အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား အၾကား လက္ထပ္ေပါင္းသင္းၾကသည့္ ဓမၼတာ အိမ္ေထာင္ေရးကိုသာ ေထာက္ခံေၾကာင္း သမၼတေလာင္းျဖစ္သူ ရြမ္းေနး အႀကီးအက်ယ္ ေထာက္ခံ


အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ယခုႏွစ္ကုန္၌ ဝင္ေရာက္အေရြးခံမည့္ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီ သမၼတေလာင္းျဖစ္သူ ရြမ္းေနး(Romney)သည္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအၾကား လက္ထပ္ ေပါင္းသင္းၾကသည့္ ဓမၼတာ အိမ္ေထာင္ေရးကိုသာ ေထာက္ခံေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္ စေနေန႔က သမား႐ိုးက်ဝါဒီ ခရစ္ယာန္ တကၠသိုလ္၌ ေျပာၾကားခဲ့ရာ လာေရာက္ နားေထာင္ၾကသည့္ ပရိသတ္ လူထုႀကီးက အႀကီးအက်ယ္ ေထာက္ခံ အားေပး ခဲ့ၾကသည္။

ယခုလက္ရိွ သမၼတ အုိဘားမားက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ လိင္တူခ်င္း တရားဝင္ လက္ ထပ္ေပါင္းသင္းသည့္ ကိစၥကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က ေျပာသြားခဲ့ၿပီး ရက္ ပိုင္းမွာပင္ ယခုကဲ့သို႔ ရီပတ္ဘလီကန္ သမၼတေလာင္း၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ မိန္႔ခြန္းကို ပရိသတ္ သံုးေထာင္ေက်ာ္က အႀကီး အက်ယ္ ေထာက္ခံခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရိွရသည္။

ျပည္နယ္ ၆ ခုႏွင့္အတူ ကိုလံဘီယာခ႐ိုင္တို႔တြင္ လိင္တူအခ်င္းခ်င္း လက္ထပ္ခြင့္ရိွသည္ဟူေသာ အေမရိကန္ သမၼတ၏ ေထာက္ခံမႈမွာ အျငင္းပြားစရာ တစ္ခုအျဖစ္ ေရာက္ရိွလာေနသည္။ ျပည္နယ္ ၃ဝ တုိ႔က ၄င္းကုိ တားဆီးခဲ့ၾကေသာ္လည္း လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္မႈကို ေထာက္ခံမႈ အေရအတြက္မွာ မေထာက္ခံသူ အေရအတြက္ထက္ အနည္းငယ္ ပို၍မ်ားလာ ေနသည္ဟု သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။

KLMA ,
Ref:Reuters

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: