UNFC ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ


ယေန႔ UNFC ဘာေတြလုပ္ေနလဲ… အစည္းအေ၀းေတြခြလုပ္၊ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ေတြပဲ ထုတ္ေနလုိ႔ ဘယ္ေလာက္ အတုိင္းအတာ အထိ အက်ိဳး သက္ေရာက္မွဳရရွိခဲ့ျပီလဲ။ UNFC ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္က ဘာလဲ၊ ရပ္တည္ခ်က္က ဘာလဲ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။ ဒါေတြကို UNFC ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ဖုိ႕လုိေနျပီလုိ႕ထင္မိတယ္။

 ကခ်င္တုိင္းရင္းသာ ေကအိုင္ေအ အစုိးရကုိ ဗမာစစ္အစုိးရက ျပည္ပရန္သူသဖြယ္ တုိက္ခုိက္ေခ်မွုန္း ေနတဲ့အခ်ိန္ UNFC ဆုိတဲ့သူေတြက ဘာေတြ လုပ္ေနၾကသလဲ။ မေျပာမျပီး၊ မတီးမျမည္ဆုိသလုိ ေျပာရ တီးရပါဦးမယ္။ UNFC ဆုိတာကလည္း ဖြတ္ၾကား လုိ႔ပဲထင္ေနမိတယ္။ ပုဆိုးျခံဳျပီး လက္ သီးျပေနတဲ့ အဖြဲ႕တစ္ခုသာသာပဲရွိပါတယ္။ ရန္သူကုိ ၀ုိင္း၀န္း တုိက္ထုတ္ဖုိ႔၊ တုိက္ခိုက္ဖုိ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔ အစည္းလုိ႔ထင္ျပီး ယံုၾကည္အားကုိးမိ ခဲ့ပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းေတာ့ တုိင္းရင္းသားအေရးေတြကုိ ဂရုမစုိက္၊ ကုန္ကုန္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္လူမ်ိဳးကုိ ကုိယ္ကလမ္းမွားကုိ လႊဲေပးေနတဲ့ သူေတြျဖစ္လာေနပါတယ္။ ဘာအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးကုိလုပ္ေနၾကတာလဲ။ ကုိယ့္ အိတ္ေဖာင္းဖုိ႔လား။ ကုိယ့္ကုိယ္က်ိဳးစီးပြား အတြက္လား။ ကုိယ့္ မိသားစုအတြက္လား။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဒီေလာက္ေတာင္လုိခ်င္ေနရင္ ဘာျဖစ္လုိ႕ ေတာ္လွန္ေရး အမည္ခံေနရတာလဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႕ နာမည္အပ်က္ခံျပီး သူပုန္ဆုိတဲ့ အမည္ကုိခံယူ ထားၾကရတာလဲ။

 UNFC အဖြဲ႕မွာပါ၀င္တဲ့ အတုိင္းရင္းသားေတြကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္၊ ကရင္ တကယ္ဆုိရင္ ကရင္တပ္မေတာ္ဟာ တုိင္းရင္းသားေတြထဲမွာ အင္းအား အၾကီးဆံုး အဖြဲ႔ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ခုခ်ိန္မွာ ကရင္တပ္မေတာ္ဟာလည္း ဘာမွမရွိေတာ့ပါဘူး။ အခ်င္းခ်င္း မနာလုိမွဳေတြ၊ အာဏာရယူလုိမွဳေတြေၾကာင့္ ကြဲၾက၊ ျပဲၾက ဘာမွမရွိေတာ့ပါဘူး။ ကုိယ့္လူမ်ိဳး၊ ကုိယ့္ေဒသကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ေနေနသာသာ ကုိယ့္လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္းပဲ တုိက္ၾက၊ ခုိက္ၾက၊ ကြဲၾက၊ ျပဲၾက။ ဒီလုိ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာေတာင္ မစည္းလံုးႏုိင္ခဲ့ရင္ ဗမာအစုိးရကုိ ဘယ္လုိတုိက္ထုတ္ ၾကမွာလဲ။ ဘယ္လုိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိေတာင္းယူၾကမွာလဲ။ ဗမာအစုိးရကုိ ခုခံတုိက္ခုိက္ဖုိ႕ေနေနသာသာ ကုိယ့္ အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္ေနၾကတာနဲ႔ ေသၾက ေၾကၾက။ ဘယ္မွာလည္း စစ္အင္အား။ ဘယ္မွာလဲ လက္နက္အင္အား။ ဒီလုိအေျခအေနမွာ ကရင္ အမ်ိဳးသားေတြ ေတာင္းတဲ့ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိ ဗမာအစုိးရက ဘယ္လုိေပးမွာလဲ။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ကုိျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း အင္အားတစ္ေထာင္ေက်ာ္ေက်ာ္သာ ရွိပါေတာ့မယ္။ ဘယ္လုိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ကုိ ေတာင္းယူမွာလဲ။ ဗမာစစ္အစုိးရကတုိက္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္ ၀င္တုိက္သြားလုိ႔ရတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ထဲမွာ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြေကာရွိပါေသးရဲ႕လား။ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေနေနသာသာ ကုိယ့္လူမ်ိဳးနဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ဆုိတဲ့နာမည္ကုိ ျမန္မာျပည္က ေနေပ်ာက္ မသြားေအာင္ကုိ သတိထားရမဲ့ အေျခအေန ဆုိက္ေန ပါျပီ။

 ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္လည္း ဘာမွမထူးပါဘူး။ ဗမာစစ္တပ္က အင္အားနည္းနည္းသံုးျပီး စစ္ေရးဆင္လာတာနဲ႔ ကုိယ့္ဌာနခ်ဳပ္ကုိေတာင္ ပစ္ထားရဲတဲ့ တပ္မေတာ္ကုိ ဗမာအစုိးရက ဘယ္လုိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးႏုိင္မွာလဲ။ အင္းအားၾကီးတ့ဲ ၀ တပ္မေတာ္ကုိ ဗမာအစုိးရက ခြဲထုတ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဗမာ အစုိးရျပီးရင္ ျမန္မာျပည္မွာ လက္နက္အင္းအား၊ လူအင္အား အၾကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ၀ တပ္မေတာ္ကုိ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ကသာမက တုိင္းရင္းသားေတြ အားလံုးထဲကကုိ ဗမာစစ္အစုိးရက ဖဲ့ထုတ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ရွမ္းအမ်ိဳးသားေတြအခ်င္းခ်င္း မစည္းလံုး ႏုိင္ခဲ့လုိ႔ပါပဲ။

 ကရင္နီ (ေခၚ) ကယား အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ ဘယ္မွာလဲ စစ္အင္အား၊ ဘယ္မွာလဲ လက္နက္အင္အား။ တစ္ေထာင္သာသာရွိတဲ့ အင္းအားနဲ႔ ဗမာစစ္ အစုိးရစစ္တပ္ကုိ ဘယ္လုိခုခံ တြန္းလွန္ႏုိင္မွာလဲ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စကားေျပာေနကတည္းကကုိ အရွဳံးေပးလက္ေျမွာက္ေနတာနဲ႔ ဘာမွမထူးေတာ့ပါဘူး။ က်န္တဲ့ အဖြဲ႔၀င္ေတြကလည္း ဘာမွ ထူးမျခားနားပါဘူး။ အားလံုးက အတူတူနဲ႔ အႏူႏူေတြၾကီးပါပဲ။

 ဒီလုိပဲ UNFC အဖြဲ႕၀င္ေတြအားလံုး အူတူတူ၊ အတတ လုပ္ေနမဲ့အတူတူ အဖြဲ႔၀င္ေတြအားလံုး စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ ရန္သူ ဗမာတပ္မေတာ္ကုိ တုိက္ ခိုက္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ UNFC အဖြဲ႔၀င္ တုိင္းရင္းသားေတြအားလံုး လုိခ်င္ေနတဲ့ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိ ရမွာ ေျမၾကီး လက္ခတ္ မလြဲပါဘူး။ ဒီလုိမဟုတ္ပဲ အခ်င္းခ်င္းကြဲျပဲေနမယ္ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရန္သူျဖစ္တဲ့ ဗမာအစုိးရက ပြဲလွန္႔ျပီး ဖ်ာ၀င္ ခင္းသြားမွကေတာ့ ဧကန္မုခ်ပါပဲ။ UNFC ဖြဲ႔စည္း ရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ျပီး အတူတကြ ပူေပါင္း လက္တြဲ သြားဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါျပီ။

 ခုခ်ိန္ ဗမာအစုိးရက ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြကုိ အမ်ိဳးျပဳတ္တုိက္ခိုက္ေခ်မွုန္းေနတာကုိ ေကအုိင္အုိ/ေကအုိင္ေအ တပ္မေတာ္က ရြပ္ရြပ္ခြ်ံခြ်ံ ခုခံေတာ္လွန္ေန တဲ့အခ်ိန္ UNFC အဖြဲ႔၀င္ တုိင္းရင္းသားေတြအားလံုးလည္း ကုိယ့္ေဒသ၊ ကုိယ့္နယ္ေျမကေနျပီး ဗမာအစုိးရကုိ ရရာ နည္းလမ္းနဲ႔ တုိက္ခုိင္ေခ်မွုန္းေန မယ္ဆုိရင္ ဗမာအစုိးရအတြက္ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ခုခ်ိန္ဟာ တုိင္းရင္းသားေတြ အားလံုးအတြက္ အခ်ိန္ေကာင္း၊ အခါေကာင္းပါ။

ေကအုိင္အုိ အစုိးရကုိ ထုိးစစ္ဆင္မိတဲ့ ဗမာအစုိးရဟာ ေနာင္တရေနေလာက္ပါျပီ။

ေအာက္ျပည္ ေအာက္ရြာဘက္က ဗမာစစ္တပ္ေတြလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ကုိ အကုန္ပုိ႔ထားလုိ႕ ကုန္သေလာက္ရွိ ေနပါျပီ။ ဗမာစစ္တပ္ ေတြကလည္း စစ္ပမ္းေနၾကပါျပီ။ ဗမာစစ္တပ္တြင္းမွာလည္း အကြဲကြဲအျပဲျပဲ ေတြျဖစ္ေနၾကကုန္ပါျပီ။ ဗမာစစ္တပ္မွာ ၀ါရင့္ စစ္သားၾကီး ေတြကုန္သေလာက္ရွိေနလုိ႔ ခုခ်ိန္မွာ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာျပင္ကုိ ကေလးစစ္သားေတြပဲ ပုိ႕ေနၾကပါတယ္။

 ခုခ်ိန္မွာ UNFC အဖြဲ႔၀င္ေတြအားလံုးကုိ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဖြဲ႔ၾကီးရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကုိ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေအာင္ၾကည့္ပါ။ လက္ေတြ႔ အလုပ္လုပ္ပါ။ ေကအုိင္အုိ/ ေကအုိင္ေအနဲ႔ လက္တြဲျပီး တုိက္ပြဲ၀င္ပါ။ ရရာလက္နက္အင္အား လူအင္အားနဲ႔ ကုိယ့္နယ္ေျမက ဗမာစစ္ တပ္ေတြကုိ တုိက္ထုတ္ပါ။ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ ဖန္တီးႏုိင္ဖုိ႔ ကုိယ့္လူမ်ိဳးေတြကုိ စည္းရံုးျပီး ရဲရဲရင့္ရင့္ ဗမာစစ္တပ္ကုိ တုိက္ထုတ္ပါ။ အခ်ိန္ေကာင္း အခါေကာင္း ေရာက္ေနပါျပီ။

မြတ္ေနာ္

၁၅၊၅၊၂၀၁၂။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: