ေခ်ာင္းပိတ္ ေျမာင္းပိတ္ စစ္တပ္က စီးပြားရွာ ျပည္သူက နစ္နာ (ေပးစာ)


ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မင္းဘာေက်းရြာအနီးရိွ ေခ်ာင္းမႀကီးမွာ ယခင္က အ၀ကန္ေက်းရြာနွင့္ သ၀င္ေခ်ာင္းေက်းရြာ သို႔  ေကြ႔ေကာက္ကာ စီးဆင္းေသာ ေခ်ာင္းမႀကီး တစ္ခုျဖစ္ ပါသည္။

သ၀င္ေခ်ာင္းရြာဘက္မွ ျမင္ရေသာ တဘက္ပိတ္ေခ်ာင္းျမင္ကြင္း

မ.ဆ.လ ေခတ္မွာ ေတာင္ညိဳရြာႏွင့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕ေပၚ သြားသည့္ လမ္းခရီးကို ကုတိုးေလွျဖင့္ သြားေရာက္ ကူးသန္းႏိုင္စရာမလိုေအာင္ ေခ်ာင္း ကိုျဖတ္လ်က္ လမ္းမႀကီးတစ္ခု ေျမဖို႔ ဆည္ေပး ထားခဲ့ပါသည္။

သ၀င္ေခ်ာင္းသို႔စီးဆင္းေသာ ေခ်ာင္းမႀကီးမွာ ယခုထိရိွေနၿပီး အ၀ကန္ဘက္သို႔ စီးဆင္းေသာ ေခ်ာင္းမႀကီးမွာ မင္းဘာေက်းရြာ အနီးမွ တဖက္ပိတ္ ဆည္လိုက္ၿပီး ပုဇြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွပါသည္။ ၎ေခ်ာင္းမ်ားမွာ အမ်ားၿပည္သူပိုင္ ဆိုင္ေသာ ေခ်ာင္းမ်ားျဖစ္ၾက ပါသည္။

ယခုအခါ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရိွ အမွတ္ (၈၁၈) ဆက္သြယ္ေရး တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေဆြက တပ္ရင္း ရန္ပံုေငြ ရရိွေရးအတြက္ဆိုၿပီး တပ္ မေတာ္သားမ်ားအား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် မလုပ္ေစဘဲ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ဆိပ္ ေက်းရြာေန (ဘ) ဦးေမာင္တက္စိန္၏သား ေမာင္ထြန္း၀င္း ဆိုသူက တဆင့္ ငွားရမ္း လုပ္ကိုင္ေစၿပီး စီးပြားရွာဖြယ္ေန ပါသည္။

၎ေခ်ာင္းမႀကီးအား ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းအားျဖင့္ မင္းဘာေက်းရြာႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရိွ ေတာင္ညိဳေက်းရြာႏွင့္ အ၀ကန္ေက်း ရြာမွ ကြ်ဲ၊ ႏြား တိရိစၧာန္ မ်ား ေသာက္သံုးသည့္ ေရခ်ိဳေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ ဆားငံေရမ်ား၀င္ေရာက္လာခဲ့သည့္အတြက္ ထိုေဒသရိွ ကြ်ဲ၊ ႏြား တိရိစၧာန္မ်ားမွာ ေသာက္သံုးေရအခက္ အခဲေၾကာင့္ အနီးအနားရိွရြာမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားေသာက္သံုးေနသည့္ေရကန္မ်ားသို႔ဆင္း၍ သြားေရာက္ေသာက္သံုးေနၾကရပါသည္။ ေသာက္ သံုး ကန္မ်ားအတြင္ ေရမွာေႏွာင့္က်ိၿပီး လာပါသည္။

ထိုေရမ်ားကို ေသာက္သံုးမိၾကသည့္ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ၀မ္းေလ်ာ့ ၀မ္းပ်က္ေရာဂါမ်ားျဖစ္လွ်က္ရိွၾကရာ သက္ဆိုင္ရာမွ လာေရာက္ စစ္ေဆးေပးၿပီး ကြ်ဲ၊ႏြားမ်ားအတြက္ သာက္သံုးေရလံုေလာက္စြာ ရရိွႏိုင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ႏွင့္  အမွတ္ (၈၁၈) ဆက္သြယ္ေရး တပ္ရင္းအမည္ျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ ထားေသာေခ်ာင္းအား အျမန္ဆံုးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ Arakan Review မွ တဆင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကားအပ္ ပါသည္။

မင္းဘာသား

၁၁၊၅၊၂၀၁၁

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: