ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ရြာေခ်ာင္းႀကီးေက်းရြာ အနီးတြင္ န.စ.က စခန္း တည္ေဆာက္ရန္ သတ္မွတ္ နယ္ေျမမ်ား ရွာေဖြေန


ဖရံုကာကြ်န္း သံုးကြ်န္းတြင္ န.စ.က နယ္ေျမ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ ေနရာမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ သံုးမိုင္ခန္႔အကြာ ရြာေခ်ာင္းႀကီးေက်းရြာအနီး၌ န.စ.က နယ္ေျမ စခန္းေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္ႏွင့္ န.စ.က ကြပ္ကဲေရးမွဴးတို႔ သတ္မွတ္နယ္ေျမတစ္ခု ရွာဖြယ္ရန္ ေျပာ ၾကားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦလွေမာင္တင္ႏွင့္ န.စ.က ကြပ္ကဲေရးမွဴးတို႔သည္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရိွ လာၾက ၿပီး ေပါက္ေတာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမတြင္ “ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေပၚေပါက္လွ်က္ရိွေသာ ဘဂၤလီ ကုလားတို႔၏ ကြ်ဲ ၊ႏြားခိုးမႈမ်ား ၊ ေဒသခံ ႒ာေနရခိုင္လူမိ်ဳးတို႔ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာ လယ္ယာေျမမ်ား၊ ဆားကြင္းမ်ားႏွင့္ ဆားဂိုေဒါင္မ်ားအား မတရား ၀င္ေရာက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားႏွင့္ ဓါးျပ ၀င္တိုက္ျခင္းတို႔ မၾကာခဏဆိုသ လို ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ပင္လယ္ ထြက္ေပါက္ ၀င္ေပါက္ တြင္ အလြန္ေရးပါသည့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕အား ေရြး ခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း” ကို ေျပာၾကားသြားသည္။

အထက္ပါ သတင္းရင္းျမစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေပါက္ေတာၿမိဳ႕ အမွတ္(၃)၊ ရပ္ကြက္မွ ဦးေက်ာ္လွစိန္အား ေမးျမန္းရာ “ဟုတ္ပါတယ္။ ဧၿပီလ ၁၂ ေန႔ က ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ န.စ.က ကြပ္ကဲေရးမွဴးတို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေပါက္ေတာၿမိဴ႕ကို ေရာက္ရိွလာပါ တယ္။

အဲဒီေန႔ မတိုင္ခင္က ဆင္တက္ေမာ္ေက်းရြာ၊ ပိုက္ဆိပ္ရပ္မွ ဦးျမတ္သာျဖဴရဲ႕အိမ္ကို ဘဂၤလီ ကုလား (၁၈) ေယာက္က ဓါးျပ၀င္တိုက္ခဲ့ပါတယ္။

ေရႊေငြ လက္၀တ္ ရတာနာမ်ားရဲ႕ ကာလတန္ဖိုး သိန္း (၇၀) ေက်ာ္ခန္႔ ကို ယူသြားခဲ့ၾကတဲ့အျပင္ ဦးျမတ္သာျဖဴရဲ႕ဇနီး ေဒၚလွသိန္းအား ရိုက္ ပုတ္ ႏွိပ္စက္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ဘဂၤလီ ကုလားေတြက အစိုးရေရတပ္ ေနဗီႏွင့္ လက္၀ါးခ်င္းရိုက္ကာ ကြ်ဲ၊ႏြား မ်ား ခိုးယူၿပီး တဖက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ေရာင္းခ်ေန ၾကျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ ႒ာေန ရခိုင္ျပည္သူမ်ားမွာ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားစြာကို တရားလက္လြတ္ ခံေနၾကရပါတယ္။

အဲဒီကိစၥနဲ႔  ပတ္သက္ၿပီး ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းသို႔ ဘဂၤလီကုလားမ်ား ၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းကို ဟန္႔တားႏိုင္ရန္ အတြက္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕မွ သံုးမိုင္ခန္႔အကြာ ရြာေခ်ာင္းႀကီးေက်းရြာအနီးမွာ န.စ.က စခန္းအား နယ္ေျမခ်ထားျခင္း ကိုျပဳလုပ္မည္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ န.စ.က ကြပ္ကဲေရးမွဴး တို႔မွ ေျပာၾကားလာတာကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ ၀င္ေပါက္ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းသည့္အတြက္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ န.စ.က နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဆိုပါက ၿမိဳ႕ နယ္တစ္ခုလံုးရဲ့ ပင္လယ္ ထြက္ေပါက္ ၀င္ေပါက္ ေနရာ သံုးခုကို ေရြးခ်ယ္ထား သင့္ေၾကာင္းကို  တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾက ပါတယ္။

အေရွ႕ဖရံုကာကြ်န္းမွာဆိုရင္ ကံဆိတ္ေက်းရြာ၊ အလယ္ဖရံုကာကြ်န္းမွာဆိုရင္ ဆင္တက္ေမာ္ေက်းရြာႏွင့္ အေနာက္ဖရံုကာ ကြ်န္းမွာ ဆိုရင္ စစ္ကဲျပင္ ကုလားရြာေတြမွာ ခ်ထားသင့္ပါတယ္။

န.စ.က နယ္ေျမအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳဖို႔အတြက္ နယ္ေျမေရြးခ်ယ္တဲ့ အခါမွာလည္း ေဒသခံျပည္သူလူထုတို႔ရဲ႕လယ္ ေျမေတြကို သိမ္းယူရမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ထိုလယ္ေျမေတြ အတြက္လည္း အစိုးရမွ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရြက္တာ ေကာင္းပါတယ္။” လို႔ Arakan Review သို႔ ေျပာၾကားသြား ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: