ဝင္႐ိုးတန္း မိစၧာမွ ေဆြသဟာ အသိုက္အဝန္းထဲ ဝင္ေရာက္လာၿပီေလာ


၂ဝဝ၁ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ ေန႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ World Trade Centre ႀကီးအား တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရၿပီး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ေသြးပ်က္ေနခ်ိန္ သမၼတ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္က မိစၧာဝင္႐ိုးတန္းႏုိင္ငံ ေတြ က ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယား၊ အီရတ္၊ အီရန္ တို႔အေပၚ ရည္ၫႊန္း၍ စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည္ကို အားလံုး က အမွတ္ရေန ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၉ ရက္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ တို႔သည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္ဂ်ံဳအီလ္ ကြယ္လြန္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ႏ်ဴကလီးယား ေဆြးေႏြး ပြဲကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ၾက ၿပီးေနာက္ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ဖ်က္ သိမ္းေရးကို အလဲအလွယ္ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၾက သည္။

၄င္းေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ဂ်ပန္တို႔ စိတ္သက္သာရာရခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားကလည္း ေခါင္းအနည္းငယ္ ေအးၾကရေပလိမ့္မည္။

လူငယ္ေခါင္းေဆာင္သစ္ ကင္ဂ်ံဳအန္
ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအီလ္ ကြယ္လြန္ ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္သစ္ အျဖစ္ ဆက္ခံခဲ့သည့္ အသက္ ၃ဝ နီးပါး အရြယ္ သားျဖစ္ သူ လူငယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကင္ဂ်ံဳအန္၏ ႏုိင္ငံအား စတင္ကိုင္တြယ္မႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကေပသည္။

ပဋိပကၡ ျဖစ္ဖူးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားက ရင္တမမ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ ဖခင္ အ႐ိုက္အရာ ဆက္ခံသူလူငယ္ ဘီလူးဆိုင္းႏွင့္ ထြက္လာေလ မလား။ မင္းသားဆိုင္းႏွင့္ ထြက္လာပါ့မလား … ဟု ႏုိင္ငံေရး အကဲခတ္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထား ခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါ အေမရိကန္ႏွင့္ ကိုရီးယားလူငယ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကင္ဂ်ံဳအန္တို႔၏ ႏုိင္ငံေရး သံတမန္ေရး ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ားေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားရွိ လူဦးေရ ၂၄ သန္းအနက္မွ အငတ္ေဘးႀကံဳ ေနရသည့္သူ ေျခာက္သန္းေက်ာ္မွာ စားနပ္ ရိကၡာျပတ္လပ္ေနေပၿပီ။ အေမရိကန္တို႕အေနျဖင့္ ယေန႔ မရွိမျဖစ္ ပကတိလိုအပ္ခ်က္တရပ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရိကၡာတန္ခ်ိန္ ၂၄ဝဝဝဝ ကို ပံ့ပိုးေပး ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေပသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရသည္ မိမိတို႔၏ ႏုိင္ငံအား စားနပ္ရိကၡာမ်ား ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ ခံခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (WFP)၊ အီးယူႏွင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကလည္း စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ လူဦးေရ ေျခာက္သန္း ငတ္မြတ္ေနၿပီ   ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း အေရးေပၚ ကူညီရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရထံ တင္ျပ ေတာင္းဆိုထားၾကသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၏ ဆႏၵ
ေတာင္ကိုရီးယား၏ အတိုက္အခံ ဒီမိုကရက္ပါတီက ခ်က္ခ်င္းပင္ အစိုးရအေပၚ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္တစ္ခု ထြက္ေပၚလာသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုး ရႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းကာ ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ရိကၡာျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ငတ္မြတ္ေနေသာေျမာက္ကိုရီးယား ျပည္သူမ်ားအား ရိကၡာမ်ားကို အျမန္ ေထာက္ပံ့ ေပးပို႔ရန္ တင္ျပၾကသည္။

ထို႔ျပင္ လီေျမာင္ဘတ္၏ ပါတီဝင္မ်ားကပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားအား ပိတ္ဆို႔ ထားမႈကိုရပ္တန္႔၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရးကို ျပဳလုပ္ေပး ၾကရန္   ေတာင္းဆိုလာၾကေပၿပီ။ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီး ယားတို႔၏ အတိတ္ ျဖစ္ရပ္ဆိုးမ်ားက သမိုင္းကို ေျခာက္လွန္႔ထားဆဲ။

သို႔ရာတြင္ ငတ္မြတ္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာစိတ္ ပြားေနၾကရသည္။

ေတာင္ႏွင္႕ ေျမာက္တို့၏ အတိတ္ျဖစ္စဥ္
ယခုလက္ရွိ လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္၏ အဘိုးျဖစ္သူ ကင္အီဆြန္းသည္ ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္၏ ေျမာက္ပိုင္းကို ၁၉၄၈ ခု စက္တင္ဘာလ တြင္ ကိုရီးယား ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏုိင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။

၁၉၅ဝ ခု၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားကို က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္၍ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ စစ္ပြဲကို စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေတာင္ကိုရီးယားကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံက ေျမာက္ကိုရီးယားကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။

သံုးႏွစ္တာမွ် ႏွစ္ႏိုင္ငံ စစ္ပြဲ မ်ားကို ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ ၁၉၅၃ ခု၊ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီး စစ္ပြဲကို အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား နယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္ စစ္မဲ့ဇုန္တစ္ခု တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္တပ္မ်ား ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ တပ္စြဲခြင့္ ရရွိသည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားကြန္မန္ဒိုတပ္ဖြဲ႕ ဝင္ ၃၁ ေယာက္သည္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတအိမ္ေတာ္ကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾကသည့္ အျဖစ္ေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုး တုန္လႈပ္ခဲ့ ၾကသည့္ ျဖစ္ရပ္ ႀကံဳရသည္။

သမၼတ ပတ္ခ်ံဳဟီးအား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ အားထုတ္မႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘဲ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသား ခုနစ္ဦး ေသဆံုး သြားခဲ့ရသည္။

၁၉၆၉ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား ေလေၾကာင္းလိုင္း ေလယာဥ္တစ္စင္းကို ျပန္ေပးဆြဲ အပိုင္စီးကာ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ပ်ံသန္းေစခဲ့ၿပီး ႏွစ္ လေက်ာ္ ၾကာ ျပန္ေပးဆြဲမႈႀကီးတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ေစခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးမွ ဓားစားခံ ၃၉ ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ၌ ဘန္ေကာက္သို႔ ပ်ံသန္းသြားသည့္ ေတာင္ကိုရီးယား ေလယာဥ္တစ္စင္းကို ဗံုးေထာင္ ေဖာက္ခြဲခဲ့သျဖင့္ ခရီးသည္ႏွင့္ အမႈထမ္း ၁၁၅ ဦး ေသဆံုးခဲ့ ရသည္။ ဗံုးခြဲမႈ အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွစ္ဦးတြင္ တာဝန္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ ရေပသည္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဳကလီးယား ေျခာက္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ကို စမ္းသပ္မႈျပဳ လုပ္ခဲ့ ၾကသည္။

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ကင္ဂ်ံဳအီလ္သည္ သူ၏ သားငယ္ ကင္ဂ်ံဳအန္အား အ႐ိုက္အရာဆက္ခံမႈ အျမင့္ဆံုး စစ္တပ္ရာထူးကိုေပးအပ္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေတာင္ကိုရီး ယားဘက္သို႔ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အျငင္းပြားေနေသာ အေနာက္ပိုင္းနယ္စပ္ေရျပင္အနီးရွိ ေတာင္ကိုရီးယားပိုင္ ကြၽန္းအား အေျမာက္မ်ားျဖင့္ အခ်က္ေပါင္း မ်ား စြာ ပစ္ခတ္၍ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသား ေလးဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားက စစ္အသင့္ အေနအထား ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ပစ္ခတ္၍ ဂ်က္တိုက္ ေလယာဥ္မ်ား ပ်ံသန္းၿပီး စစ္ေရး ျပခဲ့သည္။

ေရသြက္ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖို စက္႐ံုတည္ေထာင္ထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂ဝ၁၁ ႏိုဝင္ဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ ေၾကညာလိုက္ၿပီးေနာက္ ၄င္းစက္႐ံုသည္   ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ား၏ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈပို ပြားလာေတာ့ သည္။

၂ဝ၁၁ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္ဂ်ံဳအီလ္ ႐ုတ္တရက္ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သားငယ္ ကင္ဂ်ံဳအန္ ေခါင္းေဆာင္သစ္ ျဖစ္လာကာ ဒီဇင္ဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ေတာင္ကိုးရီးယား အစိုးရအေပၚ ထားရွိသည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကမၻာ ကိုပင္ ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင္႕ ဂ်ပန္တို့၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား
ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔သည္ ၂ဝဝ၆ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ ေျမေအာက္ အဏုျမဴဗံုးကို ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ ေဖာက္ခြဲျပႏုိင္ ခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ လတြင္ Defence Intelligence  Agency ထုတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ၌ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ၁၂ ခုမွ ၁၅ ခု အထိ ပိုင္ဆိုင္ထား ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံ စာထဲမွ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ေလတပ္စစ္သည္ ၁၁ဝဝဝဝ အထိရွိေနၿပီး ဗံုးႀကဲ ေလယာဥ္စင္းေရ ၈ဝမွ် ပိုင္ဆိုင္ ထားေပသည္။ တိုက္ေလယာဥ္ MIG  17, 19, 21, 23, 29 အမ်ိဳးအစား အဆင့္ျမင့္တိုက္ ေလယာဥ္စင္း ေရ ၅ဝဝ ေက်ာ္ ရွိသည္။

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ အစင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္၊ ရဟတ္ယာဥ္ ၂ဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ပ်ံသန္း ေလ့က်င့္ေရး ေလယာဥ္ ၂ဝဝ ေက်ာ္တို႔ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔၏ ႀကီးက်ယ္လွသည့္ Air Force ႀကီး အေပၚတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္တို႔တြက္ ရတက္မေအးမႈမွာ အၿမဲလိုပင္ ရွိေနေပသည္။

ႀကီးမားလွေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ေရတပ္ႀကီးအေပၚတြင္လည္း စိုးရိမ္စိတ္က ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေရငုပ္ သေဘၤာ ၂၆ စင္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ေရငုပ္သေဘၤာငယ္စင္းေရ ၇ဝ ခန္႔ ရွိေနေပေသးသည္။

စစ္သေဘၤာ ၃ စင္းႏွင့္ တာေဝးပစ္ဒံုးက်ည္တင္စစ္သေဘၤာ ၃၄ စင္းႏွင့္ ေတာ္ပီဒိုပစ္စင္ပါ စစ္ေရယာဥ္ စုစုေပါင္း ၁ဝ၃ စင္း ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ကင္းလွည့္စစ္ေရယာဥ္စင္းေရ ၁၅၈ စင္းရွိသည္။ ေရျမႇဳပ္မိုင္း ရွာေဖြေရး သေဘၤာ ၂၃ စင္းႏွင့္ ေရတပ္ေရယာဥ္ မ်ားစြာပါဝင္ေသာ ေျမာက္ ကိုရီးယား၏ ေရျပင္ စိုးမိုးေရး စစ္အင္အားမွာ အေမရိကန္တို႔အတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္သည္။

မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားရန္သူ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားအတြက္ တစ္နာရီ အတြင္း မထင္မွတ္ဘဲ ေပါက္ကြဲ လာႏိုင္သည့္ ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္၏ ပဋိပကၡမွာ အေျဖရွာရ မလြယ္ျဖစ္ေနေလသည္။

လက္ရွိလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အနာဂတ္ခရီး
ယခုအခါ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရး အကူးအေျပာင္းမွာ ေခ်ာေမြ႕မႈ ရွိေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္သစ္ လူငယ္ ကင္ဂ်ံဳအန္ အေနျဖင့္ အာဏာကို အခုိင္အမာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိလာသည္ကို အေမရိကန္အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းအခ်က္အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ႏွစ္ႏုိင္ငံ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ေျမာက္ကိုရီးယား ျပည္သူ မ်ား သေဘာတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ရမည့္ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို ရရွိ ႏိုင္ခဲ့ၾကေပၿပီ။

ထို႔ျပင္ ေဒသအတြင္း တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္မွာ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း လိုလိုလားလား ရွိေန၍ အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ ကိုရီးယားအၾကား ေဆြးေႏြးပြဲကို တ႐ုတ္တို႕က ကမကထ ျပဳေပးခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကလင္တန္က ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယားဆိုင္ရာ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး ကမၻာႀကီး သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္၏ပိတ္ဆို႔မႈသည္ ကိုရီးယားျပည္သူမ်ား နစ္နာေစရန္မရည္ရြယ္ပါေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ တစ္ခ်ိန္က မိစၧာ ဝင္႐ိုးတန္းႏုိင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုမ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္၏ အနာဂတ္ ခရီးအတြက္ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံတကာမွ ႀကိဳဆိုမႈကို အၿမဲ အမွတ္ရေန ရမည္ျဖစ္သည္။ ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္၏ အနာဂတ္ ခရီးကို ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာသူ မ်ားက ယခင္ကထက္သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ လက္နက္အင္အားေကာင္းလွေသာ စစ္တပ္ႀကီး ကို ထူေထာင္ ထားေသာ္လည္း အငတ္ေဘး ႀကံဳေနရသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားအနာဂတ္ခရီးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေမတၱာႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို မွ်ေဝေပး ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း…။

ကိုလင္းမာန္ေအာင္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: