ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႔ ဘုရားေပၚ ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္


ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႔ ဘုရားေပၚ ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္

ဘုရားေပၚဘုရားမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕ရိွ ထင္ရွားေသာ ေရွးေဟာင္းသမုိင္းဝင္ အထင္ကရ ဘုရား တစ္ဆူျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားႀကီးအား ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားသာမက ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ဖ်ားပုိင္းမွ ဘုရားဖူးမ်ားပါ လာေရာက္ ဖူးေျမာ္ၾကလ်က္ရွိပါသည္။

ဘုရားေပၚဘုရားဆင္းတုေတာ္ႀကီးမွာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕အနီးရွိ ျပင္ေစ်းေခ်ာင္းထဲမွေတြ႕ရွိကာ ပင့္ေဆာင္ကုိး ကြယ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘုရား၏သမုိင္းမွာလည္း အထူးစိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွသည့္အတြက္ ဤေဆာင္း ပါးအား ေရးသား တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ဤ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမွာ ေျမာက္ဦးေခတ္၌ ထင္ရွားေသာ ဘုရင္မင္း ရာဇာႀကီး၏ေကာင္းမႈေတာ္ျဖစ္ၿပီး ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁ဝ၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရထဲမွပင့္ေဆာင္ ကုိးကြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ဘုရားႀကီးမွာ ကုလားေက်ာင္းေအာက္ခံႏွင့္ တည္ထားေသာေစတီေတာ္ ဂႏၶကုဋီတုိက္အတြင္း ကိန္းဝပ္စံပယ္လ်က္ရွိကာ ဥာဏ္ေတာ္ ၁၂ ေပ၊ သုံး လက္မ ရွိေသာ ဆင္းတုေတာ္ႀကီးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္ မတုိင္ခင္က ဘုရားႀကီးမွာ အနီးရွိျပင္ေစ်းေခ်ာင္း၌ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၇၆ ႏွစ္တုိင္တုိင္ နစ္ျမဳပ္ေနခဲ့ရေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေရွးယခင္ ေအဒီ ၃၂၇ ခုႏွစ္ တြင္ ေဝသာလီထီးနန္းစံဘုရင္ မဟာစႁႏၵားမင္းႏွင့္ မိဖုရားသုပဘာေဒဝီတုိ႔မွာ တုိင္းျပည္ အႏွံ႕ ဗုဒၶသာသနာေတာ္စည္ပင္ ထြန္းကားေအာင္ ႀကဳိးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မိဖုရားႀကီးမွာ ကပိလဝတ္ျပည္မွ သြန္းစက္ေတာ္ သက်မုနိဘုရားအစစ္ တစ္ဆူကို ပင့္ေဆာင္ကုိးကြယ္ရန္အတြက္ မႉးမတ္တုိ႔အား ေစလႊတ္ေတာ္မူေစခဲ့သည္။

မႉးမတ္အေပါင္းတုိ႔ကလည္း ဘုရင္ႀကီး၏ အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း ကပိလဝတ္ျပည္မွ သက်မုနိဘုရားႀကီးအား ေဝသာလီရခုိင္ျပည္ႀကီးသုိ႔ ကရဝိတ္   ေဖာင္ေတာ္ျဖင့္ ပင့္ေဆာင္ယူလာခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယခုေျမာက္ဦးၿမဳိ႕ ျပင္ေစ်းေခ်ာင္းရွိ သိဥၨဥ္းဝဲၾသဃ ေရအုိင္သုိ႔အေရာက္တြင္ ႐ုတ္တရက္ မုိး သက္ေလျပင္းမ်ား က်ေရာက္လာသျဖင့္ ဘုရားႀကီးမွာလည္း အဆုိပါ ေရအုိင္ႀကီး၌ပင္ နစ္ျမဳပ္ကာ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ရသည္။

မွဴးမတ္အေပါင္းတုိ႔ကလည္း ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ကုိ ဘုရင္ႀကီးႏွင့္ မိဖုရားႀကီးတုိ႔အားေလွ်ာက္တင္ေတာ္မူ ၾကေလသည္။ မိဖုရားႀကီးမွာ ယင္းစကားကို ၾကားရသည္ႏွင့္ တစ္ၿပဳိင္နက္ မိမိခ်င္ျခင္းတပ္ကာ ပင့္ေဆာင္ရန္ ေစလႊတ္ခဲ့မိသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ပ်က္စီးရသည္ဟု စိတ္မေကာင္းႀကီးစြာ ျဖစ္ေတာ္ မူေလသည္။ ထုိ႔ ေနာက္ ဘုရင္ႀကီးအားလည္း ထုိ သက်မုနိဘုရားႏွင့္တူ ေသာဆင္း တုေတာ္တစ္ဆူကို ထုလုပ္ေပးေတာ္ မူပါမည့္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ ထား ေတာင္းပန္ေလသည္။

ဘုရင္ႀကီးမွာ မိဖုရားႀကီး၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ အတုိင္း ေက်ာက္တစ္လုံးတည္းျဖင့္ ႀကီးမားေသာ ဆင္းတုေတာ္ႀကီးတစ္ဆူ ကုိ ထုလုပ္ကုိးကြယ္ေစခဲ့ၿပီး ထုိဘုရားႀကီးမွာ ေဝသာလီ ဘုရားႀကီးဟု အမည္တြင္ကာယေန႔အခ်ိန္အထိ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕၏ ေျမာက္ဘက္အရပ္ ေဝသာလီၿမဳိ႕ေဟာင္း ေဝသာလီေက်းရြာ ၌ကိန္းဝပ္စံပယ္လ်က္ရွိပါသည္။ မိဖုရားႀကီး သုပဘာေဒဝီမွာ အဆုိပါေဝသာလီဘုရားႀကီး၌ပင္ ႀကီးစြာေသာအလွဴကုိ ျပဳလုပ္ေတာ္မူၿပီး သက်မုနိဘုရား အစစ္ကုိ ယခုဘဝတြင္ မဖူးေျမာ္ခဲ့ရေသာ္လည္း ေနာင္ဘဝ၌ ဤရခုိင္ျပည္၌ပင္ မင္းသမီးဘဝျဖင့္ မိခင္၏ဝမ္းမွ ေမြးဖြားသည္ ခ်က္ခ်င္း သက်မုနိဘုရား ရွင္၏ ဒါယိကာမအရင္းျဖစ္ရပါလုိ၏ဟု ဆုပန္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

ထုိ႔ေနာက္မိဖုရားႀကီးမွာ ယင္းစိတ္ျဖင့္ နတ္ရြာစံေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ျပင္ေစ်းေခ်ာင္း ဝဲၾသဃ၌ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ေသာ ဘုရားႀကီးမွာ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည္ အထိ မည္သူမွ် ရွာမ ေတြ႕ခဲ့ဘဲ ေရထဲ၌ပင္ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕ေတာ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဘုရင္မင္းရာဇာႀကီးလက္ထက္ ခရစ္ ေအဒီ ၁၆ဝ၃ ခုတြင္မွ ဘုရားႀကီးအားျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ပ်က္ပုံမွာ ဘုရားႀကီး နစ္ျမဳပ္ေနခဲ့ေသာ ျပင္ေစ်းေခ်ာင္း ဝဲၾသဃမွာ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာလာခဲ့သည္ႏွင့္အမွ် တျဖည္းျဖည္းတိမ္ေကာ လာခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေခ်ာင္းထဲ၌ ငါးရွာစားေသာက္ၾကေသာ တံငါသည္မ်ားမွာ ပုိက္ကြန္တစ္ခ်က္ၿငိ သည့္အတြက္ ေရငုပ္ၾကည့္ရာ သြန္းစက္ေတာ္ဘုရားႀကီးတစ္ဆူျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိသြားၾက သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တံငါသည္မ်ားမွာ ဘုရင္မင္းရာဇာႀကီး ထံ တင္ျပေလွ်ာက္ထားရန္ နန္းေတာ္သုိ႔ ဝင္ၾကေလသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ပင္ ဟံသာဝတီ ပဲခူးမင္းသမီး မိဖုရား ခင္မေႏွာင္းမွာလည္း သမီးကညာ ရတနာ တစ္ပါး ဖြားျမင္သည္ကုိ ေလွ်ာက္တင္ရန္ ရံေရြေတာ္မ်ားက ဘုရင္ႀကီး၏ ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။

ထုိစဥ္ ဘုရားႀကီးတစ္ဆူေတြ႕ရွိေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ရန္လာၾကေသာ တံငါသည္ မ်ားႏွင့္တစ္ၿပဳိင္တည္း ပက္ပင္းဆုံေတြ႕ၾကေလေတာ့သည္။ ဘုရင္ႀကီး ၏ေရွ႕ေမွာက္၌ အဆုိပါအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းစုံလင္ကို အသီးသီးေလွ်ာက္တင္ၾကၿပီး ဘုရင္ႀကီးက မဂၤလာသတင္းႏွစ္ခုကုိ တစ္ၿပဳိင္တည္းၾကားသိရ သည့္အတြက္ ၄င္းတုိ႔အား ဆုေတာ္ေငြမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနားေတာ္မူေလသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ဘုရင္ႀကီးမွာ ပထမဦးစြာ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ႀကီးအား ေရထဲမွ ပင့္ေဆာင္ယူရန္အတြက္ ျပင္ေစ်းေခ်ာင္းသုိ႔ ေလွေတာ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိ္လာခဲ့ သည္။ ျပင္ေစ်းေခ်ာင္း တစ္ဘက္ကမ္း၌ယာယီတဲနန္းေဆာက္ကာ ကြၽမ္းက်င္ေသာေရငုပ္သမားမ်ားအား ႏုိင္လြန္ႀကဳိးႀကီးမ်ားျဖင့္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ ရွိရာ ေရအုိင္နက္သုိ႔ သက္ဆင္းေတာ္မူေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ဘုရားႀကီးမွာ ႏုိင္လြန္ႀကဳိးႀကီးမ်ားခ်ည္လ်က္ ကုန္းပတ္ေပၚမွ လူေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍ ပင့္ေဆာင္ ဆြဲတင္ၾကေသာ္လည္း တစ္ဆံျခည္မွ်င္တက္၍ မလာခဲ့ေခ်။ ၄င္းေနရာ၌ပင္လွ်င္ ရွိၿမဲအတုိင္း ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆုံး ဘုရင္ႀကီးမွာ ႀကံရာမရ၍ အတူ ပါလာေသာ မႉးမတ္အေပါင္းတုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေလေတာ့သည္။

ထုိအခါ ပညာရွင္အမတ္ႀကီး ေကာင္းေက်ာ္ထင္က ေဝသာလီမဟာစႁႏၵားမင္းႏွင့္ မိဖုရား သုပဘာေဒဝီတုိ႔က ကပၸီလဝတ္ျပည္မွ သက်မုနိ ဘုရားႀကီး အား ပင့္ေဆာင္ေစခဲ့သည့္အေၾကာင္း၊ ဘုရားႀကီးပင့္ေဆာင္ေတာ္ယူလာစဥ္ မုိးသက္ေလျပင္းေၾကာင့္ ယခုေနရာ၌ပင္ ေဖာင္ေတာ္ပ်က္စီး၍ ဘုရားႀကီး နစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္အေၾကာင္း၊ မိဖုရားႀကီး သုပဘာေဒဝီမွာ ေဝသာလီဘုရားႀကီး၌ ဆုပန္ေတာ္မူခဲ့သည့္ အေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေလွ်ာက္တင္ေတာ္ မူေလသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ထူးျခားတုိက္ဆုိင္စြာပင္ ဘုရားႀကီးအား ေရထဲ၌ေတြ႕ရသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ဟံသာဝတီ ပဲခူးမင္းသမီး မိဖုရား ခင္မေႏွာင္းမွ သမီးကညာ ရတနာ   ေမြးဖြားသည့္ အခ်ိန္တုိ႔ ထပ္တူထပ္မွ် တစ္ခ်ိန္တည္းျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အဆုိပါသမီးေတာ္မွာ အမွန္မုခ် ေဝသာလီမွ ဆုပန္ခဲ့သည့္ မိဖုရား သုပ ဘာေဒဝီ ဝင္စားသူျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏုိင္ေၾကာင္း ထပ္မံေလွ်ာက္တင္ေလသည္။

ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါ ယူဆခ်က္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ကုိ သိရေလေအာင္ ေမြးဖြားစ သမီးေတာ္ငယ္အား ဤယာယီ တဲစခန္းရွိ ေရႊပုခက္ ျမဧယင္၌တင္လ်က္ ေရႊ တမုတ္ ကိုႀကဳိးမွ်င္လုပ္၍ သမီးေတာ္ငယ္၏လက္၌ တစ္ပတ္ရစ္ၿပီး ဘုရားဝယ္ သုံးတန္ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ ေရႊပုခက္အားလႊဲကာ ဆြဲတင္ေတာ္မူလွ်င္ ဘုရားဒါယိကာမ စစ္မွန္ပါက အမွန္ပင္ေရေပၚသုိ႔တက္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ဘုရင္ႀကီးအား ေလွ်ာက္တင္ေတာ္မူ ေလသည္။

ဘုရင္မင္းရာဇာႀကီးမွာပညာရွိ အမတ္ေကာင္းေက်ာ္ထင္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အတုိင္း စီမံေတာ္မူၿပီးပုခက္အား လႊဲလ်က္ တစ္ဘက္မွလည္း လူအေပါင္း တုိ႔က ႀကဳိးႀကီးမ်ားျဖင့္ ဆြဲတင္လုိက္သည္ႏွင့္ ဘုရားႀကီးမွာ လြယ္လင့္တကူပင္ ေရေပၚသုိ႔ အံ့ဖြယ္သရဲ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ မိဖုရား ခင္ မေႏွာင္းမွဖြားျမင္လုိက္သည့္ သမီးေတာ္ ပန္းသႏၲာမွာ ဘုရားေပၚဘုရားႀကီး၏ ပထမဆုံး ေသာ ဘုရားဒါယိကာမ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ဘုရင္မင္းရာဇာႀကီးႏွင့္ ဘုရားပင့္ၾကသူအေပါင္းတုိ႔မွာ ေသာင္ း ေသာင္းျဖျဖႏွင့္ လြန္စြာဝမ္းေျမာက္ ေတာ္မူၾကၿပီး အေမႊးနံ႔သာတုိ႔ ပက္ဖ်န္းလ်က္ သာ ဓုေခၚၾကဆုိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဘုရင္ႀကီးမွာ ဘုရားႀကီးအား ထုိေနရာ၌ပင္ တံတုိင္းအကာအရံတုိ႔ျဖင့္ ေစတီႀကီးတစ္ဆူကုိ တည္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဘုရား ပြဲေတာ္အားလည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း စည္ကားသုိက္ၿမဳိက္စြာ က်င္းပေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

ယခုဖူးေျမာ္ ျမင္ေတြ႕ ရေသာ ဘုရားေပၚ ဘုရားႀကီးကိန္းဝပ္ရာ ေစတီေတာ္ႀကီးမွာ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္ ေမာင္စံေပ်ာ္၏ လက္ရာျဖစ္ပါသည္။ ဘုရင္ မင္းရာဇာႀကီးတည္ထားကုိးကြယ္ခဲ့ေသာ ေစတီေတာ္ႀကီးမွာ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ၿပဳိက်ပ်က္စီးခဲ့ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ အမရပူရ အင္းဝမင္းတုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္ကာလက ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္ ေမာင္စံေပ်ာ္က ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၁၄၈ ခုနွစ္တြင္ ေစတီေတာ္အား ပစၥယံတင္ကာ ျပန္ လည္မြမ္းမံတည္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ေစတီေတာ္၏ ေအာက္ေျခပတ္လည္မွာ ေပ ၁ဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး ဥာဏ္ေတာ္ မွာ ေပ ၁၂ဝ ခန္႔ရွိပါသည္။

ဘုရားေပၚဘုရားႀကီးသိမ္အတြင္း၌ အရစ္ဆယ္ရစ္ပါေသာ ထုခြၽန္ပုံ မ႑ဳိင္ေစတီ၌ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ ၁ဝ၃ ဆူ ထုဆစ္ ပူေဇာ္ထားသည္ကိုလည္း ဖူးေတြ႔ ရပါသည္။ ယင္းမွာ ရခုိင္က်င့္ထုံး၊ တစ္ရာ့သုံးကုိ ရည္ၫႊန္းသည္ဟု သိရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေပၚေတာ္မူဘုရား ေပၚဘုရားႀကီးမွာ သမုိင္းမွတ္တမ္းမွတ္ ရာမ်ား၌ တစ္မူထူးျခားစြာ ရွိေနသည့္အတြက္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕သုိ႔ေရာက္ ရွိလာၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအရပ္ရပ္မွ ဘုရားဖူးဧည့္သည္ မ်ားအေနျဖင့္ ခ်န္လွပ္ထား၍မရေသာ ဘုရားႀကီးတစ္ဆူ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ေလးၿမဳိ႕သား

မွီျငမ္းကုိးကား

၁။ ဓညဝတီ ဦးေအာင္ေဇယ်(ေျမာက္ဦး)၊ ရကၡပူရေၾကးမုံက်မ္း (၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ မုိးေအာက္ေျမျပင္စာေပ၊ ရန္ကုန္)

၂။ ေျမာက္ဦးလမ္းၫႊန္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ၊ စစ္ေတြ (၁၉၈၇)။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: