ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ထင္း႐ွဴးသစ္ေတာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ေနရ


ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း တရားမဝင္သစ္ ခိုးထုတ္သူမ်ားႏွင့္ ေတာင္ယာခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ေတာမီး႐ိႈ႕သူမ်ားေၾကာင့္ ထင္း႐ွဴးသစ္ေတာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ေနရေၾကာင္း ေဒသခံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မင္းတပ္ခ႐ိုင္အတြင္း ယခင္ကထင္း႐ွဴးေတာႀကီးမ်ား ေျမာက္ျမားစြာေပါက္၍ စိမ္းလန္းစိုျပည္ခဲ့ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ၁ဝ ႏွစ္ ခန္႔မွ စတင္၍ စည္းကမ္းမဲ့ ေတာင္ယာမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ေတာမီး႐ိႈ႕ျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္သစ္မ်ားခိုးထုတ္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ထင္း႐ွဴးေတာပမာဏ မွာ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားသည့္အျပင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားရွားပါးလာကာ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ လာရေၾကာင္း မင္းတပ္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

”သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေတာင္ယာမခုတ္ဖို႔၊ ေတာမီးမ႐ႈိ႕ဖို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ၊ အသိေပးစာတမ္းေတြ ကပ္ထားေပမယ့္ လိုက္နာမႈမရွိတဲ့ သူေတြေၾကာင့္ အခုဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ထင္း႐ွဴးေတာေတြ တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီး ေတာင္ကတံုးေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ လာတယ္။ ဒါ့အျပင္ တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္တဲ့သူေတြ ကလည္း လုပ္ကိုင္ေနၾကဆဲပဲ။

ဒီလို ေတာေတြျပဳန္းလာတ့ဲအတြက္ လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ေျမၿပိဳတာေတြ၊ အေအးေပါ့ၿပီး အပူခ်ိန္မ်ား လာတာေတြ ႀကံဳေနရတယ္။ ဒီအတိုင္း သာ ဆက္လုပ္သြားမယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွာ ဘာသစ္ပင္မွမရွိဘဲ ေတာင္ကတံုးေတြပဲ က်န္ေတာ့မယ္”ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ခံ ဦးျမေမာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ေတာင္ယာမ်ားခုတ္ထြင္ ၍ ေတာ မီး႐ိႈ႕ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ေတာမီးေလာင္မႈမ်ားသည္ လူေနအိမ္ေျခမ်ားအထိ နီးကပ္လာသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ခံမ်ားစုေပါင္း၍ မီး တားလမ္းမ်ားေဖာက္ကာ ဝိုင္းဝန္းၿငႇိမ္းသတ္ရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေတာျပဳန္းလာသည့္အတြက္ လြန္ခဲ့ေသာသံုးႏွစ္ခန္႔မွစတင္ကာခ်င္းေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ား ၌ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကိုပါထပ္တိုးရင္ဆိုင္လာရေၾကာင္း၊၄င္းအျပင္သစ္ေတာမ်ား ခုတ္ထြင္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးအေနျဖင့္ေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈမ်ားလာသည့္အတြက္ ဖုန္းဆိုးေတာေျမမ်ားေပါမ်ားလာသည့္အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ မ်ား၌ အထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းသည့္အတြက္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ပိုမိုသံုးစြဲလာရေၾကာင္း ဆိုသည္။

မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒါက္ေဒြေက်းရြာမွ မုဆိုးတစ္ဦးက ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ား၏ သစ္ေတာႀကီးမ်ားအား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း၍ ေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ေတာမီး႐ိႈ႕ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားစြာ စားက်က္မ်ားေျပာင္းေရႊ႕ သြားသည့္အတြက္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ အမ်ား စုမွာေပ်ာက္ ကြယ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ကသစ္ေတာအတြင္း သမင္၊ ေခ်၊ ေတာဝက္၊ ဝက္ဝံႏွင့္ေမ်ာက္ဝံမ်ားအား ေပါမ်ားစြာေတြ႕ျမင္ရေသာ္လည္း ယခုမူ ေတြ႕ ရွိရမႈ နည္းပါးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

သူရထြန္း

PMNJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: