ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းဘက္စံုသံုး စီမံကိန္းအတြက္ ေလ့လာမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္မည္


ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းဘက္စံု စီမံကိန္းအတြက္ Environmental Impact Assessment (EIA) ႏွင့္ Social Impact Assessment (SIA) ကဲ့သုိ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ားကို ေလ့လာေသာလုပ္ငန္း မ်ားကုိ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခင္က EIA ႏွင့္ SIA ကဲ့သုိ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈပတ္၀န္းက်င္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာေသာလုပ္ငန္းမ်ားမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအစိုးသစ္လက္ထက္တြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သဘာ၀ႏွင့္လူမႈပတ္၀န္းက်င္အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိပါကအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္   ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အဆိုပါ ေလ့လာမႈအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎လုပ္ငန္းျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စီမံကိန္း အေပၚစိုးရိမ္ စိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သလို စီမံကိန္း၏အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားနားလည္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

အိႏိၵယျပည္တြင္းေရေၾကာင္း အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မွ Mr N.Unni က ကုလားတန္စီမံကိန္းအတြက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ RITES ကုမၸဏီျဖင့္ စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အေသးစိပ္ ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ လက္ရွိအေျခအေန အေပၚသံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအလိုက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ေလ့လာမႈမ်ား ေပၚ ထပ္ဆင့္တိုးျမႇင့္ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳ လုပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အလားတူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အၾကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးကိုကိုလိႈင္ကလည္း ယခင္က ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ EIA ႏွင့္ SIA ကဲ့သို႔ ေလ့လာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိကုလားတန္စီမံကိန္း၏ ထိခိုက္မႈမ်ားအနည္းဆံုး ေလွ်ာ့ ခ်၍ အမ်ားဆံုးအက်ဳိးအျမတ္ရေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းေျပာသည္။

“လုပ္ငန္းတုိင္းမွာ သက္ေရာက္မႈဆို တာရွိတယ္။ အက်ဳိးအျမတ္ကိုလုိခ်င္ရင္ ေပးဆပ္မႈရွိတယ္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အနည္းစု ထိခိုက္ခံရမယ္။ အထိခိုက္ မခံႏိုင္ရင္ မလုပ္႐ံုပဲရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔ လုပ္ရမယ္ဆိုရင္ ဒီထိခိုက္တဲ့ အနည္းစုကို အမ်ားစုက ကာကြယ္ေပးရမယ္။ သူတို႔ အတြက္ ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ပဲရွိတယ္။ ဥပမာ အိမ္တစ္လံုးကို အသစ္ေဆာက္ရင္ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ႀကိဳက္သလိုေဆာက္ လို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အိမ္တစ္လံုးကို အေမြဆက္ခံရရင္ေတာ့ ထိန္းသိမ္းဖို႔ကလဲြၿပီး ဘာမွလုပ္လို႔မရဘူး” ဟု ဦးကုိကိုလိႈင္က ေျပာသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရး၊ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းပီသစြာ ဆက္ဆံေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မိမိတို႔ျပည္သူ မ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္ စီးပြားေရးပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္၊ စီးပြားေရးေပါင္းစပ္မႈႏွင့္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈပိုမိုလြယ္ ကူေစရန္အတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းအပါအ၀င္ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္၊ ႏွစ္ဖက္အက်ဳိး အတြက္အတူပူးတြဲ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံဘက္စံုသံုးနယ္စပ္ျဖတ္သန္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတည္ေဆာက္ရန္စေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္စီမံကိန္းကိုပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုလားတန္ ျမစ္ေၾကာင္းဘက္စံုသံုး ပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာ ပိုင္၊ ဦးေဆာင္ၫႊန္ ၾကားေရးမႉး ဦးခ်ဳိသန္းေမာင္က ေျပာသည္။

“ေဒသခံျပည္သူေတြ စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈေတြရွိေနၾကတယ္လို႔ ျပည္တြင္း အင္န္ဂ်ီအိုေတြကတစ္ဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ေပးတာ၊ ေဒသခံေတြရဲ့ အသံေတြ ၾကားရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အားလံုးကို မသိႏိုင္ပါဘူး။ အခုေဒသခံျပည္သူေတြက စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ တာေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနားလည္သိရွိေအာင္ အင္န္ဂ်ီအိုေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က ကူညီႏိုင္ တာေတြရွိရင္ လည္း အကူအညီေပးသြားမွာပါ”ဟု ၎က ေျပာသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၂၀ ကုန္က်မည့္ ထိုစီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အိႏၵိယႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က သေဘာတူလက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္း ၿပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ စီမံကိန္းအတြက္လိုအပ္ေသာေျမေနရာကို ျမန္မာဘက္မွ ပံ့ပိုးေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ဆိပ္ခံတံ တား ေနာက္ခံေျမအျဖစ္ ေဖာင္ေတာ္ႀကီး ဆိပ္ကမ္း၀င္းႏွင့္ မင္းႀကီးေက်ာက္တန္း အၾကား၊ ကုလားတန္ျမစ္ႏွင့္ ၿပိဳင္လ်က္ အလ်ားမီတာ ၅၀၀ တြင္အလ်ားမီတာ ၃၂၄ မီတာႏွင့္ ျမစ္ဘက္သို႔ ၁၃၉ မီတာ အက်ယ္ကို ေက်ာက္စီေရကာတာ တံတိုင္း ျပဳလုပ္၍ ေျမဖို႔ၿပီး ျမစ္ဘက္သို႔ ေျမေနရာတိုးခ်ဲ႕ ကာ ဆိပ္ကမ္းအေဆာက္ အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ အလ်ား ၂၇၃ မီတာႏွင့္ အက်ယ္ ၁၅ ဒသမ ၂ မီတာရွိ ပင္မဆိပ္ခံ တံတား၊ အလ်ား ၁၃၆ မီတာ၊ အက်ယ္ ၉ ဒသမ ၅ မီတာရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္တံတားႏွစ္ခုတို႔ ပါ၀င္သည့္ ဆိပ္ခံတံတားႀကီးအား ေဖာ္ျပပါ ေျမဖို႔ထားသည့္ေနရာႏွင့္တဆက္ တည္း ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္း၌ တန္ ၆,၀၀၀ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္ ဆိပ္ခံ တံတားတစ္စင္း၊ စစ္ေတြႏွင့္ ပလက္၀တို႔တြင္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀ ျမစ္တြင္းေရယာဥ္မ်ား ဆိုက္ကပ္ရန္ ဆိပ္ခံတံတား ႏွစ္စင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ဆိပ္ကမ္း အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀ ရွိ ျမစ္တြင္းေရယာဥ္ေျခာက္စင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွရရွိမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၏ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္မည့္ ဧရိ ယာႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၊ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕မေဈးႀကီးႏွင့္ ကုလားတန္ျမစ္တေလွ်ာက္ရွိ အိုးတန္းရပ္ကြက္၊ေက်းပင္ႀကီးရပ္ကြက္ေန   ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕လူထု တရပ္လံုး၏ ေဈးဆိုင္ခန္းမ်ား၊ အိုးအိမ္မ်ားႏွင့္ ေျမေနရာမ်ားသည္ စီမံကိန္းေနရာႏွင့္ ကင္းလြတ္သျဖင့္ ဖယ္ရွားရန္ အစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု ပိုင္ၿမိဳ႕ေျမေနရာမ်ားႏွင့္လည္း လြတ္ကင္းမႈရွိေၾကာင္း၊ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္မရွိသည့္အတြက္ ျမင္ ကြင္းႏွင့္ ေလလမ္းေၾကာင္းမ်ား ပိတ္ဆို႔ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု သိရသည္။

ခ်ယ္ရီသိန္း
ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၂၈ ၊ အမွတ္ ၅၆၀ (၉ – ၁၅ ၊ ၃၊ ၂၀၁၂)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: