“ေလးစားလိုက္နာ”လို႔ ျပင္မေပးရင္ ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ


“ေလးစားလိုက္နာ”လို႔ ျပင္မေပးရင္ ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ

တူေမာင္ညိဳ။ ဧၿပီ ၂၁၊ ၂၀၁၂
“ေလးစားလုိက္နာ”လို႔ ျပင္မေပးရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲ မဝင္ေသးဘူးဆုိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အတည္ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။  “ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားလံုး၊ စကားစုေလး ” ကို ကပ္ေနတယ္၊ ရမယ္ရွာေန တယ္တဲ့။
“ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားေလး၊စကားစုေလး” ကုိ ဘာေၾကာင့္လြယ္လြယ္ကူကူ ၊ ၾကည္ၾကည္သာသာ၊ ျပင္မေပးခ်င္ရတာလဲ/ ဘာေၾကာင့္ျပင္မေပးႏုိင္ ရတာလဲ ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကိုဘယ္လုိေျဖၾကမလဲ။
ပုဒ္မ။  ၆ (စ)  “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရး“ဦးေဆာင္မႈ”အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္ကပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးတို႔ကို အစဥ္တစုိက္ဦးတည္ သည္” အထက္ပါစာပုိဒ္ထဲက “ဦးေဆာင္မႈ” ဆိုတဲ့စကားလံုးက ဘာမဟုတ္တဲ့စကားလံုးလား။ အဲဒီစကားလံုးျပင္ေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုလာရင္ အဆိုျပဳ လာရင္ ဘာမဟုတ္တဲ့စကားလံုးပဲ ဆိုၿပီးအလြယ္္တကူျပင္ေပးႏုိင္ပ့ါမလား။
“ႏုိင္ငံေရးအေရးအက်ဥ္းသား”၊ “ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူ” ဆုိတာေတြကုိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက လက္မခံတာဟာ ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားလံုး၊ စကားစုေတြမို႔လား။ စကားကပ္ၿပီးသက္သက္မဲ့ျငင္းခုန္ေနတာလား။ မတူတာေတြဆိုၿပီး ေဘးဖယ္ထားရ မွာလား။ “စည္းကမ္းျပည့္ ဝေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္” ဆုိတဲ့စကားရပ္ထဲက “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ” ဆုိတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ စကားရပ္က ဘာမဟုတ္တဲ့စကားလံုးကို ကပ္ သီးကပ္သပ္ အပိုထည့္ထားတာလား။
ဥပေဒဆိုတာကို လူေတြက စကားလံုးေတြစကားစုေတြကို သဒၵါသတ္ပံုနည္းက်စြာနဲ႔ေရးသားထားတာပဲ။ လူေတြေရးထားတာကို လူေတြကျပင္ေပး ဖို႔ ျဖည့္စြက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတာဟာ ဘာမွျပႆနာမရွိပါဘူး။ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္တယ္ဆုိတာ စကားလံုးကို မသံုးဘဲ၊ အမူအယာနဲ႔ျငင္းခုန္ၾကရမွာလား။
က်ေနာ္ျမင္တာေတာ့ စကားလံုး၊ စကားစုေတြထက္ ပိုအေရးႀကီးတာက ျပင္ဆင္ေပးလိုတဲ့ဆႏၵနဲ႔ သေဘာထားရွိ/မရွိ ဆိုတဲ့ အခ်က္က ပိုၿပီးအေရး ႀကီးပါတယ္။
အဓိကေတာ့ Political will ရွိ/မရွိ ဆုိတဲ့အခ်က္က အခရာက်ပါ။ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဆံုး အျဖတ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္+ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) ထဲမွာ အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ (USDP) က လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ (၁၆၆) ဦးေသာ စစ္သားအမတ္ေတြ အေပၚမွာ မူတည္ ေနပါတယ္။ သူတုိ႔တေတြမွာ ျပင္ဆင္ေပးလိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႔သေဘာထား မရွိရင္ ျပင္ဆင္ေပးေရးေတာင္းဆိုခ်က္ လက္ေတြ႔ ျဖစ္မလာ ႏုိင္ပါဘူး။
ေဒါက္တာေအးေမာင္(RNDP-ပါတီဥကၠ႒)ကဲ့သုိ႔ “ျပင္ဆင္ေပးဖို႔က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တာဝန္ရွိတယ္” ဆုိတဲ့ ဆႏၵသေဘာ ထားမွန္သူေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ားစုျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ျပင္ဆင္ေရးဟာ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေျမာက္လာႏုိင္ၿပီး၊   ဦးသန္းေမာင္ (ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူး ကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္) ကဲ့သို႔ “ဘာမဟုတ္တဲ့ အျငင္းပြားမႈ” လို႔ ၾကည့္ျမင္ၿပီး ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာ ထားရွိသူေတြသာ အမ်ားစုျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ျပင္ဆင္ေရးဟာ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေျမာက္မလာႏုိင္ပါဘူး။
ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  (NLD) ပါတီကို ဝန္းရံၾကမယ္ဆုိတဲ့ (ျပည္တြင္း/ျပည္ပ) လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ အင္အားစုေတြရဲ႕အသံသိပ္ မၾကားရတာလည္း ထူးျခားတယ္။
ယခုကိစၥသည္ စကားလံုး သက္သက္ကို အျငင္းပြားေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဲဒီစကားလံုးကေဖၚျပေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ေျပာ ေနၾကရတာျဖစ္ပါ တယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလေဟာေျပာခ်က္မွာေဖၚျပခဲ့တဲ့ NLD ပါတီ ရဲ႕ ထိပ္တန္းတာဝန္ ၃ ရပ္ (တရား ဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး )နဲ႔ ထဲထဲဝင္ဝင္ဆက္ႏႊယ္ ပတ္သတ္ေန တဲ့ကိစၥ လည္းျဖစ္ပါတယ္။
အခုေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထံ (NLD) ပါတီ က စာေရးတင္ျပမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္ေတြကို အခုလိုစီၿပီး ၾကည့္ေတာ့ –
၁၁ ဧၿပီမွာ (NLD) ဥကၠ႒ ၊ ေနျပည္ေတာ္သြားပါတယ္။ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႔ပါတယ္။ သတိျပဳမိတ့ဲ အခ်က္က ပထမတစ္ႀကိမ္ (၁၉ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၁) ေတြ႔ဆံုစဥ္ကလုိ ဥကၠ႒နဲ႔ သမၼတ ေတြ႔ဆံုတဲ့သတင္းဓါတ္ပံုနဲ႔သတင္းလည္း အစိုးရသတင္းစာေတြမွာေဖၚျပတာ မေတြ႔မိပါဘူး။ ၁၄ ဧၿပီ မွာ (NLD) ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္ဝင္း ေနျပည္ေတာ္သြားၿပီး သမၼတထံ “အႀကံျပဳစာ ” တင္ပါတယ္။ ၁၉ ဧၿပီမွာ ေနျပည္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုခံုရံုး က ဖိတ္လို႔ဆိုၿပီး ဦးဥာဏ္ဝင္း ေနျပည္ေတာ္သြားပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ခံုရံုးက လက္ခ်ာ ရုိက္လႊတ္လုိက္တဲ့ပံုပါပဲ။
၂၃ ဧၿပီ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဦးဥာဏ္ဝင္း အခုလိုရင္ဖြင့္ပါတယ္။
“ — သေဘာမတူတဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ သေဘာမတူတဲ့အခ်က္ေတြကို ေၿပာပါလားဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕က အမွဳတစ္ခု ၾကားနာေနတာမဟုတ္ ဘူး။ အမႈတစ္ခုဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေရွ႕ေနပါ။ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ဆယ္ခါမက ေပးႏုိင္တယ္။ ေပးတတ္တယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။
ျဖစ္စဥ္အေပၚ  အၾကမ္းဖ်င္း ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရရင္ သမၼတထံအႀကံျပဳစာတင္တယ္။ သမၼတ မတတ္ႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ ေပၚလြင္ပါတယ္။ သမၼတက  “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္”ေပးႏုိင္တဲ့သမၼတမဟုတ္ဘူး။ “လႊတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္” ေလာက္သာေပးႏုိင္တဲ့ သမၼတျဖစ္ ပါတယ္။ အခုကိစၥက ဖြဲ႔စည္းပံု ဆုိင္ရာခံုရံုးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တုိ႔က အေရးပိုင္တဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။
ခံုရံုးကေခၚလို႔သြားရတယ္၊ ခံုရံုးက“ရွင္းျပ”(လက္ခ်ာေပး) တာေတြနားေထာင္ခဲ့တယ္။ ရွင္းျပခ်က္ေတြထဲမွာ သေဘာမတူတာ ေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ႀကိဳးစားမႈအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထံ (NLD) ပါတီက စာေရးတင္ျပတာျဖစ္ ပါလိမ့္မယ္။ အကယ္ ၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြကလည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရုံးက ေခၚၿပီး ရွင္းျပသလို “ရွင္းျပ” (လက္ခ်ာ ထပ္ေပး) ေနရင္ (NLD)ပါတီ ဘာဆက္လုပ္မလဲ။
ၫြန္း
–       (ဧၿပီ ၁၁ မွ ၂၁ အထိ )ျပည္တြင္း/ျပည္ပ မီဒီယာသတင္းမ်ား
–      Photo from : Time – Picurte of Thein Sein from Time’s The 100 Most Influential People in the World

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: