ေျပာင္းလဲလာေသာ စားသုံးသူ၊ သုံးစဲြသူတုိ႔၏ အယူအဆ


ထုိင္းႏုိင္ငံရိႇ ျပည္နယ္ ၇ ခုျဖစ္ေသာ Bangkok, Pathum Thani, Nonthaburi, Samut Sakhon, Samut Prakan, Nakhon Pathom  ႏႇင့္ Phuket တုိ႔တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မႇစ၍ အလုပ္သမားမ်ား၏ တစ္ရက္လုပ္အားခကုိ ဘတ္ ၃၀၀ အထိ တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ Songkla ၿမိဳ႕ရိႇ Phatthana  Seafood Co., Ltd ပုိင္ဆုိင္ေသာ ပုစြန္ အေအးခန္းစက္႐ုံတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၃၉၈ ဦးသည္ လုပ္ခ လစာႏႇင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အလုပ္ရႇင္ႏႇင့္ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ရျခင္းသည္ ၂၀၁၂ခုႏႇစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မႇစ၍ ဘတ္ ၃၀၀ ထိ တုိးျမႇင့္ႏႈန္းထားမ်ားအရ ယခင္ရရိႇထားေသာ ရက္မႇန္ေၾကးႏႇင့္ ဆုေၾကးေငြမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္မည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚ လာသည့္အခ်ိန္မႇစကာ ထုိျပႆနာ စတင္ျဖစ္ပြားလာျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ့ေၾကာင့္ အလုပ္သမား၀န္ ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးစီးသည့္ ျမန္မာကုိယ္စားလႇယ္အဖဲြ႕သည္ ၁၈. ၄.၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္း အလုပ္သမား ၀န္ႀကီး ဌာန ညြန္ၾကားေရးမႇဴးခ်ဳပ္ႏႇင့္ Phatthana  Seafood Co., Ltd မႇ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Mr. Paibool Dussadeevutikul တုိ႔ႏႇင့္ ထုိစက္႐ုံ ျဖစ္ပြားေနမႈ အေျခ အေနမ်ား၊ ေျဖရႇင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈမ်ား၊ အလုပ္ရႇင္ အလုပ္သမား သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ဆုိင္ရာမ်ား၊ လုပ္ခလစာဆုိင္ရာ အေျခအေန မ်ား၊ ေရ မီး လူေနအိပ္ေဆာင္ စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

၂၀.၄.၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာသံ႐ုံးမႇ သံမႇဴးႀကီးႏႇင့္ အလုပ္သမား အရာရိႇတုိ႔ပါ၀င္ေသာ အဖဲြ႔သည္ Songkla ၿမိဳ႕ရိႇ Phatthana  Seafood Co., Ltd စက္႐ုံသုိ႔ သြားေရာက္ကာ အလုပ္သမားကုိယ္စားလႇယ္ ၁၀ ဦးႏႇင့္ ကုမၸဏီဥကၠ႒တုိ႔ ဆုံေျဖရႇင္းေပးခဲ့သည္။ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၇ ခ်က္အျပင္ ဧၿပီလ မႇစ၍ တစ္ရက္လုပ္ခ ၂၆၆ ဘတ္ေပးမည္ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္အေပၚ ေက်နပ္သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ထုိသံမႇဴးႀကီးႏႇင့္အဖြဲ့သည္ ထုိစက္႐ုံတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာျဖင့္လာေရာက္ အလုပ္လာ လုပ္သူ ျမန္မာအလုပ္သမား ၃၉၈ ဦးႏႇင့္ နယ္စပ္မႇ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနသူ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၄၀ ဦးတုိ႔အတြက္ တစ္ဦးလ်င္ ဆန္တစ္ကီလုိဂရမ္ႏႈန္း၊ ျမန္မာအလုပ္ သမားေစာင့္ေရႇာက္ေရးမႇ တစ္ဦးလ်င္ ဆီတစ္လီတာႏႈန္း ျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ၾကသည္။

ထုိစက္႐ုံမႇ ျပႆနာမ်ားေျဖရႇင္းေနခ်ိန္မႇာပင္ ကန္ခ်နဘူရီၿမိဳ႕ရႇိ Vita Food Factory (၁၉၈၉) Co., Ltd  မႇာလည္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ အနိမ့္ဆုံး လုပ္အားခရလုိမႈ ျဖင့္ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြားလ်က္ရိႇခဲ့သည္။ ထုိစက္႐ုံတြင္ တရားမ၀င္ အေထာက္အထားမဲ့သူ အလုပ္သမား ၇၀၀၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မႇတ္ရိႇသူ ၄၀၀၀ ခန္႔ႏႇင့္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္မႈၿပီးစီးသူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရိႇေနခဲ့သည္။ ျမန္မာအလုပ္သမား ၇၀၀၀ ခန္႔ အလုပ္လုပ္ကုိင္ ေနၾကသည့္ စက္႐ုံျဖစ္သည္။

ထုိစက္႐ုံတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကေသာ တရားမ၀င္ လာေရာက္လုပ္ ကုိင္ၾကသူမ်ားကုိ ပဲြစားမ်ားက ျမန္မာျပည္မႇ လမ္းစရိတ္ အေႂကြးျဖင့္ ေခၚေဆာင္လာ ၾကသည္။ ေနထုိင္ရန္ႏႇင့္ စားေသာက္မႈကုိ ပဲြစားမ်ားက စီမံေပးသည္။ ထုိ႔အတြက္ ပဲြစားမ်ားက တစ္လလွ်င္ ဘတ္ ၂၄၀၀ ယူၾကသည္။ လုပ္အားခထုတ္ သည့္အခါ ပဲြစားမ်ားကပင္ လက္ခံၿပီး အလုပ္သမားမ်ားကုိ သုံးစဲြရန္ ဘတ္ ၁၀၀/၂၀၀ သာ ျပန္ခဲြေပးသည္။

အလုပ္လုပ္ခြင့္ရိႇသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ထုိစက္ရုံအနီးမႇာပင္ အခန္းငႇားေနထုိင္ၾကရသည္။ အျခာစက္႐ုံသုိ႔ အလုပ္ရႇင္ေျပာင္းလုိပါက အလုပ္ ရႇင္ေျပာင္းျခင္း စာရြက္ရရိႇရန္ ဘတ္ ၂၀၀၀ မႇ ၅၀၀၀ အထိ ေပးၾကရသည္။ အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မႇတ္ျပဳ လုပ္ခအျဖစ္ ဘတ္ ၅၅၀၀ ေပးေဆာင္ ေနၾက ရသည္။ တရား၀င္ ကုန္က်စရိတ္မႇာ ဘတ္ ၂၉၈၀ သာ ကုန္က်မႈ ရိႇသည္။

လုပ္အားခကုိလစဥ္ ၉ ရက္ေန႔ႏႇင့္ ၂၂ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အလုပ္ရႇင္က ပဲြစားကန္ထ႐ုိက္မ်ားကုိ ထုတ္ေပးေလ့ရိႇသည္။ ပဲြစားမ်ားကမႇတစ္ဆင့္ လုပ္အားခ တခ်ဳိ႕ၿပီးမႇ အလုပ္သမားမ်ားသုိ႔ လုပ္ခ ထုတ္ေပးသည္။ ပဲြစားမ်ား၏ လုပ္ချဖတ္ေတာက္မႈမ်ားတြင္ ထုိင္းရဲသုိ႔ ေပးရသည့္ လုိင္းေၾကးဟုေျပာကာ ယာယီ ႏုိင္ငံကူးလက္မႇတ္ရိႇသူႏႇင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရိႇသူမ်ားထံမႇ တစ္လဘတ္ ၃၀၀၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္ မရိႇသူမ်ားထံမႇ တစ္လဘတ္ ၆၀၀ ျဖတ္ေတာက္ ထားသည္။ အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မႇတ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တစ္လဘတ္ ၁၀၀၀ အား ႀကိဳတင္ျဖတ္ေတာက္သည္။

ထုိစက္႐ုံမႇ ထြက္ခြာမည္ဆုိက ႀကိဳတင္ျဖတ္ေတာက္ေငြမ်ားႏႇင့္ ရရန္က်န္ရိႇေသာ လုပ္ခမ်ားကို ထုေခ်ရႇင္း ေပးေလ့မရိႇေခ်။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏႇစ္မ်ားက စားသုံးသူမ်ားသည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ပုိ၍လုိလားေတာင္း ဆုိလာၾကသည္။ သုိ႔ေၾကာင့္လည္း ထုိင္း အလုပ္ ႐ုံ စက္႐ုံမ်ား၏ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ကုိင္ေနရမႈ အေျခအေနမ်ား ကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းႏႇင့္ ျပည္ပအေျခစုိက္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး လႈပ္ရႇားသူ မ်ား၏ ပုိမုိအာ႐ုံစုိက္ေစာင့္ၾကည့္ လာမိၾကသည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံမႇ လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားသည္ ထုတ္ကုန္ပုိမုိ တုိးျမႇင့္ထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔ႏုိင္ေရးအတြက္ အလုပ္သမား မ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္ေသာ တရား၀င္ ျပဳလုပ္ေပးရမည့္အေရး ကိစၥမ်ားကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း၊ အေရးမထားေလာက္ပါဟု သေဘာထားျပဳမႈ ဆက္ဆံမႈမ်ား တစ္စတစ္စ တုိးပြားလုပ္ေဆာင္လာေနၾကေတာ့သည္။


တရားမ၀င္ လာေရာက္ လုပ္ကုိင္ၾကသူမ်ားကုိ ပဲြစားမ်ားက ျမန္မာျပည္မႇ လမ္းစရိတ္အေႂကြးျဖင့္ ေခၚေဆာင္လာၾကသည္။ ေနထုိင္ရန္ႏႇင့္ စားေသာက္ မႈကုိ ပဲြစားမ်ားက စီမံေပးသည္။ ထုိ႔အတြက္ ပဲြစားမ်ားက တစ္လလွ်င္ ဘတ္ ၂၄၀၀ ယူၾကသည္ …


Songkla ၿမိဳ႕ရိႇ Phatthana  Seafood Co., Ltd စက္႐ုံႏႇင့္ Kan-chanaburi မႇ Vita Food Factory (၁၉၈၉) Co., Ltd  မႇ ထုတ္ကုန္ျဖစ္ ေသာ ပုစြန္မ်ားႏႇင့္ နာနတ္သီးသစ္ သီးစည္သြတ္ဘူးမ်ားတုိ့သည္ Wal Mart  သုိ့တင္ပုိ့ေရာင္းခ်ေနေသာစက္႐ုံ ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

Wal Mart သည္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတြင္အေျခစုိက္ကာ ကမၻာ့လက္လီ ကုန္စည္မ်ား ျဖန္႔ခ်ိရာ အႀကီးမားဆုံး အေရာင္းစတုိးဆုိင္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ထုိစတုိးဆုိင္ႀကီးသည္ စားသုံးသူမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈကုိ ခံႏုိင္ရည္မရိႇေခ်။

စားသုံးသူမ်ား၏ အၿငိဳျငင္မႈထုိလက္လီျဖန့္ခ်ိသည့္ေစ်းကြက္ ႀကီးသို့ ေပးသြင္းေသာသူမ်ားကုိပါ စားသုံးသူမ်ား၀ယ္ယူသူမ်ားက စိတ္ေက်နပ္မႈမရိႇ ၿငိဳျငင္မိပါက ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာႏႇင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အလုပ္အကုိင္အမ်ား အျပားဆုံး႐ႈံးမႈႏႇင့္ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရိႇ ႏုိင္သည္။

ယခု ထုိစက္႐ုံမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေစာမႈႏႇင့္လည္း သက္ဆုိင္ေနျပန္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံရိႇ စက္႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္ သမားမ်ားကုိ ကြၽန္ျပဳသည့္ နီးနီးအလုပ္ေစခုိင္းေနမႈသည္ အထူးအဆန္း အသစ္အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ထုိင္းႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားေရာ ျပည္ပ မႇလာေရာက္ အလုပ္လုပ္ၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ လူမႈဖူလုံေရး ကိစၥမ်ား၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀န္ရိႇေသာ ႒ာနဆုိင္ရာမ်ားက တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရိႇၾက။

အလုပ္သမားအရာရိႇမ်ား၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္သူမ်ား၊ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရႇာက္ရသည့္ အရာရိႇမ်ားႏႇင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရသူမ်ားသည္ အလုပ္သမား မ်ား၏ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ လွ်စ္ လ်ဴ႐ႈထားေလ့ရိႇ ၾကသည္။ အလုပ္သမား ျပႆနာမ်ား ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ အဆင္ေျပသြားေစရန္ႏႇင့္ အလုပ္ရႇင္မ်ားအေပၚ အျပစ္က်ေရာက္လာမႈ ကုိ ဖုံးဖံုးဖိဖိ လုပ္ေပးေလ့ သာရိႇၾကသည္ကုိ ခံႏုိင္ရည္မရိႇေခ်။

ကန္ခ်နဘူရီၿမိဳ႕မႇ Vita Food Factory (၁၉၈၉)Co., Ltd မႇ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ အနိမ့္ဆုံး လုပ္အားခ ရလုိမႈျဖင့္ ဆႏၵျပမႈသည္ ဧၿပီလ ကုန္ တြင္ လုပ္ခပုိေပးမည္ဟု ယခင္က ကတိေပးထားမႈအေပၚ အေျခခံကာ ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

Songkla ၿမိဳ႕ရိႇ Phatthana  Seafood Co., Ltd ပုိင္ဆုိင္ေသာ ပုစြန္ အေအးခန္းစက္႐ုံတြင္ ျပႆနာျဖစ္ပြားမႈသည္ အလုပ္သမားမ်ားအလုပ္မႇ စြန္႔ခြာထြက္မေျပးေစရန္ အလုပ္သမားမ်ား၏ သက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ားကုိ အလုပ္ရႇင္မႇ သိမ္းဆည္းထားျခင္းကုိ ျပန္ေပးမည္ ဟု ေပးထားေသာ ကတိေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိကုမၸဏီႏႇစ္ခု၏ ျပဳမူမႈမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ႏႇိမ့္ခ်ဆက္ဆံသည္ကုိ ေတြ႔ရသည့္ အျပင္ ျပည္ပ အလုပ္သမားမ်ား၏ အစုိးရအသီးသီးကုိ လည္း ေဒါသထြက္ေစသည္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိပါ လ်စ္လ်ဴ႐ႈရာ ေရာက္ေစ သည္။ လက္ရိႇျပႆနာျဖစ္ပြားေသာ ထုိကုမၸဏီႏႇစ္ခု သည္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး လႈပ္ရႇားသူမ်ား၏ မ်က္စိေနာက္စရာ ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေန တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ကုိယ္ခ်င္းစာနာ နားလည္ေပးႏုိင္ေရးကုိ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾက သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔ကုိ ဖိစီးေနမႈသည္ ေစ်းႏႈန္း ယႇဥ္ၿပိဳင္ ကာ အေရအေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေနရျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔သည္ စားသုံးသူ ျပည္သူအမ်ား၏ ကုိယ္ခ်င္းစာနာမႈႏႇင့္ မထုိက္တန္ေပ၊ ၎တုိ႔သည္ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ လုပ္အား ေခါင္း ပုံျဖတ္ျခင္း၊ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခ သတ္မႇတ္ခ်က္မ်ား၏ ျပ႒ာန္းထားမႈမ်ား အပါအ၀င္ အလုပ္သမား ဥပေဒမ်ားအေပၚ လ်စ္လ်ဴရႈေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ လဲြမႇားသည့္ ဆက္ဆံျပဳမူမႈမ်ဳိး က်ဴးလြန္ၾကသည့္ ထုိကဲ့သုိ႔ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေနာက္ဆုံး ကံအေၾကာင္းတရားအရ ခံစားရမႈကုိ မခံစားရေလေအာင္ အခ်ိန္ဆဲြဆန္႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေတာ့သည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳမူမႈမ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပ့ံ ေပးေနသည့္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရဲ တပ္ဖဲြ႔၀င္ မ်ားသည္ သူ႔တုိ႔၏ တာ၀န္ ၀တၲရားမ်ားကုိ အေလးမထား၊ ဥပေဒကုိ လက္တစ္လုံးျခား လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ဟု ယူဆရမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ကမၻာႏႇင့္ တစ္၀န္းရိႇ စားသုံးသူမ်ား၏ သည္းခံႏုိင္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည့္ အေျခအေနတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ၾကသည့္ လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားအဖို႔ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္သည့္ အျပဳအမႈ ဆက္ဆံမႈမ်ဳိး ျပန္လုပ္ရန္ အခ်ိန္မရိႇေတာ့ေပ။

ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တရား၀င္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ၾကသူမ်ားသည္ မိမိလုပ္ကုိင္ရမည့္ ကုမၸဏီသည္ မည္သည့္ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ကာမည္ သည့္ ႏုိင္ငံမည္သည့္ေစ်းကြက္သုိ႔ တင္ပုိ႔ေနသည္ မည္သူတုိ႔က သုံးစဲြေနၾက သည္ စသည့္အခ်က္မ်ား သိထားရန္လုိလာသည္။ လုပ္အားေခါင္း ပုံျဖတ္ ခံရျခင္း၊ လူကုန္ကူးခံရျခင္းတုိ႔ႏႇင့္ ႀကံဳေတြ႔လာရပါက ထုိအခ်က္မ်ားအေပၚ သံတမန္နည္းလမ္းအရ တြန္းအားေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ဖိအားေပး ေျဖရႇင္းရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိပါ က်င့္သုံးကာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အျပည့္အ၀ အကာ အကြယ္ ေပးၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: