မဲေဆာက္ေရာက္ ရခိုင္သူ/သားမ်ား စုေပါင္း ဘုရား ေရသပၸါယ္ပြဲႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲ က်င္းပ


ဧၿပီလ(၁၃-၁၄) ရက္ေန႔ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ သႀကၤန္ အႀကိဳေန႔ႏွင့္ အက်ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ရခိုင္ေရႊ႕ ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္းၿပီး ဘုရားေရ သပၸါယ္ပြဲႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ ၾကေၾကာင္း သတင္းရိွသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ အတြင္းေရာက္ရိွေနၾကသည့္ ရခိုင္သူ/သားေရႊေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားစုေပါင္းၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္ၿမဲျဖစ္ေသာ ရခိုင္ရိုးရာ န႔ံသာေသြးပြဲႏွင့္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲကို ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းရံုး(AASYC) တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ဘုရားေရ သပၸါယ္ ပြဲကို မဲေဆာက္ၿမိဳ႔ မယ္ပ ရပ္ကြက္ရိွ ေ၀ဠဳ၀န္ ေက်ာင္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကကာ န႔ံသာေသြးပြဲႏွင့္ ဘုရားေရ သပၸါယ္ပြဲသို႔ မဲေဆာက္ေရာက္ ရခိုင္သူ/ သား ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား (၈၀) ေက်ာ္ခန္႔ပါ၀င္ဆင္ႏြဲခဲ့ ၾကသည္။

ရခိုင္ရိုးရာ သၾကၤန္ အတာေရသဘင္ပြဲေတာ္ က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကသူ ရခိုင္လူငယ္ တစ္ဦး၏ ေျပာျပ ခ်က္အရ –

” ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ျပည္မွာဆိုရင္ ရခိုင္ရိုးရာ သႀကၤန္ေရသဘင္ပြဲေတာ္က ေတာ္ေတာ္ေပ်ာ္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ ဒီလို သႀကၤန္ အခ်ိန္ အခါဆိုရင္မ႑ပ္ ႀကီးေတြထိုးၿပီး ေလာင္း(ေလွ) ထဲမွာ ေရအျပည့္ျဖည့္ကာ အပ်ိဳကညွာေလးေတြကို ေရေလာင္းဖို႔ မ႑ပ္ သို႔ သြားေရာက္ၾကပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ မ႑ပ္ ကို အုပ္ထိမ္းတဲ့ အမိ်ဳးသမီးႀကီးေတြ (မ႑ပ္ရွင္မ) က အမိ်ဳးသမီးေလးေတြနဲ႔ အမိ်ဳး သားေလးေတြကို တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးေရပက္ၾကတဲ့အခါမွာ ၾကမ္းၾကမ္း တမ္းတမ္းမျဖစ္ေအာင္ ထိမ္းညိွေပးပါတယ္။

အမိ်ဳးသားေလးေတြက မိမိတို႔ မွာယူထားတဲ့ ေရပုန္းထဲမွေရျဖင့္ အမိ်ဳးသမီးေလးေတြကို ေရေလာင္းၾကပါတယ္။

ေရပံုးထဲမွ ေရ ကုန္သြားသည့္အခါ  ေမတၱာေရဆိုတဲ့ ခ်စ္ခြင့္ပန္ခြင့္ေတာင္းတဲ့ ေနာက္ဆံုးေလာင္းရတဲ့ ေရခြက္ေလးေတြကိုကိုင္ၿပီး မိမိတို႔ရဲ့ ရင္တြင္းျဖစ္ စကားေတြကို တပံု တသီႀကီး ရင္ဖြင့္ၾကကာ ခ်စ္ေရးဆိုၾကရပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ခ်စ္ႀကိဳက္ သြားၾကသလို တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး သေဘာ မေတြ႔ၾကသည့္အခါတြင္ လိမၼာပါးနပ္သည့္အသြင္ျဖင့္ ေနာင္ႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ ဆံုေတြ႔ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ခ်စ္ခြင့္ေလးေတြပန္ပါဆိုကာ ယဥ္ ယဥ္ေက်းေက်း ျပန္လည္ေျပာဆိုၾကတာေတြကိုလည္း ေတြ႔ရပါ တယ္။ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ေမတၱာသက္၀င္သြားၾကၿပီဆိုရင္ေတာ့ သႀကၤန္လြန္သည့္ အခါတြင္ မိသား ဘသား ပီပီ ေတာင္းရင္း လက္ထပ္ ထိမ္းျမင့္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသလို။

တခ်ိဳ႕ က လူငယ္တို႔သဘာ၀ ခိုးရြာလုိက္ေျပးႀက တာေတြလည္း ရိွပါတယ္။

သႀကၤန္ႏွင့္နီးလာလည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူငယ္ေတြရဲ့ ရင္ေတြကို ခုန္လာေစတာေတာ့ အမွန္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ အမွတ္ရေနတဲ့ သႀကၤန္ စကားေလး တစ္ခြန္း ကေတာ့ “ မ႑ပ္ထဲက မရီးေခ် ခ်စ္ဖို႔ႀကိဳက္ဖို႔ေကာင္းေရေ၀” ဆိုတဲ့ စကားပဲျဖစ္ပါတယ္ ” လို႔ Arakan Review သို႔ေျပာၾကားသြားပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: