တို႔အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ   ႏိုင္ငံေရးကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ လႈပ္ရွားၾကမည္။ တျပိဳင္နက္တည္းမွာ ေဒၚစုႏွင့္ အင္အယ္ဒီသစ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္လမ္းစဥ္ကို ၾကိဳဆိုေထာက္ခံ သည့္အျပင္ NLD ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရေရးကိုပါ ဝင္ေရာက္ ကူညီပ့ံပိုးၾကမည္ ဆိုတာပါပဲ။

လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္/က်ဥ္း ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္ အမ်ားစု၏ အထက္ပါ သေဘာထားသည္ လြန္စြာမွ ေလးစားစရာေကာင္းလွပါသည္။ ေဒၚစုႏွင့္NLDသစ္ ၏ လႊတ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္ငံေရးသည္ အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါအရ ဆီေလွ်ာ္ညီညႊတ္ေနသည့္အျပင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အဓိက အခန္း က႑လည္း ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ တျပိဳင္နက္တည္းမွာ ေဒၚစုတို႔၏ လႊတ္ေတာ္တြင္းႏိုင္ငံေရးပံုစံကို မထိခိုက္သည္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရး လူမႈေရး ဘက္ေပါင္းစံုလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္လည္း မရွိမျဖစ္ လိုအပ္လွပါသည္။ ဒီတာဝန္ကိုေတာ့ ယေန႔ အက်ဥ္းလြတ္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္တို႔က ထမ္းေဆာင္ ၾကိဳးပမ္းေနတာကို ေတြ႔ေနရသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈသည္ ဟန္ခ်က္ညီေနသည္ကို ေတြ႔ေနရပါေတာ့သည္။

ဒီပံုစံကို မၾကိဳက္ မခ်စ္ မႏွစ္သက္သူမ်ားကလည္း သူတို႔အယူအဆေတြကို ေရးၾကသားၾက ေဖာ္ျပၾကတာေတြလည္း ေတြ႔ေနရပါသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သည္ ဂငယ္ေကြ႔ ေကြ႔ေတာ့မယ္။ စစ္အာဏာရွင္ ႏိုင္ငံပဲျပန္ျပီး ျဖစ္သြားမယ္ စသည္ျဖင့္ေပါ့။

မည္သို႔ပင္ဆိုၾကပါေစ ယေန႔ျပည္သူ၏ ဇြဲ သတိၱစံခ်ိန္သည္ ျမင့္တက္ေနျပိး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မက်ႏိုင္သ၍ ဂငယ္ေကြ႔လည္း မေကြ႔ႏိုင္ေတာ့ပါ၊ တရုတ္ ရုရွားႏွင့္ အေမရိကန္ အဂၤလန္တို႔၏ အင္အားျပိဳင္ဆိုင္မႈမွာလည္း မည္သို႔မွ် အခ်ဳိးညီမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။

ဒါေၾကာင့္ တခ်ိန္က အေနာက္အင္အားစု၏   ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္တည္လာေသာျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၈၈ နာက္ပိုင္းတြင္ အေရွ႔ တရုတ္ႏွင့္ရုရွားကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳျပန္ျပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ပင္ ဆက္လက္တည္တန္႔ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။ ဆိုလိုခ်င္သည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟူသည္ အမွီသဟဲမရွိဘဲႏွင့္ မျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါ။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဂငယ္ေကြ႔ ေကြ႔ရန္ဆိုသည္မွာ စစ္ဦးစီးဦးသိန္းစိန္အစိုးရက တရုတ္ (သုိ႔မဟုတ္) အေမရိကန္ကို အမွီသဟဲျပဳမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါ လိမ့္မည္။ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈအနိမ့္ဆံုးလည္းျဖစ္ ကမၻာ့ပထဝီဝင္ အေနအထားမွာ မဟာဗ်ဴဟာလည္းက်ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ဳိးသည္ မည္သည့္အခါမွ် အမွီသဟဲ မွ ကင္းလြတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအမွီသဟဲကိုပင္ ျပန္လည္အသံုးခ်ျပီး ေနတတ္ပါမွ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ လက္ရွိ စစ္ဦးစီး ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ ဦးသန္းေရႊ၏ မဟာဗ်ဴဟာ အတိုင္း တရုတ္အမွီသဟဲကို ေလွ်ာ့ျပီး အေနာက္အေမရိကန္ အမွီသဟဲကို ျပန္လည္ခ်ဥ္းကပ္ေနရခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ ဒီအခ်ိန္တြင္ အေနာက္အုပ္စု က ျမန္မာျပည္တြင္ လူထု၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို သည္အတိုင္း ထားခဲ့လွ်င္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သလို စစ္ဦးစီးအစိုးရႏွင့္ တရုတ္တို႔သည္ ခြာမရေအာင္ နီးကပ္သြားလွ်င္လည္း အႏၱရယ္ရွိလာႏိုင္သည္ကို သတိျပဳမိၾကပါေတာ့သည္။

ဒါေၾကာင့္ ေဒၚစုႏွင့္ လူထုကို ေျမွာက္စားအားေပးရင္း တဘက္ကလည္း စစ္ဦးစီးအစိုးရကို အမွီသဟဲ ျပန္လည္ေပးျပိး ထိန္းညိွဖုိ႔ အေနာက္က ၾကိဳးစား   ေနေသာ ကာလပင္ျဖစ္သည္။ ထိန္းညိွသည့္အတိုင္းလည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေရြ႔ကို ျမင္စျပဳလာေနပါျပီ၊ သို႔ေသာ္ အာဏာသည္ အာဏာရွင္ တစ္စု တို႔၏ လက္ထဲတြင္ပင္ ရွိေနေသးသည္မိို႔ သတိၾကီးစြာကိုင္တြယ္ေနရေသာ အေျခအေနပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမင္းရိုင္းကို ၾကိဳးရွည္ျဖင့္ ဖမ္းမိေနသည့္အခါ ၾကိဳးကိုတိုေအာင္ဆြဲလိုက္ ခိုင္ျမဲေအာင္ ရစ္လိုက္ လုပ္ေနရသည္ႏွင့္ တူပါသည္။ ဒီအခါမ်ဳိးတြင္ ၾကိဳးျပတ္သြားေအာင္ ျမင္းကို မလွန္႔သင့္ပါ။ ဒီအေျခ အေနမ်ဳိးတြင္ ေဒၚစုႏွင့္ NLD သစ္သည္ လႊတ္္ေတာ္တြင္းတြင္ ဝင္ေရာက္ေနရာယူထားၾကမွာ ျဖစ္ျပီး ရွစ္ေလးလံုးမ်ဳိးဆက္တို႔ႏွင့္ အျခား အႏုပညာရွင္ မ်ား၊ စာေပပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုကလည္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္ ေနရာယူထားၾကရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ မင္းကိုႏိုင္တို႔ ကိုကိုၾကီးတို႔ လွမ်ဳိးေနာင္ တို႔ ေျပာသလို ဥပေဒပ မဟုတ္သည့္ လႊတ္္ေတာ္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ လြတ္ေတာ္တြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေကာင္းက်ဳိးေရွးရႈသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တူ ဟန္ခ်က္ညီ ေဆာင္ရြက္ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သျဖင့္လည္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ဂငယ္ေကြ႔ မျဖစ္ႏိုင္ေကာင္းပါ။

သို႔ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္က ျပည္တြင္းျပည္ပ ဟန္ခ်က္ညီပ်က္လံုးမ်ဳိးေတာ့ လံုးဝမဟုတ္ေတာ့ပါ။ ယခု လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ဟန္ခ်က္ညီ လႈပ္ရွားႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီသည္ လက္တစ္ကမ္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အေရးၾကီးတာက ယခုအခ်ိန္တြင္ လႊတ္္ေတာ္တြင္း လႈပ္ရွားမႈကို အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္ၾကဘဲ ဥပေဒပမွ ဆူပူလႈပ္ရွားမႈ သက္သက္ကိုသာ အားကိုးၾကမည္ဆိုရင္ေတာ့ ပြဲပ်က္ကိန္းရွိျပီး ဂငယ္ေကြ႔ေကြ႔သြားႏိုင္ပါသည္။
အာဏာမက္ စစ္ဦးစီးအခ်ိဳ႔၏ သေဘာထားသက္သက္ႏွင့္ေတာ့ မည္သို႔မွ် ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အဓိကက်သည့္ လႊတ္ေတာ္ တြင္း ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈကို အားေပးၾကရမည့္အျပင္ (က) သံုးလံုးေပၚလစီႏွင့္ ညီညြတ္သည့္ ဥပေဒပ မဟုတ္သည့္ လႊတ္္ေတာ္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ လည္း ရွိေနၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ။

ဦးဖိုးသာေအာင္-ေနာ္ေဝ

Ag Myint Tham’s Facebook မွ ေဖၚျပသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: