ကိုယ့္ျပည္နယ္ကို ကိုယ့္လူမ်ိဳးသာ အုပ္ခ်ဳပ္တာေကာင္းတယ္ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးေျပာၾကား


ေရြးေကာက္ပြဲတုိင္း ျပည္သူႀကိဳက္ေသာပါတီကအႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ့္ျပည္နယ္မွာ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအစိုးရဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ပိုေကာင္းေၾကာင္း ရခုိင္တိုင္းရင္းသား တစ္ဦးျဖစ္သူ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၂ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌဦေမာင္ျဖဴက MIJ သို႔ ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္မိမိျပည္နယ္ကို မိမိလူမ်ိဳးအုပ္ခ်ဳပ္မည္ကိုသာပိုလိုလားေၾကာင္း၊ မိမိျပည္နယ္တြင္ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံသူသည္ မိမိတို႔ လူမ်ိဳးျဖစ္ေနျခင္း ကိုသာလိုလားေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းတစ္ဦး၏ အျမင္ျဖင့္ သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ပါတီထဲ မဲဆႏၵအ မ်ားဆံုးအႏိုင္ရခဲ့ျခင္းသည္ ျပည္သူ႔ ဆႏၵနဲ႔ တစ္ထပ္ထဲက်လို႔ႏုိင္တာပါဟု ေျပာသည္။

ဆက္လက္ေျပာၾကားရာမွာ ႏုိင္ငံသားတိုင္း အေဝးမွာေရာက္ေနတဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္တြင္းမွာေနတဲ့သူ ပဲျဖစ္ျဖစ္သူတို႔ဘဝကိုယ္စီအတြက္ ကိုယ္ဆႏၵ ရွိတဲ့ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ကိုယ္တုိင္ေပးေစခ်င္ ေၾကာင္းကိုေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ “ကိုယ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ သူမွားေနရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ကန္႔ကြက္လႊာတင္ ၿပီးေတာ့ျဖဳတ္လို႔ရတယ္။ ဒါ ဥပေဒအတိုင္းဘဲ” ဟု ေျပာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ျပည္သူမ်ား သိရွိနားလည္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ျဖဴက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဦးေမာင္ျဖဴသည္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသား တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

The Myanmar Independent News Journal

One thought on “ကိုယ့္ျပည္နယ္ကို ကိုယ့္လူမ်ိဳးသာ အုပ္ခ်ဳပ္တာေကာင္းတယ္ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးေျပာၾကား

  1. မွန္တယ္လို႔ယူူဆပါတယ္သို႔ေသာ္ဘာသာသာသနာအတြက္လည္းထည့္ျပီးစဥ္းစားသင့္ပါ တယ္။့

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: