ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေမလအတြင္း ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းမွ မုန္တိုင္းငယ္ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္


73110

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ညေနပုိင္းက ေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေရယာဥ္အခ်ဳိ႕နစ္ျမဳပ္ေနစဥ္

ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေမလအတြင္း ေလဖိအားနည္း ရပ္၀န္းမွ မုန္တိုင္းငယ္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိပါသည္။

ေမလအတြင္း ဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာႏုိင္ကာ မုန္တိုင္းငယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ေမလအတြက္ ခန္႔မွန္းခ်က္အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကာလအတြင္း အေနာက္ေတာင္ မုတ္သုံေလမွာမူ အားအသင့္အတင့္မွ အားေကာင္းႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ မုန္တိုင္းမ်ားကို သတိျပဳ ရသည့္ကာလမွာ –

မုိးႀကိဳကာလ ျဖစ္ေသာ ဧၿပီႏွင့္ ေမ၊ မုိးလြန္ကာလျဖစ္ေသာ ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာလ တို႔ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မုန္တုိင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ႏွစ္စဥ္လို ၾကံဳေတြ႕ ခဲ့ရကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က တိုက္ခတ္ခဲ့သည့္ နာဂစ္ မုန္တိုင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းတြင္ အဆိုးရြားဆုံး ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ မုန္တုိင္းလည္းျဖစ္သည္။

၁၈၇၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ၁၃၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၌ မုန္တိုင္း ၁၃၁၂ လုံးျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ၈၅ လုံး ၀င္ေရာက္ခဲ့ ၿပီး ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မုိးႀကိဳကာလတြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဧၿပီႏွင့္ ေမလမ်ားသည္ မုိးႀကိဳကာလျဖစ္၍ အေရးႀကီးေသာကာလျဖစ္ၿပီး အဓိက သတိျပဳရသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ အပူရွိန္ျမင့္တက္ျခင္း၊ မုိးတိမ္ေတာင္မ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚတတ္ျခင္းႏွင့္ မုန္တိုင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ တတ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: