ေအဒီ (၁၄) ရာစုေခတ္က ရခိုင္ေရွးေဟာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ ့ေတာ္ ဘာလဲ ဘယ္လဲ


ကမၻာ့အေမြအႏွစ္မ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ ့ရဲ့ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္နဲ ့ အဲဒီေၾကျငာခ်က္ကို သတင္းအျဖစ္ ေရးသားခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေၾကးမံုသတင္းစာပါ သတင္းေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကို လႈပ္ႏိုးလိုက္သလို ျဖစ္သြားခဲ့တယ္လို ့ေျပာခ်င္တယ္။

တဖက္မွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္တဲ့ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို လုပ္ခ်င္တဲ့ လုပ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္တခု အဟန္ ့အတားတခုဆိုတာ နားလည္ၾကမယ္လို ့ ယံုၾကည္မိတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကို ယံုၾကည္ သူေတြအတြက္ ဒီသတင္းဟာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအျဖစ္မ်ိဳးေတြကို ဆန္႔က်င္ဖို ့ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ အေတြးေၾကာင့္ ဒီေဆာင္း ပါးကို ေရးျဖစ္တယ္။

ေဆာင္းပါးအစမွာ သက္ဆိုင္ရာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကို လႈပ္ႏိုးလိုက္သလိုျဖစ္သြားခဲ့တယ္လို ့ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီရဲ႕သက္ေရာက္မႈဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ ယွဥ္တြဲႏိုင္ထိုင္ႏိုင္ေရး သို ့မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို လွမ္းေနတဲ့ ေျခလွမ္းေတြကို တံု႔ေႏွးေစမယ္။ အဟန္႔အတားေတြျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို ့ေျပာလိုတာျဖစ္တယ္။

၂၀၁၂ ေမလ ၃ ရက္ေန ့က Global Heritage Fund ( ကမၻာ့အေမြအႏွစ္မ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ ့) က အာရွတိုက္ထဲမွာ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ ဆယ္ခု ဟာ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္ရမယ့္ ေဘးနဲ ့ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီဆယ္ခုထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတြရဲ့ ေရွ ့ေဟာင္းၿမိဳ ့ေတာ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ ့ေတာ္လည္းပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ပိုင္ ေၾကးမံုသတင္းစာမွာ အဲဒီေၾကျငာခ်က္ကို သတင္းအျဖစ္ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီသတင္းေရးသားခ်က္ကို မေျပာခင္ ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္တာက အဲဒီ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္မ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔က ေျပာသလို တကယ္ပဲ ေခတ္သစ္ျမန္ မာႏိုင္ငံေတာ္ထဲက ရခိုင့္ေရွးေဟာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ ့ေတာ္ဟာ ပ်က္စီး ေပ်ာက္ကြယ္ရမယ့္ ေဘးနဲ ့ ရင္ဆိုင္ေတြ ့ႀကံဳေနၿပီလား။ အဲဒီ အႏၱရာယ္ေတြက ဘာေတြလည္း စသျဖင့္ သုေတသနလုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ သုေတသန စစ္တမ္းေတြရဲ့ အေျဖေတြအတိုင္း ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ တာ၀န္ဟာ လက္ရွိ အစိုးရသစ္ရဲ့ တာ၀န္ ျဖစ္တယ္။

တဖက္မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ မီဒီယာပဲျဖစ္ျဖစ္ တသီးပုဂၢလ မီဒီယာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီကိစၥကို အရွိကို အရွိအတိုင္း သတင္းကို သတင္းအတိုင္း ေဖာ္ျပ သင့္တယ္။ ထို ့အတူ ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ေဆာ္ၾသသင့္တယ္။ ဒါကေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ရမယ့္ တာ၀န္ေတြပါ။

ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေၾကးမံုသတင္းစာမွာ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္မ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ ့ရဲ့ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကို သတင္းအျဖစ္ ေမလ (၄) ရက္ထုတ္မွာ ပါလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရခိုင့္ေရွးေဟာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ ့ေတာ္ကို မေဖာ္ျပဘဲ ထိန္ခ်န္ခဲ့တာ ေတြ႔ရတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ မီဒီယာတခုျဖစ္တဲ့ ေၾကးမံုသတင္းစာက ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ့ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ ့ေတာ္တခုကို ဘာေၾကာင့္ ထိန္ခ်န္ခဲ့ရသလဲလို႔ ေမးရပါလိမ့္မယ္။ သတင္းစာရဲ႕ အယ္ဒီတာကိုယ္တိုင္ ထိန္ခ်န္ခဲ့တာျဖစ္ႏိုင္သလို အယ္ဒီတာက ထည့္ေပမယ့္ စာေပစိစစ္ေရးရဲ႕ ျဖတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ ဒီလုပ္ရပ္ကို ထိန္ခ်န္ခ်င္ရတာလဲဆိုတဲ့ အေမးရဲ့ အေျဖကို ဥာဏ္မွီသေလာက္ လက္ကုန္ႏိႈက္ၾကည့္ဖို ့လိုအပ္တယ္။ အားလံုး ဒီအေပၚမွာ သေဘာမတူႏိုင္ဘူးဆိုတာ နားလည္ေပမယ့္ ဘယ္သူမွ မေပးတဲ့ သမိုင္းေပးတာ၀န္တခုကို ထမ္းေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။

ေသခ်ာတာတခုက ကိုယ္ႏိုင္ငံေတာ္ထဲက ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ တခုျဖစ္တဲ့ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ ့ေတာ္ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖို႔ ႀကိဳးစားမႈတခုအျဖစ္ ေျပာရပါ လိမ့္မယ္။

ဒီႀကိဳးစားမႈဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ေရး တနည္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ရဲရဲႀကီး ေျပာရဲပါတယ္။

ရခိုင္မဟုတ္တဲ့ ရွမ္း၊ကခ်င္၊ကရင္၊မြန္၊ ခ်င္းစတဲ့ အျခားအမ်ိဳးသားေတြအတြက္ နဂိုရွိၿပီးသား မယံုၾကည္မႈေတြကို ပိုလို သံသယျဖစ္ေအာင္ တြန္းေပး သလိုျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။ ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္တဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတြ အတြက္ကေတာ့ က်ားနာကို ဆြေပးလိုက္သလိုမ်ိဳး တနည္းအားျဖင့္ လႈပ္ႏိုးလိုက္သလိုမ်ိဳးျဖစ္ေစတာ အမွန္ပါပဲ။

ဒါေတြဟာ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဟန္ ့အတားေတြျဖစ္ေစသလို အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္လည္း အဟန္႔အတားတခု ဆိုတာေျပာခ်င္တယ္။

မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒကို အေရၿခံဳထားတာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္တယ္လို ့ေထာက္ျပဖူးတယ္။ ဒီမဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒလႊမ္းမိုးေရးကို အဓိကအားျဖင့္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ ့က စစ္တပ္ကို အသံုးခ်ၿပီး ေမာင္းႏွင္ခဲ့မႈအေပၚမွာ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးေရး သို ့မဟုတ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က ေရွ ့တန္းေရာက္ သြားခဲ့တာျဖစ္တယ္။ နဂိုမူလ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒလႊမ္းမိုးေရးက အတြင္းပိုင္းမွာ လူမျမင္ဘဲ ပံုးလ်ွိဳးေနခဲ့တယ္။

ထို ့အတူ ဗမာအမ်ိဳးသားတိုင္း မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒလႊမ္းမိုးေရးကို လက္ခံၾက တယ္လို ့ဘယ္ေသာအခါမွ ၀ါးလံုးရွည္နဲ႔ မရမ္းဘူးလို ့ ေျပာခ်င္တယ္။ အဲဒီ ၀ါဒကို လက္မခံတဲ့ ဗမာ အမ်ိဳးသားေတြ အမ်ားႀကီးပါ။

မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ လႊမ္းမိုးေရးအယူအဆဟာ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲကို ဆြဲခ်မယ့္ ၀ါဒအျဖစ္ ဦးေအာင္ဆန္းနဲ ့ သူရဲ့မ်ိဳးဆက္ က နားလည္တယ္။

အဲဒီ၀ါဒဟာ ဘယ္ေသာအခါမွ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆံုးေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္ တြင္း စစ္က သက္ေသျပေနတယ္။ ဆိုေတာ့ အာရွ တိုက္ထဲက ပ်က္စီးမယ့္ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြနဲ ့ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဆယ္ခုထဲမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ ရခိုင့္ေရွးေဟာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ ့ေတာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေၾကးမံုသတင္းစာမွာ ထိန္ခ်န္ခဲ့မွဳဟာ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒလႊမ္းမိုးေရးရဲ့ အစိတ္အပိုင္းတခု ဆိုတာကို ေျပာလိုတယ္။

ပ်က္စီးဆံုးရံွဳးမယ့္ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြဆယ္ခုထဲမွာ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ထဲက ရခိုင့္ေရွးေဟာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေတာ္ ပါ၀င္ေနပါလ်က္ အဲဒီႏိုင္ငံေတာ္က ထုတ္ေ၀တဲ့ ေန ့စဥ္သတင္းစာမွာ အဲဒီအေၾကာင္းအရာကို ထိန္ခ်န္ခဲ့မႈဟာ မေတာ္တဆ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သာမန္လူေတြေတာင္ နားလည္ သေဘာေပါက္တဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။

ဗမာအမ်ိဳးသားေတြရဲ့ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ ့ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ပုဂံနဲ ့ႏိႈင္းစာရင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ ့ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ ေခတ္ သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္စုိးသူအဆက္ဆက္ရဲ့ ၾကဥ္ဖယ္ျခင္း (ဂရုမစိုက္ျခင္း) ကို အစိုးရအဆက္ဆက္ဆီမွာ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ပုဂံကို စာတတန္ ေပ တဖြဲ ့ ဂုဏ္ျပဳေထာပနာျပဳေနၾကၿပီး ပုဂံကို မပ်က္စီးရေအာင္ အစြမ္းကုန္ ေထာင့္စံုေအာင္ မြမ္းမံျခယ္သ ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကခ်ိန္မွာ ရခိုင္ျပည္က ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမာက္ဦးကိုေတာ့ ဘယ္လိုဖ်က္ဆီးပစ္ရမလဲလို ့ မဟာဗ်ဴဟာေတြ ၊ နည္းဗ်ဴးဟာေတြေရးဆြဲေနခ်ိန္ျဖစ္ပါလိမ့္။

ေနာက္တခ်က္ မႏၱေလးနန္းေတာ္နဲ့ ေျမာက္ဦးနန္းေတာ္ကို ႏိွဳင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။

မႏၱေလးနန္းေတာ္ဟာ သမိုင္းအေမြအႏွစ္အျဖစ္က်န္ခဲ့ေပမယ့္ ေျမာက္ဦး နန္းေတာ္ကေတာ့ မရွိေတာ့ဘူး။ ေနာက္ဆံုး နန္းေတာ္ရဲ့ အုတ္ျမစ္ေတြကို ပါ တူးၿဖိဳပစ္မယ့္ မဟာဗ်ဴဟာရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ က်ားနာကို လႈပ္ႏိုးသလို ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

(ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ၁၇ ရာစု ပန္းခ်ီကားပံု)

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ရန္ပံုေငြအဖြဲ ရဲ့ေထာက္ျပမွဳဟာ ရခိုင္လူထုအတြက္ တပ္လွန္ သလို ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့အေတြး တနည္းအားျဖင့္ မဟာလူမ်ိဳး ႀကီး၀ါဒီေတြရဲ႕ ရခိုင့္ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ဖ်က္ဆီးပစ္ေရးစံမံကိန္းကို မရိပ္မိေအာင္ ဆက္လက္ထားရွိေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ပိုင္ ေၾကးမံုသတင္းစာက ထိန္ခ်န္ခဲ့တာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ အဲဒီအဖြဲ ့ရဲ့ အစီရင္ခံစာထဲက ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္ရမယ့္ေဘးေတြကေတာ့

(၁) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္ျပန္ ့လာျခင္း

(၂) လံုေလာက္ေသာ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းမႈ မရွိျခင္း

(၃) လုယက္ျခင္း

(၄) စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္း

(၅) ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္လို နားလည္ပါတယ္ ။

ဆိုေတာ့ အာရွတိုက္ထဲက ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ဆယ္ခုစလံုးကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးႏိုင္မယ့္ေဘးအႏၱရာယ္ေတြလို ့သေဘာေပါက္ ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ ့ေတာ္အေနနဲ ့ကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာမႈ၊ လံုေလာက္ေသာ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းမႈနဲ႕ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစတဲ့ သံုးခုနဲ႔သာ ပတ္သက္ပါလိမ့္မယ္။ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းမႈကို မဆို ့မပို ့ျပဳလုပ္ေပးၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုတဲ့ ကိစၥကိုေတာ့ လက္ရွိ ကာလမွာ ေဒသဖြံ ့ၿဖိဳးေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္က တရား၀င္ဖ်က္ဆီးပစ္မယ့္ စီမံကိန္းလို ့ျမင္ပါတယ္။

ဒီအျမင္အေပၚမွာ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ရန္ပံုေငြအဖြဲ ့ ေထာက္ျပတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္ကေရာ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာပါ ေဒသဖြံ ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကားလမ္းရထားလမ္းမ်ားဟာ ရခိုင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တိမ္ေကာပ်က္စီးသြားမယ့္ ေနရာမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ၾကတာေတြ ့ရတယ္။

ဆိုေတာ့ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဓိက လက္သယ္ဟာ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒလႊမ္းမိုးေရးအယူအဆပါ။ အဲဒီ၀ါဒေတြေၾကာင့္ အျခားအမ်ိဳးသားေတြ ရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကို ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ရမယ့္အစား ေဒသဖြံ ့ ၿဖိဳးေရး အေရၿခံဳၿပီး ဖ်က္ဆီးပစ္မယ့္ စီမံကိန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ရဲတာျဖစ္တယ္။

မတူညီတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြနဲ ့စုစည္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ထဲမွာ မတူညီတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြရွိမယ္ မတူညီတဲ့ယဥ္ေက်းမွႈေတြကို အျပန္အလွန္ေလးစား တန္းဖိုးထားျခင္းေတြ၊ ေစာင့္ထိမ္း ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းေတြဟာ မတူညီတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ အေျဖျဖစ္မွာ ေသခ်ာတယ္။

ယဥ္ေက်းတဲ့လူ ့အဖြဲ အစည္းႀကီးဟာ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြကို တန္ဖိုးထားထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ေနၾကသလို မယဥ္ေက်းသည့္ အစုအဖြဲ ့ေတြ ကေတာ့ သူတို အတြက္ အႏၱရာယ္တခုလို ျမင္ၿပီး ဖ်က္ဆီးပစ္မယ့္ မဟာ စီမံကိန္းေတြေရးဆြဲၿပီး စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးပစ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ကမၻာအေမြအႏွစ္မ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ရဲ့ အာရွတိုက္ထဲကစိုးရိမ္စရာဆယ္ခုထဲမွာပါ၀င္တဲ့ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ထဲက ရခိုင့္ေရွးေဟာင္း ေျမာက္ဦး ၿမိဳ ့ေတာ္ဟာ ပ်က္စီးဆံုးရံွဳးရမယ့္ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြနဲ ့ ႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္းဟာ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ စီမံကိန္းရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီလုပ္ရပ္ေတြကို ယဥ္ေက်းတဲ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းေတြအေနနဲ ့၀ိုင္း၀န္းဆန္ ့က်င္သင့္တယ္လို ့ေျပာခ်င္တယ္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ ့ေတာ္ရဲ့ စိုးရိမ္စရာအေျခအေနေတြအထဲမွာ ယဥ္ေက်းမႈလက္ရာေတြျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာေတြအပါအ၀င္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ ့ေတာ္ ထက္ ေရွးက်တဲ့ ဓည၀တီၿမိဳ ့ေတာ္ ေဟာင္းနဲ ့ေ၀သာလီၿမိဳ ့ ေတာ္ေဟာင္းေတြဟာလည္း အသက္ငင္လ်က္ ရွိပါတယ္။

ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမွဳေတြကို စနစ္တက်ဖ်က္ဆီးခံေနရတဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ ့ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈေတြကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းကာ ကြယ္ ၾကမလဲဆိုတာကေတာ့ စိန္ေခၚမွဳတရပ္ျဖစ္ေနမွာကေတာ့ ေသခ်ာပါလိမ့္မယ္။

ခိုင္လင္း (ေမဃ၀တီ)

ေမ ၇၊ ၂၀၁၂   ည း ၉း ၄၇

ေမာကၡ ပညာေရးမဂၢဇင္း မွကူးယူေဖၚျပသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: