“ေတာ္၀င္သဇင္”


“ေတာ္၀င္သဇင္”

ျမတ္ပန္းသခင္ ေတာ္၀င္လို႔

နန္းထိုက္သည္က ဇဗၺဴတခြင့္

တုယွဥ္ၿပိဳင္ကင္းသည္။

ႀကိဳင္ဘိသတင္း ကင္းသည့္အျပစ္

ထိုထိုႏွယ္ႏွယ္ ……

အမိ်ဳးဂုဏ္ေဆာင္

ပြင့္ဖူးညာတံ စံုညီျဖန္႔ကား

ေလးကိုင္းသြယ္ ရကၡိဳင္ေျမကို

ညႊန္းဆိုသူ ေတာ္၀င္မယ့္အား

ပင္ယံ၀ယ္……..

ထာ၀ရ လန္းေစႏိုင္ဖို႔

အဖေျမ ေလးကိုင္းေျခက

ေတာင္းဆုေတြေပး………..

ျမတ္ႏိုင္ (မတ္လ(၁၈)ရက္၊ ၂၀၁၂။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: