ေရအားလွ်ပ္စစ္


ေရအားလွ်ပ္စစ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို မီးအလွည့္က်ေပး လုိက္ေတာ့ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ၾကရပါတယ္။ ယေန႔ကမၻာမွာ လွ်ပ္စစ္ဟာ အရာရာနဲ႔ပတ္သက္ေနၿပီလုိ႔ ေျပာရ မတတ္ပါပဲ။

မီးျဖတ္တာ ကမၻာနဲ႔ အဆက္ ျဖတ္ခံရတာပါပဲ။

ေနာက္ဆက္တြဲက စက္႐ံုေတြဒီဇယ္ေဈးျမင့္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မီးစက္ေတြနဲ႔ စက္ေတြလည္ပတ္ ရေတာ့ ထုတ္လုပ္ေရး စရိတ္ေတြ တက္မယ္။ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္သမွ် လုပ္ငန္းေတြမွာ အပို ကုန္က်စရိတ္ေတြ ရွိလာပါတယ္။

ဒါေတြကို ထုတ္လုပ္သူေတြနဲ႔ ၀န္ေဆာင္ မႈေပးတဲ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ခဏတာ စိုက္ထုတ္ က်ခံရေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ သံုးစြဲသူေတြဟာ တန္ဖိုးႀကီးက်ခံ သံုးစြဲရေတာ့တာပါပဲ။

ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရ အထူထပ္ဆံုးေနရာ တစ္ခုရဲ႕ နစ္နာမႈ ပါပဲ။

ေနာက္အက်ဳိးဆက္က အဲဒီေဒသနဲ႔ စီးပြားေရးဆက္ႏႊယ္မႈေတြ ရွိေနရတဲ့ တစ္ျပည္လံုးနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈပါ။

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အဓိကစီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားကို စီးပြားေရးအေထာက္ အကူျပဳတဲ့ လွ်ပ္စစ္ကို လံုေလာက္ေအာင္မေပးႏိုင္ တာဟာ တစ္ျပည္လံုးကို တုိးတက္မႈမရွိေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါ လိမ့္မယ္။

စက္မႈဇုန္ေတြ ဘယ္မွာပဲရွိပါေစ၊ အလံုးအရင္းလိုက္က ရန္ကုန္တိုင္းထဲမွာျဖစ္ေနေတာ့ ရန္ကုန္ဧရိယာမီးမမွန္တာနဲ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေတြကို မလြဲ မေသြ ရင္ဆိုင္ရပါ လိမ့္မယ္။

ကုန္ေဈးႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္လာ ပါမယ္။

ေရဖုိး၊ တယ္လီဖုန္းေျပာခ၊ ကားရပ္နားခ၊ လမ္းတံတားျဖတ္သန္းခ၊ ဘီးခြန္၊ လွ်ပ္စစ္မီတာခ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ မီးရထားခ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရ Company ရဲ႕ယာဥ္စီးခ၊ အသီးသီးေတြရဲ႕အခ ေဈးႏႈန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကလည္း မသက္မသာ ရွိေနစဥ္မွာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လူေနထူထပ္ဆံုးေနရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွာ စည္ပင္သာယာက သူသတ္မွတ္ထားတဲ့ သူတုိ႔ေရာင္းတဲ့ အမႈိက္အိတ္နဲ႔မွ အမႈိက္သိမ္းမယ့္ အေျခအေနျဖစ္လာျပန္တယ္။

ေရးခ်င္တာက အခြန္အတုပ္ ႀကီးေလးျခင္းကိုပါ။

ခုလုိ မီးမမွန္လုိ႔ျဖစ္လာမယ့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္ လာတာကလည္း ႏူရာ ၀ဲစြဲ လဲရာ သူခုိးေထာင္း ျဖစ္လာ ျပန္ပါၿပီ။

ဆိုးတာက ကုန္ေဈးႏႈန္းေတြဟာ တက္ၿပီးရင္ ျပန္မက်ေတာ့ ျပည္သူေတြမွာ ခါးစည္းခံ႐ံုမွအပ တျခားမရွိေတာ့ ဘူးေပါ့။

ျပည္သူဟာ ၀န္ထမ္းျဖစ္ေနရင္ လာဘ္စားဖို႔ဘက္ကို က်ိန္းေသ ဦးတည္လာႏိုင္ၿပီေပါ့။

လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဘက္ ခဏ ေရးပါရေစ။

႐ုရွားျပည္ႀကီးမွာ ၁၉၁၇ ေအာက္တို ဘာလမွာ လီနင္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ဇာဘုရင္ နန္းေတာ္ကို တစ္ဟုန္ထုိး၀င္ေရာက္ တိုက္ခုိက္ၿပီး ဇာဘုရင္မိသားစုကို အဆံုးစီရင္ကာ ပစၥည္းမဲ့ အာဏာရွင္၀ါဒအျဖစ္ ကြန္ျမဴနစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။

လီနင္ဟာ ႐ုရွားႏိုင္ငံႀကီးကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဖူလံုေရးမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ေတြ အလွ်ံပယ္ရေအာင္ ၾကံေဆာင္ခဲ့ ပါတယ္။

သူ႔ေနာက္ ဆက္ခံတဲ့ အာဏာရွင္အသီးသီးဟာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္တဲ့အတြက္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ ႐ုရွားဟာ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အဆင္ေျပခဲ့ၿပီး အက်ဳိးဆက္က လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာလုိ႔ အထုိက္အေလ်ာက္ တိုးတက္လာခဲ့ ပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္လံုေလာက္မႈနဲ႔ စက္ပစၥည္းေတြ၊ စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြ၊ ေလယာဥ္ေတြထုတ္ရင္း အင္အားရွိလာတဲ့ေနာက္ပိုင္း ကမၻာစစ္ႀကီးႏွစ္ခုမွာ သူ႔ရဲ႕ အင္ပါယာကို တျဖည္းျဖည္းခ်ဲ႕ထြင္ ႏိုင္ခဲ့တာ ဆိုဗီယက္ယူနီယံအျဖစ္ထိ အရွိန္အ၀ါထြန္းေတာက္ခဲ့ပါတယ္။

အထုိက္အေလ်ာက္ တိုးတက္မႈရွိရာက စစ္႐ႈံးဂ်ာမနီကို မဟာမိတ္ေတြနဲ႔ အၿပိဳင္၀င္သိမ္းရင္း ဂ်ာမန္ပညာရွင္ေတြကိုရသြားၿပီး ကမၻာရဲ႕ ပထမဆံုး ၿဂိဳဟ္တု၊ ပထမဆံုး လူလုိက္ပါတဲ့ ၿဂိဳဟ္တုေတြ အသီးသီး လႊတ္တင္ႏုိင္သည္အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ တာဟာ လွ်ပ္စစ္မီး လံုေလာက္မႈက ပံ့ပိုး ေပးလုိက္ တဲ့ အေသးစားကေန အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးသြားတယ္ဆိုတဲ့ ဥပမာပါ။

ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးအတြက္ ေမာင္းႏွင္မႈအဓိက စြမ္းအားေတြထဲမွာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဟာ အေရးပါတဲ့ေနရာမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။

အုပ္စိုးမႈ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ႏိုင္ငံဟာ လွ်ပ္စစ္ဖူလံုမႈ ေက်းဇူးေၾကာင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ဳိးစံုထုတ္ၿပီး ကမၻာရဲ႕ လက္နက္တင္ပို႔မႈ ထိပ္ တန္းႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာေပမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ မက်င့္သံုးႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒ အသားက်ေနတဲ့ အေမရိကန္ကို မယွဥ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႐ုရွား အာဏာရွင္တစ္ေယာက္က အေမရိကန္ကိုအမီလုိက္ေရးေၾကြးၾကာ္လႈံ႕ေဆာ္စဥ္က အေမရိကန္ကုိမီရင္ ဘာလုပ္ေပး မလဲေမးေတာ့ မီရင္ ေက်ာ္တက္မယ္ ေျဖတယ္ေပါ့။

ေမးတဲ့ လူက ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကို နာၾကည္းလြန္းလုိ႔ မီရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ဆင္းေနခဲ့မယ္တဲ့ေလ။ သေရာ္စာတစ္ခုပါ။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ ဆိုဗီယက္ယူနီယံႀကီး ၿပိဳကြဲသည္ထိ စနစ္ဆိုးႀကီးတစ္ခု ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့တာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုေလာက္ျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးေၾကာင့္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းေတြက က်ားကန္ေပးထားလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ မလံုေလာက္ရင္ ကုန္ေဈးႏႈန္းေတြတက္ၿပီး ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ ႀကီးထြားလာပါမယ္။

တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ၿပီးမယ့္ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေရရွည္ ခံစားေနၾကရမွာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဟာ ေရအားလွ်ပ္စစ္သာ အဓိကအသံုးျပဳပါတယ္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ ေရကာတာ ေတြကို တည္ေဆာက္ရာမွာ သတ္မွတ္တဲ့ ေရေလွာင္တမံကို မတည္ေဆာက္မီမွာ ေရစီးအားေတြကုိ အေသ အခ်ာေလ့လာ စိစစ္ၿပီးမွ တည္ေဆာက္တာပါ။

ေႏြရာသီအတြက္လုိအပ္တဲ့ ေရပမာဏေလွာင္ထားႏုိင္ဖို႔ကိုပါ တြက္ခ်က္ရပါတယ္။ ေရစီး၀င္မႈ အနည္းဆံုးပမာဏအေပၚအေျခခံၿပီး ပံုစံျပဳရတာပါ ။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဟာ ရပ္ထားရင္ အပ်က္မ်ားပါတယ္။

ေႏြရာသီတုိင္းစက္ေတြ ေလ်ာ့လည္တယ္ဆိုတာမရွိရေအာင္ ပံုစံ Design မွာပါၿပီး ျဖစ္ရပါတယ္။

ခုလုိျဖစ္လာတဲ့ အေၾကာင္းထဲက ျဖစ္ႏိုင္တာတစ္ခ်က္က ေရေလွာင္တမံကို မူလသတ္မွတ္တဲ့အျမင့္ေပေရာက္သည္ထိ မေဆာက္လုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါ တယ္။

ဆည္ႀကီးေတြဟာ ႀကီးရင္ႀကီးသေလာက္ အျမင့္ေပ ေလ်ာ့ရင္ အက်ဳိးမဲ့တတ္ပါတယ္။

သတ္မွတ္တဲ့ အျမင့္ေပထိ တည္ေဆာက္ျခင္းဟုတ္ မဟုတ္ျပန္ၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္သင့္ပါတယ္။

ေပါင္းေလာင္းေရကာတာဆိုရင္ သတ္မွတ္ အျမင့္ထိ မတည္ေဆာက္လုိက္ရဘဲ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို ထုတ္လုိက္တယ္ဆို တဲ့ သတင္းၾကားဖူးခဲ့ပါတယ္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္တဲ့ ေရကာတာႀကီးေတြရဲ႕ ေရကာတာအျမင့္ေတြကို မူရင္းပံုစံ Design အတိုင္း ျဖစ္မျဖစ္ ျပန္လည္ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး အေျဖ ရွာသင့္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ သတ္မွတ္အျမင့္ေပထက္ေလွ်ာ့ေဆာက္ထားရင္ ဧရိယာႀကီးလြန္းတဲ့ ေရကာတာေတြမွာတည္ေဆာက္တဲ့ စရိတ္ေငြေတြ ဟာ သိန္းေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ့ ေလလြင့္မႈႀကီးေတြပါပဲ။

မူလသတ္မွတ္ၿပီး Design ပံုစံပါ အျမင့္ေပထက္ ေလွ်ာ့ေဆာက္ထားၿပီး မူလသတ္မွတ္ေငြက်ခံသံုးစြဲၿပီးျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ႀကီးမားလြန္းတဲ့ လြဲမွား မႈႀကီး တစ္ခုပါပဲ။ လတ္တေလာမွာလည္း တည္ေဆာက္ဆဲ၊ တည္ေဆာက္ဖို႔လ်ာထားဆဲ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးေတြ ရွိပါတယ္။

ေဆာက္တဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေတြကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံကို ေရာင္းစားဖို႔ ရည္ရြယ္တာမ်ဳိးေတြလည္း ျပန္စဥ္းစား ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးေတြမွာ ေရေလွာင္တမံေတြကို မူလသတ္မွတ္တဲ့ စံခ်ိန္စံၫႊန္းအတုိင္းအတာ ေရကာတာ သတ္မွတ္တဲ့ အျမင့္ အထိေရာက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးပါမွ ေအာင္ျမင္တဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းႀကီးေတြ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မယ္ ထင္မိေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား။

ျမင့္သန္းေက်ာ္
ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၆၇ (၄ – ၁၀ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၂)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: