ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္စက္ပစ္ျပင္ ခရီးသည္


မိမိတို႕၏ခရီးစဥ္မွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွေန၍ ေက်ာက္ေတာ္-ပလက္ဝ- စက္ပစ္ျပင္အထိ အေရာက္သြားမည့္ ခရီး စဥ္ျဖစ္သည္။ ပလက္ဝႏွင့္ စက္ပစ္ျပင္မွာ ကုလားတန္ျမစ္ဖ်ားပိုင္း ေဒသ၌တည္ရွိပါသည္။ မိမိမွာ စစ္ေတြ -ေျမာက္ဦးကားလမ္းေပၚတြင္တည္ရွိသည့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ကိုသာ ေရာက္ဖူးပါသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၏အထက္ပိုင္း ပလက္ဝေဒသဘက္သို႕ေရာက္ဖူးခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ တစ္ခါမွ် မေရာက္ဖူးသည့္ ခရီးစဥ္ ျဖစ္ေန၍ စိတ္လႈပ္ ရွားေနမိသည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ သည္ခရီးစဥ္အတြက္ မိမိ၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦးႏွင့္အတူ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အျဖစ္သြားေရာက္ရန္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ေနခဲ့ သည္မွာ တစ္လခန္႕ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႕မွာ ပြင့္လင္းရာသီ ေရာက္တိုင္း မိမိတို႕မေရာက္ ဖူးေသး ေသာ ေနရာ တစ္ခုခုသို႕ ႏွစ္စဥ္ေလ့လာ ေရးခရီး ထြက္ေနက်ျဖစ္ပါသည္။ သည္ႏွစ္ေတာ့ အိႏိၵယ-ျမန္မာ ဆက္သြယ္မည့္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ေသာ ေဒသမ်ားသို႕ သြားေရာက္ၾကည့္ခ်င္သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ကုလားတန္ျမစ္ဖ်ားပိုင္းေဒသေတြကုိ ေလ့လာလိုသည္က တေၾကာင္းတို႕ေၾကာင့္ သည္ခရီးစဥ္ကုိ ေရြး ခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ေသာ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ယခုအခါ အားတိုက္အင္တိုက္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိသည္။

စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ၂ဝ၁ဝ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံမွ Eassar Project India Ltd ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ Energy Zone Co.,Ltd. တို႕ပူးေပါင္းကာ စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခု အခ်ိန္တြင္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး လည္းျဖစ္ပါသည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ မီဇိုရမ္၊ အာသံ၊ မဏိပူရ၊ နာဂႏွင့္ အ႐ူနာခ်တ္ပရာ ဒတ္ရွ္ Arunachal Pradesh ျပည္ နယ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္း ထိ စပ္ေနေသာ ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ ၾကသည္။ ဤျပည္နယ္မ်ားမွာ ေတာေတာင္ထူထပ္မ်ားျပားသည့္အတြက္ အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ကုန္းလမ္း ဆက္ သြယ္ေရး၌ အခက္အခဲ မ်ားရွိသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ကလကတၱားမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား အဆိုပါေဒသတြင္း ျပည္နယ္မ်ားသို႕ အိႏိၵယေျမာက္ ပိုင္းမွတစ္ဆင့္ မီးရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမ်ားျဖင့္ သယ္ယူရာ၌ ေရႀကီးျခင္း၊ ေတာင္ၿပိဳျခင္းမ်ားကုိ အၿမဲႀကံဳ ေတြ႕ရသည့္အတြက္ အဆိုပါ အခက္ အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ ကုလားတန္ျမစ္ကိုအသံုးခ်ၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ကာလကတၱားမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မီဇုိရမ္ႏွင့္ မဏိပူရျပည္နယ္မ်ားသို႕ ကုန္လမ္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ျခင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ စစ္ေတြ-ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ သယ္ယူျခင္းက ခရီးတိုၿပီး ျမန္ဆန္မည္ဟု  တြက္သည္။

 ကာလကတၱားႏွင့္ မီဇိုရမ္ျပည္ နယ္မွာ ၁၉၆၇ ကီလိုမီတာ ကြာေဝး ၿပီး ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း အတိုင္း ဆိုလွ်င္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္သို႕ ၁၂၉၄ ကီလိုမီတာ သာကြာေဝးေတာ့မည္ျဖစ္ ကာ ခရီးအကြာအေဝး ၆၇၃ ကီလို မီတာကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်သြားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ကုလားတန္ျမစ္ကို အသံုးခ်ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္သို႕ ဆက္ သြယ္မည့္ ကုလားတန္ျမစ္ ေၾကာင္းစီမံကိန္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ Frame Work Agreement Between The Government of the Union of Myanmar and the Government of Republic of India for the Construction and Operation of A Multi-model Trusit Tranport Faciality on Kaladan River Conmeeting The Sittwe Port in Myanmar with the State of Mizoram in India ကို ယခင္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းႏွင့္ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ ျပည္ပေရး ရာဝန္ႀကီးဌာန အစိုးရ ဝန္ႀကီး မစၥတာ ပရာနာဗ့္မူခါဂ်ီးတို႕က ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႕တြင္ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ ရွိ Hydrabad House ရွိ The De-ccan Suiteတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းအား အဆင့္ သံုးဆင့္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

  • ပထမအဆင့္တြင္ စစ္ေတြ ဆိပ္ကမ္း၌ တန္ ၆ဝဝဝ သေဘၤာႀကီး မ်ား အဆင္ေျပစြာ သြားလာႏုိင္ေရး အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ေရလက္ၾကားႏွင့္ ဧရိယာ ၅၆၂ဝဝဝ ကုဗမီတာ အက်ယ္ရွိသည့္ ဆိပ္ကမ္းေရအနက္ တူးေဖာ္ေရး၊ တန္ခ်ိန္ ၂ဝဝဝဝ ခန္႕ အတြက္ ၂၁၉ x ၁၅ မီတာအက်ယ္ ရွိသည့္ ကုန္း တြင္းပိုင္းဆိပ္ခံငယ္တစ္ ခု တည္ေဆာက္ေရးတို႕ပါဝင္သည္။ ထို႕အျပင္ ယခု စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း၌ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ယခင္ ရွိၿပီးေသာ ဆိပ္ခံတံတား လည္းပါဝင္ၿပီး ယင္းမွာ တန္ခ်ိန္ ၂ဝဝဝ၊ ၃ဝဝဝ သေဘၤာမ်ားဆိပ္ကပ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္း၌ ပစၥည္း မ်ား သိုေလွာင္ရန္ ဂိုေဒါင္ ၂၉ လံုးကိုလည္း ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။
  • စီမံကိန္း ဒုတိယအဆင့္၌မူ စစ္ ေတြႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ အၾကား ၁၅၈ ကီလိုမီတာ အကြာ အေဝးရွိေသာ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း တေလွ်ာက္ ေရတိမ္ေသာင္မ်ားအား တူးေဖာ္ျခင္း၊အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ ျမစ္ ေၾကာင္းအက်ယ္ခ်ဲ႕ျခင္း၊ ေက်ာက္ေရေၾကာင္းမ်ားအား ေဖာက္ခြဲရွင္း လင္း ျခင္းတို႕ပါဝင္ကာ ပလက္ဝမွတစ္ ဆင့္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္သို႕ ကုန္းလမ္း ျဖင့္ ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ ပလက္ဝ ၌ ပစၥည္းထိန္းသိမ္းမည့္ ဂိုေဒါင္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတို႕ပါဝင္သည္။
  • တတိယအဆင့္၌မူ ပလက္ဝႏွင့္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အၾကား ၁၂၉ ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေသာ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးတစ္ခု တည္ေဆာက္ေရး တုိ႕ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အဆုိပါ လမ္းမႀကီးအား ဆက္သြယ္မည့္ တီးတိန္-ရိဒ္-ခ်န္ပိုင္-အိုင္ေဇာ-စက္ပစ္ ျပင္-ပလက္ဝ-ေက်ာက္ေတာ္-စစ္ေတြ ကားလမ္းမႀကီးမွာလည္း အိႏိၵယ-ျမန္မာအၾကား ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းအသစ္တစ္ခုျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ခရီးစဥ္အစႏွင့္ ၿမိဳ႕ေက်ာက္ေတာ္သို႕

မိမိတို႕ႏွစ္ဦးမွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ တစ္ေယာက္တစ္ေနရာစီ ေနထိုင္ၾက သည္ျဖစ္၍ ကုန္တန္းရပ္ကြက္မွ ဆရာမေဒၚေအးႏုစိန္(တရားလႊတ္ ေတာ္ေရွ႕ေန ) အိမ္တြင္ ဆံုၿပီး ခရီးစဥ္ ကုိ စတင္ခဲ့ၾကပါသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ကထြက္လာေတာ့ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕သို႕ Express စီးရသည္။ ေဆာင္းရာသီကာလျဖစ္သည့္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုး ေအးစိမ့္လ်က္ ရွိသည္။ မိမိတို႕မွာ ေန႕လယ္ ၁ နာရီကားကုိစီးလာသည္ျဖစ္၍ ေအးေအးသက္သာရွိလွသည္။ ေက်ာက္ ေတာ္ၿမိဳ႕သို႕ထြက္ခြာသည့္ကားမ်ားမွာ နံနက္ ၆ နာရီခြဲတစ္ခ်ိန္ႏွင့္ ေန႕လယ္ ၁ နာရီတစ္ခ်ိန္ရွိပါသည္။ အကယ္၍ မိမိတို႕မွာ နံနက္ ၆ နာရီခြဲကားႏွင့္ လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ နံနက္အေစာႀကီး အိပ္ရာကထရ မည္ျဖစ္ၿပီး ကားဂိတ္ရွိရာသို႕လည္း အခ်ိန္မီဒေရာေသာပါး ထြက္လာရေပမည္။ ကားလမ္းခရီးက နည္းနည္းေတာ့ၾကမ္းပါသည္။ ကားလမ္းမွာ ကတၱရာ လမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း ကတၱရာမ်ားမရွိေတာ့၍ လမ္းေပၚတြင္ ျပန္႕က်ဲေနေသာ ေက်ာက္တံုး ေက်ာက္ခဲမ်ားေၾကာင့္ ဆီးျဖဴသီးကို ဆန္ေကာတြင္ထည့္ ၿပီး ေမႊ သက့ဲသို႕ လိုက္ပါလာရပါသည္။ ကားလမ္းဝဲ ယာတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စပါးရိတ္သိမ္း ေနေသာ လယ္သမားမ်ား၊ ႏြားမ်ားျဖင့္ စပါးေျခြေလွ႕ေနေသာ လယ္တဲမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႕အျပင္ လမ္းတိုးခ်ဲ႕ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကုိလည္း ရံဖန္ရံခါေတြ႕ရ သည္။    အဆိုပါလမ္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမွာ စစ္ ေတြ-အမ္းလမ္းပိုင္းအထိ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၃၂ ခုတို႕မွ လြန္ခဲ့ သည့္ႏွစ္မွစတင္၍ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္ လုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါလမ္းမွာ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ မဟာျမတ္မုနိ ဘုရားႀကီးေနရာမွခြဲထြက္၍ ေက်ာက္ေတာ္-ပလက္ဝ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းတစ္ခုကုိလည္း ေဖာက္ လုပ္လ်က္ရွိသည္။ သို႕ေသာ္ ယခု အခါ အဆိုပါလမ္းမွာ ၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းခန္႕သာၿပီးစီးေသးသည္ဟု သိရ ပါသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕အဝင္တြင္ ကားဂိတ္အသစ္တစ္ခုကိုလည္း ေဖာက္လုပ္လ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။

ကားဂိတ္မွာ မိုးရာသီကုန္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အခ်ဳိ႕ေသာ ဆိုင္ ခန္းမ်ားပင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားခဲ့ ၿပီျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ အေဝးေျပးကားဂိတ္မွာ ၿမိဳ႕ထဲ၌ ေနရာက်ဥ္းျခင္း၊ ၿမိဳ႕အဝင္လမ္းမ်ား က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကစၧပနဒီတံတားအနီး ၿမိဳ႕ျပင္ သို႔  ေျပာင္းေရႊ႕ေဆာက္လုပ္ေန ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔မွာ ေက်ာက္ေတာ္သို႕ ညေန ၅ နာရီခန္႕တြင္ေရာက္သည္။ ပထမဆံုး ဘုတ္ဆိပ္ႏွင့္နီးသည့္ တည္းခိုခန္းတစ္ခုကိုရွာၿပီး ေနရာခ်ရသည္။ မနက္ဖန္ မနက္ပိုင္း ပလက္ ဝၿမိဳ႕သို႕ စက္ေလွျဖင့္ ခရီးဆက္ရမည္ ျဖစ္၍ ဘုတ္ဆိပ္ႏွင့္နီးသည့္ေနရာတြင္  တည္းခုိၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တည္းခိုခန္းတြင္ ေနရာခ်ၿပီး ေရမိုးခ်ဳိးၿပီးသည္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ထဲမွ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆရာဗ်ာလာခိုင္ထံဝင္ ျဖစ္သည္။ ဘာရယ္မဟုတ္ ခရီးႀကံဳ သျဖင့္ သတင္းဝင္ေမးျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ သို႕ေသာ္ ေက်ာက္ေတာ္မွ ပလက္ဝသို႕ မည္သုိ႕ခရီးဆက္ရမည္ ကိုလည္း သူ႕ကိုအေသးစိတ္ေမးစမ္း ခ်င္တာလဲပါ ပါသည္။

 မိတ္ေဆြျဖစ္သူမွာ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ ၉တန္း၊ ၁ဝ တန္း ေဘာ္ဒါေဆာင္ဖြင့္ထားသူ ဆရာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ကုိ မထင္မွတ္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ေတြ႔ လိုက္ရ ၍ အံ့ၾသစြာ ျဖင့္ ဝမ္းသာအားရ ႏႈတ္ဆက္သည္။ ထို႕ေနာက္ မေတြ႕ရတာၾကာၿပီဆိုၿပီး ညေနစာထမင္းကို သူ႕အိမ္မွာပင္ တည္ခင္းဧည့္ခံေတာ့ သည္။

ျမစ္ကုလားတန္ ေရဆန္ခရီးဝယ္

 မနက္လင္းေတာ့ ပလက္ဝၿမိဳ႕ သို႕ထြက္ခြာမည့္ စက္ေလွကုိမီရန္ ျပင္ဆင္ရသည္။ တည္းခုိခန္းမန္ေနဂ်ာကုိ ပုိက္ဆံရွင္းၿပီး ဘုတ္ဆိပ္သို႔ အခ်ိန္မီဆင္းရ ပါသည္။

ပလက္ဝၿမိဳ႕သို႕ သြားသည့္စက္ ေလွမွာ မနက္ခုနစ္နာရီခြဲတိတိတြင္ စတင္ထြက္ခြာပါသည္။ စက္ေလွမွာ မဒင္ပဲ့ခ်ိတ္အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ၂၅ ေကာင္ အင္ဂ်င္ႏွစ္လံုးျဖင့္ေမာင္းသည္။ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ တြင္ အသံုးျပဳသြားလာေသာ စက္ေလွ မ်ားမွာ ဤကဲ့သို႕ မဒင္ပဲ့ခ်ိတ္အမ်ဳိး အစားေတြခ်ည္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ၌ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား၊ ေရတိမ္ေနရာ မ်ားေပါမ်ားျခင္း တို႕ေၾကာင့္ ေရွာင္ တိမ္းသြားလာရ လြယ္ကူေစရန္ မဒင္ ရွည္အမ်ဳိးအစား စက္ေလွေတြကိုသာ အသံုးျပဳၾကသည္ဟု သိရသည္။

မိမိတို႕စီးနင္းလိုက္ပါလာေသာ စက္ေလွတြင္ ပလက္ဝသို႕သယ္ယူ သည့္ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စားကုန္ ပစၥည္းအမ်ားအျပား တင္ေဆာင္လာသည္ ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ပလက္ဝၿမိဳ႕ မွာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူတင္ပို႕ ရာ၌ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕သို႕ ေရလမ္း ခရီးတစ္ခုတည္းျဖင့္သာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါ သည္။ ပလက္ဝၿမိဳ႕မွာ ခ်င္းျပည္ နယ္အတြင္း က်ေရာက္ေသာ္လည္း ျမင့္မားေသာ ေတာင္တန္းႀကီးမ်ား ကာဆီးထားျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ ဘက္သို႕ ေရေၾကာင္းခရီးမွ လြဲလွ်င္ အျခားမည္သည့္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္မွ် ကုန္းလမ္းအဆက္အသြယ္မရွိေခ်။

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းမွထြက္ခြာသည္ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္တြင္ ဧရာမျမင့္မားေသာ မိုးေမွ်ာ္ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားကို စတင္ေတြ ႔႔ရသည္။ အဆိုပါ ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားမွာ အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႕ထိ သြယ္တန္းလ်က္ရွိၿပီး ကုလားတန္ျမစ္အား ပါးပ်ဥ္းေထာင္ကာ ေငးၾကည့္ေနေသာ ေျမြႀကီး တစ္ေကာင္ႏွင့္ပင္တူေန ေတာ့သည္။

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ ဘက္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သၾကား ႀကံစိုက္ခင္းအမ်ားအျပားကုိ ေတြ႕ရွိရ သည္။ ခဏေနေတာ့ ျမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္းရွိ သၾကားစက္႐ံုကိုလည္း ထင္ ထင္ရွားရွားပင္ျမင္ေတြ႕ရသည္။ အဆုိ ပါႀကံစိုက္ခင္းမ်ားမွာ စက္႐ုံအတြက္ အဓိက ကုန္ၾကမ္းစိုက္ခင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ မိမိတို႕စီးနင္း လိုက္ပါလာရာ ျမစ္ကမ္းႏွင့္ ျမစ္ ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တံငါေလွ မ်ား၊ ေျမပဲႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ခင္းအမ်ားအျပား ကိုေတြ႕ရသည္။  သို႕ေသာ္ အဆိုပါစိုက္ခင္းေနရာမ်ားမွာ ျမင့္မားေသာ ေတာင္တန္းႀကီးမ်ား၏ ေျခရင္းတြင္ရွိသျဖင့္ ဧရိယာအက်ယ္ အဝန္းမွာ မ်ားမ်ား စားစားမရွိလွေခ်။

မိမိတို႕၏ စက္ေလွမွာ ေန႕လယ္ ၁၂ နာရီခြဲတြင္ ဗီြဝုန္းဟုေခၚသည့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ နယ္အစပ္သို႕ ေရာက္ရွိၾကသည္။ ဤ ေနရာ သို႕ ေရာက္ေတာ့မွ အင္ဂ်င္ႏွစ္ လံုးၿပိဳင္တူခုတ္ေမာင္းလာသည့္ မိမိ တို႕၏စက္ေလွမွာ အင္ဂ်င္တစ္လံုးက တက္မ႐ိုးက်ဳိးသြားေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကိစၥ မရွိပါ။ ခရီးအနည္းငယ္ ပိုၾကာမည္က လဲြလွ်င္ အင္ဂ်င္တစ္လံုး တည္းျဖင့္ မိုးမခ်ဳပ္မီ ပလက္ဝၿမိဳ႕သို႕ ေရာက္ႏုိင္ပါေသးသည္။

စက္ေလွတြင္ လိုက္ပါလာေသာ ခရီးသည္မ်ားမွာ ဗီြဝုန္းမွာပင္ ေန႔လည္စာ ထမင္းကို စားေသာက္ၾကၿပီး ပလက္ဝသို႕ ဆက္လက္ခ်ီတက္ခရီး ဆက္ၾက သည္။ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ ဘက္သို႔ ေရာက္လာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ျမစ္ကမ္းေဘးရွိေတာင္တန္း ႀကီးမ်ားမွာ ပို၍ျမင့္မားစြာတည္ရွိ ေနၾကသည္ကုိ သတိ ထားမိပါသည္။ ျမစ္ေၾကာင္းမွာ တျဖည္းျဖည္းက်ဥ္း လာၿပီး အေကြ႕အေကာက္ေတြက ပို မ်ားလာသည္ကို သတိထားမိပါသည္။

ျမစ္ေၾကာင္းအခ်ဳိ႕ေနရာ မ်ားမွာ ဧရာမႀကီးမားေသာ ေက်ာက္တံုးႀကီး မ်ား ေက်ာက္ေဆာင္ႀကီးမ်ားကိုေတြ႕ ရွိလာရသည္။

ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းတြင္ သေဘၤာႀကီးမ်ား လြတ္လပ္စြာသြားလာႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါ ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ေဆာင္ႏွင့္ ေရတိမ္ေနရာ မ်ားအား ၿဖိဳခြဲရွင္းလင္းလိုက္ မည္ဆိုပါက ယင္းေနရာမ်ားကို မွီခို ေနၾကသည့္ ေရေနသတၱဝါအခ်ဳိ႕၏ ေဂဟစနစ္မ်ားမွာလည္း ေျပာင္းလဲမႈ ေတာ့ရွိလိမ့္ မည္ထင္ပါသည္။

ျမဴႏွင္းေဝေဝၾကားမွ ေတာင္ၾကားၿမိဳ႕ကေလး

ပလက္ဝၿမိဳ႕သို႕မေရာက္မီ အေကြ႕တစ္ခုကို ျဖတ္လိုက္သည္ႏွင့္ အတူစီးလာေသာခရီးသည္တစ္ဦးက ေဟာ၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္ၿပီကြ ဟုေျပာလုိက္ သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ မိမိက ေရွ႕ဘက္သို႕ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္မိ ပါသည္။ ပလက္ဝၿမိဳ႕မွာ ကုလားတန္ ျမစ္၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ တည္ရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး အေဝးမွလွမ္းၾကည့္ လွ်င္ ေတာင္ထိပ္တစ္ခု၌ စိုက္ထူ ထားေသာ မိုက္က႐ိုေဝ့တိုင္ကို အရင္ ဆံုးျမင္ေတြ႕ရသည္။

ထို႕ေနာက္ ျမင့္မားေသာ ေတာင္တန္းႀကီး ၏ ေျခရင္း တြင္ ျမဴႏွင္းေတြအုပ္ဆိုင္းေနသည့္ ၿမိဳ႕ ေလးကိုျမင္ေတြ႕ရေပမည္။

မိမိက ထိုျမင္ကြင္းကိုေတြ႕လိုက္ သည္ႏွင့္ မိုးေတာင္ခိုးနဲ႕တိမ္ေရာ ယွက္လိမ္၊ တိမ္ႏွင့္ ေတာင္ခိုး ေတာင္ ကုိမုိးဆိုသည့္ ဆရာႀကီးမင္းသုဝဏ္၏ ကဗ်ာ တစ္ပုိင္း တစ္စကို သတိရလိုက္မိပါသည္။ ဆရာႀကီးမွာ ထိုကဗ်ာအား မိုးရာသီ၌ရွိတတ္ေသာ ေတာင္အခိုးအေငြ႔မ်ားကို ဖြဲ႕ခဲ့ဟန္ရွိေသာ္လည္း ပလက္ဝ ၿမိဳ႕၏ အေဝးျမင္ ကြင္းမွာ ေတာင္တန္းႀကီးမ်ား၊ တိမ္ မ်ား၊ ႏွင္းျမဴမ်ားေအာက္တြင္ ရွိေန သည့္အတြက္ ထိုကဗ်ာစာသားအား သတိရလိုက္မိျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

မိမိတို႕၏ စက္ေလွမွာ ပလက္ဝ ၿမိဳ႕သို႕ ေန႕လယ္ ၃ နာရီခြဲတြင္ေရာက္ ရွိပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ႕မွ မိတ္ေဆြျဖစ္သူ ဆရာဗ်ာလာခိုင္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ဆရာလွေက်ာ္ သိန္းကိုရွာရပါသည္။

ဆရာလွေက်ာ္ သိန္းမွာ ပလက္ဝၿမိဳ႕ သမဝါယမဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္၍ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မွ မိမိတို႕၏မိတ္ေဆြႏွင့္ ဆရာတပည့္မ်ား ျဖစ္ ၾကသည့္ အတြြက္ မိမိတို႕အား လမ္းညႊန္စီစဥ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႕မွာ ဆရာလွေက်ာ္သိန္း အား အလြယ္တကူျဖင့္ပင္ ရွာေတြ႕ခဲ့ ၾကၿပီး ၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္ေတာင္ထိပ္ ေပၚရွိ သမဝါယမဦးစီးဌာန႐ံုးခန္း အလြတ္ တစ္ခုတြင္ တည္းခိုရပါသည္။ ပလက္ဝၿမိဳ႕မွာ တည္းခိုခန္း မရွိသည့္အတြက္ ဤဆရာႏွင့္ မေတြ႕ ရလွ်င္ မိမိတို႕မွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တစ္ခုခု၌ တည္းခို ရန္သာရွိပါေတာ့သည္။

ပလက္ဝၿမိဳ႕တြင္ တည္းခိုေနထိုင္ရင္း မိမိတို႔မွာ ေလးရက္တိတိ အခ်ိန္ၾကာသြားခဲ့ပါသည္။ ထိုရက္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္ေနရာမ်ား သို႔ ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈခြင့္ရခဲ့ပါသည္။

ပလက္ဝၿမိဳ႕မွာ အဂၤလိပ္တို႔တည္ ေထာင္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ၁၈၂၆ ခု တြင္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲအၿပီး ရခိုင္ေဒသကို အေရွ႕အိႏိၵယ ကုမၸဏီမွ သိမ္းယူခဲ့ရာ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္သည္ ရခိုင္တုိင္းစစ္ ေတြခ႐ိုင္၌ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ သို႕ရာ တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုးကိုမူ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလြယ္ကူေစရန္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကုိ ေရွး႐ႈလ်က္ ၁၈၆၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေတြခ႐ိုင္မွ ခြဲထြက္၍ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း နယ္မ်ား ခ႐ိုင္အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ သည္။

ခ႐ိုင္အသစ္႐ံုးစိုက္ရာမွာ စစ္ ေတြၿမိဳ႕မွ ၈၆ မိုင္ခန္႕ကြာေဝးေသာ ေမ်ာက္ေတာင္ေက်းရြာတြင္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုစဥ္က ေဒသတြင္း၌ေန ထိုင္ေသာ ခ်င္း လူမ်ဳိးမ်ားမွာ အဂၤလိပ္ အစိုးရအား အႀကိမ္ႀကိမ္ဆန္႕က်င္ သျဖင့္ ၁၈၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ခ႐ိုင္ဝန္႐ံုးကို ေမ်ာက္ေတာင္ေက်းရြာမွ ေျမာက္ ဘက္ ၂၄ မိုင္ခန္႔ ကြာေဝးေသာ ပလက္ဝၿမိဳ႕ဘက္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရာ မွ ၿမိဳ႕အျဖစ္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ထုိအခ်ိန္က ပလက္ဝၿမိဳ႕မွာ ေက်းရြာငယ္ေလးတစ္ရြာ အဆင့္သာ ရွိ၍ ျမစ္၏တစ္ဘက္ကမ္း ကုလား တန္ျမစ္လက္တက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ပလက္ေခ်ာင္းအဝတြင္ တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ဟု ေခၚတြင္ လာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

ပလက္ဝၿမိဳ႕သည္ ကုလားတန္ ျမစ္ကမ္းေဘး ႀကီးမားေသာ ေတာင္ တန္းႀကီးမ်ားေအာက္ရွိ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးျဖစ္ သည္။ သို႕ရာတြင္ ၿမိဳ႕ငယ္သေလာက္ေနထိုင္ၾကသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားမွာ အေတာ္စံုပါသည္။ ရခိုင္၊ ဗမာ၊ ခ်င္း၊ ၿမိဳ၊ မရာ၊ ေခါင္စို၊ လူ႐ိႈင္း၊  အႏူး၊ သက္၊ ေခ်ာ္၊ ဘဂၤလီ၊ ဟိႏၵဴ ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုငယ္ မ်ား ေရာေႏွာေနထိုင္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေနထိုင္သူအမ်ားစုမွာ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည္မ်ားမွာ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ကိုင္းလုပ္ ငန္းႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္ငန္း လုပ္ ကိုင္သူအခ်ဳိ႕ကုိလည္းေတြ႕ရသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ အမဲလိုက္ျခင္းျဖင့္ ရပ္တည္ ၾကၿပီး မိမိတို႕ပစ္ခတ္ရရွိေသာ ေခ်၊ ဆတ္၊ ဝက္၊ ေမ်ာက္ စေသာ ေတာ ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား၏ ဦးေခါင္းခြံမ်ား အား အိမ္ေရွ႕ဝရန္တာေပၚ၌ လူအမ်ား ျမင္သာေအာင္ အစီအရီျဖင့္ ဂုဏ္ယူ ဝင့္ၾကြား စြာ ျပသထားသည္ကုိလည္း ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။

မင္းသိမ္းၾသာင္(အဥၥန) 

http://www.zaygwet.com/science.php?id=322 မွကူးယူေဖၚျပသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: