ကုန္းတြင္း လုပ္ကြက္ ကိုးခု ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအား တူးေဖာ္ခြင့္ ျပဳ


ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းမွ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေခၚယူထားေသာ ကုန္းတြင္း လုပ္ကြက္ကိုး ကြက္အား ေဟာင္ေကာင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ထိုင္း၊ အိႏၵိယ အပါအဝင္ ျပည္ပ ကုမၸဏီ ခုနစ္ခုတို႔ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ေပးသြားရန္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုေတာ့မည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ရွိ စြမ္း အင္ ဝန္ႀကီးဌာန မွ တာဝန္ ရွိသူက ဆိုသည္။

”၂ဝ၁၁ ဇူလိုင္လက ကုန္းတြင္း လုပ္ကြက္ ၁၈ ကြက္အတြက္ တင္ဒါ ေခၚထားတဲ့ဟာ ေတြကို အခု စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေပးတာ။ ကုမၸဏီ အကုန္လံုးကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ စာခ်ဳပ္ အခု မခ်ဳပ္ရေသးေပမယ့္ စံုေအာင္ ခ်ဳပ္ဆိုေပးႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပး ေနပါတယ္” ဟု အထက္ ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ၁၈ ကြက္မွ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား တူးေဖာ္ႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ မွလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားဖိတ္ေခၚခဲ့ရာ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လုပ္ကြက္ကိုးကြက္ကိုသာ လာ   ေရာက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္ဟု စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။

”ဒါက သူတို႔ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈ ပါပဲ။ သူတို႔ လုပ္ခ်င္တာကို လုပ္မွာ ေပါ့။ အခု စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ျပည္ပ က ကုမၸဏီေတြဟာ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီ အခ်ိဳးက် ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈနဲ႔ လုပ္ ကိုင္ၾကပါ လိမ့္မယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုၿပီးသည့္ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ထားေသာ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ စတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ေန ၍ ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ား ပထမဦးဆုံး ေျခခ်ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ယခု စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ေနေသာ လုပ္ကြက္ ကိုးကြက္မွ ထြက္ရွိလာေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ျပည္ပသို႔ ေရာင္းခ်မည္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အညီ ဝယ္ယူသြားမည္ ဟုလည္း ၄င္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

မင္းသုေအာင္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: