မဲေဆာက္ၿမိဳ႕၊ ေမပရြာ၊ ေခြးခလုတ္ရိွ ကိုးရီးယား အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုမွ အလုပ္သမား ေလးဦးအား အလုပ္ထြက္ခြင့္ ျပဳၿပီး ထိုင္းရဲျဖင့္ ဖမ္းဆီး


ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕၊ေမပရြာ၊ေခြးခလုတ္အတြင္း တည္ရိွေသာ ကိုးရီးယားအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမားေလးဦးအား အလုပ္ထြက္ခြင့္ျပဳၿပီး ထိုင္းပုလိပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ထို္င္းရဲ (၂) ေယာက္ ဖမ္းဆီးခံၿပီး လြတ္ေျမာက္လာသူ ေမာင္ကိုရဲ(ယာ) ႏွင့္ ညီညီ(၀ဲ)

ယေန႔ နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီ ခန္႔အခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ မယ္ပရြာ ေခြးခလုတ္ ရိွ ကိုးရီးယားအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾက သည့္ ေမာင္ကိုရဲ၊ အသက္ (၂၇)ႏွစ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ သူ၏ ဇနီး မေအမီ၊ အသက္ (၂၆) ႏွစ္၊ ေမာင္ညီညီ၊ အသက္ (၂၄) ႏွစ္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ပဲခူးတိုင္း ႏွင့္ သူ၏ ဇနီး မေအးေအးၾကဴ၊ အသက္ (၂၀) ႏွစ္၊ ၎တို႔ ေလးဦးတို႔သည္ ဧၿပီလ (၂၅) ရက္၊ မွ (၂၇)ရက္ ထိ၊ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္။ တြင္ ကိုးရီးယား အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုသို႔ အလုပ္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ ၾကၿပီး ထိုစက္ရံုအတြင္း စည္းကမ္း တင္းၾကပ္မႈမ်ား၊ အစားအေသာက္ အဆင္မေျပ မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လိုရာဆြဲခိုင္းျခင္းမ်ား တို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရိွ တာ၀န္ရိွ မန္ေနဂ်ာ ဖိပို (ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ၾကာ ရွည္ေနထိုင္ သူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေတာင္ႀကီး ရွမ္းလူမိ်ဳး) အားသြားေရာက္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၾကၿပီး အဆင္ေျပလွ်င္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ တျခား စက္ရံုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ သြားေရာက္ အလုပ္လိုေၾကာင္းကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာတြင္ ထိုစက္ရံု မန္ေနဂ်ာ ဖိပို က သူတို႔၏ လုပ္အားခမ်ားအား မေပးသည့္အျပင္ အလုပ္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားလာစဥ္က အလုပ္ရံုသို႔ လာေရာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ စီမံေပးသည့္ ကားခ (၆၀၀) ဘတ္ ကိုေတာင္းခံခဲ့သည္။

လုပ္အားခေငြ မရသည့္အျပင္ ေမာင္ကိုရဲ၏ လက္ကိုင္ဖုန္း (TWZ) အမိ်ဳးအစားအား အေပါင္အျဖစ္ ထားခဲ့သည္။  အလုပ္ရံုမွအျပင္သို႔  သြားေရာက္ ရန္ျပင္ဆင္ၿပီး ထြက္လာစဥ္ အလုပ္ရံု အေရွ႕ဘက္တြင္ ထိုင္းရဲ (၂) ေယာက္ မွ ႀကိဳတင္ေစာင့္ေနၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ အလုပ္ သမား မွတ္ပံုတင္ကဒ္ ရိွ မရွိ စစ္ေဆးမည္ဟု ဆိုကာ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ မရိွေသာေၾကာင့္ လူတစ္ဦးလွ်င္ ထိုင္း ဘတ္ေငြ (၁၀၀၀) ေပးရမည္ဟု ေျပာသည္။ မိမိတို႔မွာ စက္ရံုတြင္ အလုပ္အဆင္ မေျပသျဖင့္ တျခားစက္ရံုသို႔ အလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္အားခမရခဲ့သည့္အတြက္ မန္ေနဂ်ာ ေတာင္း ဆိုသည့္ ေငြေၾကးအစား လက္ကိုင္ ဖုန္းကို အေပါင္အျဖစ္ အပ္ႏွံထားျခင္း မ်ားကို ရွင္းျပေသာ္လည္း မရသည့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ –

ေမာင္ကိုရဲ လည္ပင္း၌၀တ္ဆင္၍ ပါလာေသာ ဆြဲႀကိဳးအား သြားေရာက္ေရာင္းခ်ခဲ့၍  ထိုင္း-ဘတ္ေငြ (၂၂၄၀) အားရရိွခဲ့သည္။ ထိုင္းရဲ (၂) ေယာက္ က ၎ေငြ အားလံုး ယူသြားသည့္အျပင္ သူတို႔ေတာင္းဆိုေသာ ထုိင္းဘတ္ေငြ (၄၀၀၀) မျပည့္သည့္အတြက္ စက္ဘီး ႏွစ္စီး(ဂီယာဘီး အမိ်ဳးအ စား) ကိုပါ သိမ္းယူသြားခဲ့သည္။

ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေနာက္ထပ္ ဘ၀ရပ္တည္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ရန္ အခက္အခဲ ႀကံဳေနရသည္ကို အဖမ္း ခံရသူ ေမာင္ကိုရဲႏွင့္ သူ၏ သူငယ္ခ်င္း ညီညီ တို႔က Arakan Review သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: