တစ္ဖက္ပိတ္လမ္းအႏၱရာယ္


တစ္ဖက္ပိတ္လမ္းအႏၱရာယ္
(ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူတစ္ဦး၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား)

ႏွစ္ကူးမွ ႏွစ္ဦး

ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ႏွစ္ဦးမွာ ‘တစ္ေန႔ ေရႊ၊ တစ္ေန ႔ေငြ’ ဆိုရမည္လား မသိ။ ၾကည့္ေလ …၊ သၾကၤန္မတိုင္မီ ႏွစ္ကူးရက္မ်ားကပင္ အားတက္ေမွ်ာ္လင့္ ဖြယ္ရာအျပည့္။ ေဟာ – သၾကၤန္အျပီး ႏွစ္ဦးလည္းေရာက္ေရာ၊ သို႔ေလာ … သို႔ေလာ ျဖစ္ရျပန္သည္။

အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း ဧျပီ ၁ ရက္ေန႔က၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျဖစ္သည္။ ဤေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမတ္ေနရာအားလံုး ၏ ၇% နီးပါးမွ်သာ ကုိယ္စားျပဳေသာ္လည္း အေရးၾကီးေသာ တိုးတက္မႈေျခလွမ္း တစ္ရပ္ဟု ျပည္တြင္းျပည္ပ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ သူမ်ားက အေလးထားၾကသည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္သည္ျဖစ္၍ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု အားလံုး အက်ံဳး၀င္ေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲ ျဖစ္သြားသည္။ ပုိ၍ အားတက္ဖို႔ေကာင္းသည္မွာ ‘လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ’ ဆိုသည့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား ပင္ ျဖစ္သည္။

ဤအတိုင္းဆိုလွ်င္ သၾကၤန္အျပီးဆက္လက္ က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါ၀င္ေပေတာ့မည္။ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ျငင္းၾက၊ ခံုၾက၊ ညွိၾက၊ ႏိႈင္းၾက၊ ေဆြးေႏြးၾကရာ ဒီမိုကရက္တစ္ဖုိရမ္ၾကီး ျဖစ္သြားေပေတာ့မည္။ အားတက္စရာအျပည့္၊ ေမွ်ာ္လင့္စရာအျပည့္ …။

သုိ႔တေစ၊ သၾကၤန္ျပီးသည္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ကတိသစၥာျပဳခ်က္၊ သို႔မဟုတ္ က်မ္းသစၥာဆိုခ်က္ ပံုစံ (ဇယား ၄) ပါ စကားလံုး အသံုးအႏံႈးႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး အျငင္းပြားစရာေပၚလာသည္။

ထိုမွတဆင့္ NLD ပါတီမွ အႏိုင္ရ အမတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္မတက္ေတာ့ ျဖစ္လာသည္။

စာေရးသူလို ေဘးမွ ရပ္ၾကည့္အားတက္ေနရသူမ်ားအတြက္ ႏွစ္ကူးက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြမွာ ႏွစ္ဦး အေရာက္မွာပင္ “တန္းခူးေလႏွင့္ ေလ်ာ့ေတာ့ သည္” ျဖစ္ရေလေတာ့သည္။

 တစ္ဖက္ပိတ္လမ္း

ႏုိင္ငံေရး၊ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒတြင္း ႏုိင္ငံေရးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု မခ်မီ အထပ္ထပ္အခါခါ ဘက္ေပါင္းစံုမွ လွည့္ပတ္စဥ္းစား ၾကရသည့္ အမွား ခံလို႔မျဖစ္ေသာ ကိစၥမ်ိဳးေတြ မၾကာခဏဆိုသလို ၾကံဳရတတ္ပါသည္။ Dead End ဟုေခၚသည္။ ‘တစ္ဖက္ ပိတ္လမ္း’ ဆိုပါဆို႔။

မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို ေခ်ာင္ပိတ္မိေစေသာ၊ အဆင္မသင့္လွ်င္ မိမိ ‘လႈပ္ရွားခြင္’ (space) ကိုပင္ စေတး ရဖြယ္ရွိေသာ ကိစၥမ်ိဳးကိုဆို လိုသည္။ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈအေနႏွင့္ ဤသုိ႔ေသာေပၚလစီမ်ိဳးကို တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ေရွာင္သည္။ အျခားေရြးစရာ ဘာတစ္ခုမွ် မရွိေတာ့မွ၊ ‘ေနာက္ဆံုး အားထားရာ’ (last resort) အျဖစ္ မလႊဲမေရွာင္ သာ ေရြးေလ့ရွိသည္။

ေျပာရလွ်င္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္စဥ္က စာေရးသူ ဘ၀င္မက်ခဲ့သည္မွာ တစ္ဖက္ပိတ္ လမ္းထဲ မေရာက္ေစလို၍ျဖစ္သည္။ Dead End ႏွင့္တိုးမွာ စိုးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တကယ့္ လက္ေတြ႕တြင္လည္း တစ္ဖက္မွ ေမွ်ာ္လင့္သည္ထက္ ပို၍ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းလာေသာေၾကာင့္သာ စာေရးသူ စိုးရိမ္သလို မျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳကာလအထိ၊ ဤမွ် အေျခေန ေကာင္းလာလိမ့္မည္ဟု ဘယ္သူမွ် ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္။

ယခုကိစၥ (လႊတ္ေတာ္ တက္ေရး မတက္ေရး) မွာလည္း တစ္ဖက္ပိတ္လမ္း အႏၱရာယ္ရွိသည္ဟုျမင္သည္။

ယခုကိစၥမွာ ယခင္ကိစၥ(၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ)မွာလို ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွစ္ဦး၏ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းမႈ မွ်ေလာက္ႏွင့္လည္း ေျပလည္ႏိုင္ ဖြယ္ရာ မရွိ။ ပုဒ္မ ၁၂၅ ႏွင့္ ဇယား ၄ တို႔မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဥပေဒလို အလြယ္္တကူ ျပင္လို႔မရ။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းက ျပင္မွရပါလိိမ့္မည္။ သို႔အတြက္ ပထမဆံုး လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ဖို႔လိုသည္။ ဒါေတာင္ USDP ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္ မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ လိုလိမ့္ဦးမည္။ ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္၊ ယခု ေလာေလာဆယ္ လြယ္မည္ မထင္ေသးပါ။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ NLD ဘာလုပ္ မည္နည္း။ တစ္ဖက္ပိတ္လမ္း အႏၱရာယ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေပးၾကပါဟု ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။

 စကားလံုးတေစၦ

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ‘ႏႈန္းစံ အေျချပဳစဥ္းစားနည္း(normative thinking) မ်ားလႊမ္းမိုး တြင္က်ယ္ေနသလား၊ မၾကာခဏ ဆိုသလို စဥ္းစားမိ သည္။ ၀ိပၸႆနာတြင္ ‘စာခံ’ ေနလ်င္ ဥာဏ္စဥ္တက္ဖို႔ခက္တတ္သည္ဟု ၾကားဖူးသည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္လည္း စံခံ ေနၾကလ်င္ လိုရာ ခရီးေရာက္ေရး အတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္လိမ့္မည္ ထင္သည္။ အဆိုပါ ‘ႏႈန္းစံ အေျချပဳ စဥ္းစားနည္း’ ႏွင့္ ကၽြဲကူးေရပါျဖစ္ေလ့ရွိသည္မွာ စကားလံုးေတြကိုအေသ ကိုင္ျပီး ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ျပန္လန္႔ေနတတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု ျပႆနာကိုပဲၾကည့္ …။ ‘ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာ ကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္’ ဆိုေသာ စကားလံုးမ်ား အေပၚ ဗဟိုျပဳ ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ အေျခခံ ဥပေဒမ်ားတြင္ ဘယ္လိုရွိသည္သိခ်င္၍ လြယ္လြယ္ရွိေသာ Encarta တြင္ရွာၾကည့္မိသည္။ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား ကတိ သစၥာျပဳခ်က္ကိုေတာ့ မေတြ႕။ အေမရိကန္သမၼတမ်ား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုၾကသည့္ စာသားကိုသာ ေတြ႕သည္။ သူတို႔တြင္လည္း Preserve, protect and defend the Constitution of United States” ဆိုေသာ စကားရပ္ပါသည္သာျဖစ္သည္။ (Preserve, protect and defend ဆိုေသာ အဓိပၸါယ္ မနီးယိုးစြဲ စကားလံုး သုံးလံုးၾကီးမ်ားေတာင္ သံုးထားသည္။)

သုိ႔တေစ ျပင္သင့္ျပင္ထိုက္၊ ျပင္စရာရွိလ်င္မူ ျပင္ခဲ့ၾကသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ ျပင္ဆင္ရင္းျဖင့္သာ အေမရိက၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မွာ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေျပာရလ်င္ စိတ္ေကာင္း ေစတနာႏွင့္ ျပင္ၾကသည္မွာ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္စီးသည္ မဟုတ္။ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ရာေရာက္သည္ မဟုတ္ပါေလာ…။ ဒီမိုကရက္တစ္ နည္းက် ျပင္ဆင္ႏိုင္ၾကဖို႔ပဲ လိုမည္ထင္ပါသည္။

စာေရးသူအေနႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းေတြႏွင့္ၾကံဳတိုင္း၊ ‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဘာေတြလုပ္ခဲ့သည္’ ကိုျပန္ၾကည့္ ေလ့ ရွိသည္။ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ ေနာက္ဆံုး အဆင့္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ဘုရင္ခံ အမႈေဆာင္ ေကာင္စီတြင္ ပါခဲ့သည္။ ဘုရင္ခံက ဥကၠဌ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဒု-ဥကၠဌ။ ဘုရင္ခံမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အထက္ကလူ။ ဘုရင္ခံ သစၥာခံထားသည္က ျဗတိသွ်အစိုးရ။ ႏႈန္းေတြ၊ စံေတြ၊ စကားလံုးေတြႏွင့္ ၾကည့္လ်င္ အဓိပၸါယ္ တစ္မ်ိဳး။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဒါေတြကို အေသမကိုင္။ လက္ေတြ႕အျချပဳ စဥ္းစားနည္း(pragmatic thinking) ျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္သည္။

သူတို႔မ်ိဳးဆက္ထဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သူမ်ားထက္ ေခါင္းတစ္လံုးျမင့္သည္မွာ လက္ေတြ႕က်က် စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု စာေရးသူက နားလည္ထားသည္။ သူက ‘စံ’ ေတြကို အေသမကိုင္၊ စကားလံုး တေစၦ မေၾကာက္။

ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

၀န္ခံရလ်င္ စာေရးသူအေနႏွင့္ ယခုစာစုကို မ၀ံ့မရဲ ေရးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္းျဖစ္၊ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ စာေရးသူလို အႏံုညာတ တစ္ေယာက္ထက္ ပိုသိ၊ ပိုတတ္၊ ပိုစဥ္းစားႏိုင္ၾကမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သုိ႔ႏွင့္အမွ် ‘မိေခ်ာင္းမင္းေရခင္းျပ’ သလိုျဖစ္မွာကိုလည္း အမွန္ ပင္စိုးရိမ္ပါသည္။

အမွန္စင္စစ္၊ ‘ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း တစ္ခုမ်ား ၾကံဳေလဦးမလား’ ဆိုေသာ စိုးရိမ္ေသာကေၾကာင့္ ေရးမိေရးရာ ေရးလိုက္မိေသာ၊ ေဘးမွ ရပ္ၾကည့္သူတစ္ဦး၏ အေတြးစမ်ားသာျဖစ္သည္။

 တစ္ဆက္တည္း၊ ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္အားလံုးကိုလည္း ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

 ၁။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အစဥ္အလာ၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မ်က္ႏွာကို ေထာက္ရႈ၍ ဒုတိယအၾကိမ္ျပန္လည္စဥ္းစားေပးပါဟု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေလးစားစြာ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

၂။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ေနာက္ထပ္ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း တစ္ခု မၾကံဳရေလေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ညိွႏိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါဟု အားကိုးေမွ်ာ္လင့္စြာ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

  ေက်ာ္၀င္း

၂၄ ဧျပီ ၂၀၁၂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: