တစ္ကိုယ္ေတာ္ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔ အေပါင္းလကၡဏာ ယဥ္ေက်းမႈ


Harmony of Rhythm and Flexible

(၁)
၂၁ ရာစုဟာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ မ်က္ႏွာစာသစ္ အားေကာင္းဝင္းလက္စြာ ထြန္းေတာက္လာေသာ အခါေတာ္ျဖစ္တယ္။ ကမၻာနဲ႔ခ်ီၿပီး၊ ျဖန္႔ၾကက္ၿပီး ဒီစကား ကို ကြၽန္ေတာ္ ေျပာတာပါ။ အသိအျမင္ အစာမေက်မႈေၾကာင့္၊ သေဘာတရား အစာမေက်မႈေၾကာင့္ ျဖစ္အပ္ေသာ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈဟူသည္ မရွိေကာင္း။ ေလ့ လာမႈ၊ ေလ့က်င့္မႈ၊ က်င့္သံုးမႈ၊ သိမႈ၊ တတ္မႈ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ ထုိနိမ့္က်မႈကို ေက်ာ္လႊားၾကမယ္။

(၂)
တစ္ကုိယ္ေတာ္လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔အေပါင္းလကၡဏာ ယဥ္ေက်းမႈဆုိေသာ သေဘာသဘာဝႏွစ္မ်ဳိးဟာ လူသားတိုင္းမွာ ယွဥ္တြဲတည္ရွိၿပီးသား ျဖစ္ပါ တယ္။ သို႔ေသာ္ လူသား တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ထုိသေဘာႏွစ္မ်ဳိး ေပါင္းစပ္ျခင္းအခ်ိန္ အဆမတူၾကပါ။ တခ်ဳိ႕တစ္ကုိယ္ေတာ္ လြတ္လပ္ျခင္းမွာ ပိုအားသန္တယ္။ တခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့ အေပါင္းလကၡဏာ ယဥ္ေက်းမႈမွာ ပိုအားသန္တာမ်ဳိးလည္း ရွိတတ္ပါေသးတယ္။ တခ်ဳိ႕က တူညီဝတ္စံု ယူနီေဖာင္း ဝတ္ရတာကို အလြန္ျမတ္ႏိုးတတ္ပါတယ္။ တူညီဝတ္စံုကို ျမင္လုိက္ရတာနဲ႔ စိတ္ေတြ ေပါ့ပါးၿပီး အားေကာင္းလာတတ္တဲ့သူမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ ဒီလုိပါပဲ တခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့ တစ္မ်ဳိး၊ တစ္ဘာသာ၊ ဖက္ရွင္အသစ္အဆန္းကို ကိုယ္ေပၚတင္ထား ႐ံုမွ်နဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ယံုၾကည္မႈေတြ တရိပ္ရိပ္ျမင့္ တက္လာ တတ္တဲ့သူမ်ဳိးလည္း ရွိပါေသးတယ္။ လူသားအားလံုးမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ တူတာေလးေတြရွိသလုိ မတူတာေလးေတြရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံရပါ လိမ့္မယ္။

လူမွာ သဘာဝရွိတယ္။ ဒါကို Ecosystem of Human Beings လုိ႔ ေျပာရင္ရပါတယ္။ သက္ရွိလူသားရဲ႕ ေဂဟစနစ္ ဆုိပါေတာ့ဗ်ာ။ ႐ုပ္ကမၻာ၊ ႐ုပ္ေလာ ကမွာ ေဂဟစနစ္ရွိသလုိ လူသားမွာေဂဟ စနစ္ရွိတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ေဂဟစနစ္ကို ထိန္းသိမ္းလုိ႔ရသလုိ ဖ်က္လုိ႔လည္း ရပါတယ္။ ထိန္းမလား၊ ဖ်က္မလားဆိုတာ လူသား ရဲ႕ေရြး ခ်ယ္မႈပါပဲ။ ဘယ္ေလာက္ ထိန္းမလဲ၊ ဘယ္လုိထိန္းမလဲ၊ ဘယ္အပိုင္းကို တုိးခ်ဲ႕မလဲဆုိတာ အခ်ိန္အဆျပႆနာပါပဲ။ ဒီသေဘာဟာ Choice and Editing သေဘာျဖစ္တယ္။ အလုပ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းနဲ႔ လုပ္ပံုလုပ္နည္း အခ်ိန္အဆ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

(၃)
Solo Freedom  တစ္ကိုယ္ေတာ္ လြတ္လပ္ျခင္းဆုိတာ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဟာ့ရမ္းျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ ပရမ္းပတာႏုိင္ျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ အ႐ူး မစင္ပန္း ထင္တုိင္းက်ဲ လုပ္ရပ္မဟုတ္ပါဘူး။ မူးယစ္ေဆးဝါးခ်ၿပီး ေၾကာင္စီစီျဖစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အရက္မူးၿပီး မထိန္းႏိုင္ေတာ့လုိ႔ စိတ္ အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီး ပါးစပ္သရမ္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ Mental Pollution မဟုတ္ပါဘူး။ ၂၁ ရာစုရဲ႕ စိမ္းစိုလန္းဆန္းတဲ့ တစ္ကုိယ္ေတာ္ လြတ္လပ္ျခင္း ဆုိတာ လူ႔က်င့္ဝတ္နဲ႔ ယွဥ္တြဲပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ မကင္းမကြာရွိပါတယ္။ တစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာဆႏၵနဲ႔အညီ ဘဝကို ဖြဲ႕စည္းတဲ့ေနရာမွာ လူ႔က်င့္ဝတ္နဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ေပါင္းစည္းႏုိင္တဲ့ အစြမ္းျဖစ္ပါတယ္။ Harmony of Freedom and Control ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့ ေရာဂါလကၡဏာ မဟုတ္ပါဘူး။ Wild Syndrome မဟုတ္ပါဘူး။ ျမင့္မားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ ကြန္႔ျမဴးမႈနဲ႔ယွဥ္တဲ့ ပိုမုိတုိးတက္ ေကာင္း မြန္ေရး ေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္ပါတယ္။

(၄)
ဒီလုိထင္ရင္ လြဲသြားႏုိင္ပါတယ္။
၂၁ ရာစုရဲ႕ အေပါင္းလကၡဏာ ယဥ္ေက်းမႈဆုိတာ ေနရာတုိင္းမွာ ျခြင္းခ်က္မရွိ အမ်ားဆႏၵနဲ႔အညီ လုပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာမဟုတ္ပါဘူး။ ေနရာတုိင္းမွာ အကန္႔အသတ္မဲ့ အမ်ားကိုလုိရင္း ျပဳရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမဟုတ္ပါဘူး။ ေနရာတိုင္းမွာ လူထုေနာက္လိုက္ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ေနရာနဲ႔ သူရွင္သန္စြာ Dynamic ျဖစ္ၿပီး ပိုင္းျခားေရြးခ်ယ္ရမယ့္ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒ ျပဳတဲ့ေနရာမွာ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္ေထာင္ စုသားတို႔ အသံဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသံ၊ တရား ဥပေဒျပဳစုေရး အသံျဖစ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တရားစီရင္ေရးက်ေတာ့ ဒီလုိ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ တရား စီရင္ေရးရဲ႕ အထက္မွာ မည္သူမွ မည္သည့္အရာမွ မရွိေစရ။ တရားမွ်တစြာ တရားလမ္းေၾကာင္း အတုိင္းသာ စီရင္ရပါတယ္။

မီဒီယာကိစၥ စတုတၴမ႑ိဳင္ ကိစၥမွာလည္း ထုိ႔အတူပါပဲ။ အမ်ား သေဘာထား၊ လူထုသေဘာထား၊ ပါတီတစ္ခုရဲ႕သေဘာထားစေသာ အေထြေထြ အမ်ဳိး မ်ဳိး လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ ကိုင္မႈမွ ကင္းလြတ္ရပါတယ္။ Determine လုပ္တာ ကင္းရပါတယ္။ ပါတီ သေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္ခ်င္သူေတြ ထုတ္ေဖာ္ၾကပါ။ အစိုးရ သေဘာထား ထုတ္ေဖာ္ခ်င္ သူေတြ ထုတ္ေဖာ္ၾကပါ။ ေယဘုယ်မႈျပဳထားတဲ့ လူထုအသံထုတ္ေဖာ္ ခ်င္သူေတြ ထုတ္ေဖာ္ၾကပါ။

မတူကြဲျပားေနျခင္းကပင္ ပိုမိုတုိးတက္ ေကာင္းမြန္မႈအတြက္ Essential  Root Cause ျဖစ္ပါတယ္။ မရွိမျဖစ္ ေရေသာက္ျမစ္ အေၾကာင္းတရား ျဖစ္ပါ တယ္။

သာသနာ့ေဘာင္က ရဟန္းျဖစ္ရင္ မဟာေဗာဓိပင္ရိပ္မွာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူတဲ့ ဘုရားျမတ္ရွင္ဗုဒၶရဲ႕ တပည့္သားအျဖစ္ခံယူရင္ ပါရာဇိကံ က်ဴးလြန္ခြင့္မရွိ သလုိ မီဒီယာ ကိစၥ မွန္သမွ် လူ႔က်င့္ဝတ္ကို ေဖာက္ဖ်က္လုိ႔မရပါဘူး။ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာ္ကားလုိ႔ မရပါဘူး။ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးနဲ႔ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာေရးကို ထိပါးလုိ႔ မရပါဘူး။ အဲဒီအပိုင္းမွတစ္ပါး က်န္တဲ့အပိုင္းေတြမွာေတာ့ မုိးကိုတက္ၿပီး ဒူးနဲ႔တုိက္လုိ႔ရပါတယ္။

ေျမႀကီးေပၚမွာ ကင္းၿမီးေကာက္ေထာင္ၿပီး လက္နဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္လုိ႔ ရပါတယ္။

(၅)
လူ႔သမိုင္းျဖစ္စဥ္ မဟာခရီးရွည္မွာ ကြၽန္ေတာ္အထူးျပဳၿပီး တန္ဖိုးထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဂရိအင္ပါယာ ေခါမေခတ္က ဆရာႀကီး ‘ဆုိကေရးတီး’ ဆုိပါေတာ့။ ဘဝတစ္ခုလံုး အသက္ပါေပးၿပီး ဒႆနဆရာတစ္ဦးရဲ႕ ပညာရွင္က်င့္ဝတ္နဲ႔ သူ႔ေခတ္က ထြန္းကားေနတဲ့ ေအသင္ ဒီမုိကေရစီ က်င့္ဝတ္ကိုအျမင့္ဆံုး ေပါင္းစည္းျပသြားတယ္။ ေအသင္ရဲ႕ဒီမုိကေရစီတရား႐ံုးက သူ႔ကိုေသဒဏ္ စီရင္တယ္။ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် အဆိပ္ေသာက္ေသေစ သတည္းတဲ့။ သို႔ေသာ္ ျခြင္းခ်က္ရွိတယ္။ ဤအမႈတြင္ မွားယြင္းခဲ့ပါေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ေသာ္ ေသဒဏ္မွ လြတ္ေစသတည္း…။
လိပ္ျပာသန္႔စြာ မွန္ကန္ပါေၾကာင္း ကိုယ္ယံုၾကည္တာကို မွားတယ္လုိ႔ မုသာဝါဒျဖင့္ လိမ္ညာလ်က္ ဆရာႀကီးေျပာဖို႔ရာ မျဖစ္ႏုိင္။ ဒႆနဆရာ က်င့္ဝတ္ ကို မေဖာက္ဖ်က္ႏုိင္။ ထု႔ိအတူ ေအသင္ဒီမုိကေရစီကို ေဖာက္ဖ်က္သူလည္း အျဖစ္မခံႏုိင္။ ထုိဆန္႔က်င္ဘက္ မတူတာႏွစ္ခုကို ဆရာႀကီး ဟန္ခ်က္ ညီေအာင္ ေပါင္းစည္းျပခဲ့တယ္။ သို႔ ေသာ္ ေပးဆပ္လုိက္ရတယ္။ ဆရာႀကီး ဆုိကေရးတီးအသက္ကို ေပးဆပ္လုိက္ရတယ္။

ကိုယ္သက္ရွည္ က်န္းမာၿပီး ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာသည္ထက္ ပိုမိုၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာေစရန္ ဘာမဆုိလုပ္မယ္ဆုိတဲ့ လူမ်ဳိးေတြ သူ႔အတိုင္းအတာနဲ႔သူ ရွိေနေသးေသာ ယေန႔ ကမၻာတြင္ ဆရာႀကီး ဆုိကေရးတီးလို လူမ်ဳိးကို စာေပအေတြ႕အႀကံဳသတိရမႈ အာ႐ံုျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ရွိခိုးဦးခ်ေနမိပါ တယ္။ အမ်ားသေဘာထားဆုိတုိင္း အရာရာမွာ ျခြင္းခ်က္မရွိ မလုပ္ေကာင္းပါ။ မလုပ္သင့္ပါ။ ၂၁ ရာစုရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ မ်က္ႏွာစာသစ္က ဤေဘးထြက္ ဆုိးက်ဳိးကို နည္းႏုိင္သမွ် နည္းသြားေအာင္ အစြမ္းကုန္ ထိန္းေပးပါတယ္။

၂၁ ရာစုေဆးပညာနယ္တြင္ ေဆးသမားနဲ႔လူနာ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း Check and Balance ျပဳရတာေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီ သေဘာဟာ ေဆးသမား၊ ဆရာဝန္၊ ေဆးပညာရွင္ရဲ႕ ပညာသမာဓိကို ေစာ္ကားေသာအဆင့္သို႔ ေရာက္ေအာင္ ေဖာင္းပြသြားတဲ့ သေဘာမဟုတ္ပါ။ ၂၁ ရာစုဒီမုိကေရစီ မ်က္ႏွာစာသစ္တြင္ တစ္ေယာက္နဲ႔အမ်ား ေလးစားေသာ၊ မေစာ္ကားေသာ၊ အျပန္အလွန္ကူညီေသာ စံေတြရွိပါတယ္။ လူမွန္သမွ် ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔ကိုမွ ေစာ္ကားခြင့္မရွိပါ။ လူသား အပါအဝင္ အေထြေထြအမ်ဳိးမ်ဳိး အားေတြကို အားကိုးၿပီး ဗုိလ္က်စိုးမုိးျခင္း လံုးဝမျပဳသင့္ပါ။ အမ်ားဟာ အနည္းရဲ႕ေက်းကြၽန္မဟုတ္သလုိ အနည္းဟာ အမ်ားရဲ႕ ေက်းကြၽန္ မဟုတ္ပါ။ တူညီေသာ မတူညီေသာ မိတ္ေဆြေတြမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္အပိုင္းအျခားေတြ ကြာျခားေသာ သူငယ္ခ်င္းေတြမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၁ ရာစုတြင္ သူငယ္ခ်င္းဆုိေသာ အသံုးအႏႈန္းရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳရာ အႏွစ္ သာရနယ္တြင္ ေျပာင္းလဲ၊ တုိးပြားမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီ။ အစဥ္အလာအတုိင္း ကြန္ဆာေဗးတစ္ လုပ္ေနလုိ႔ မသင့္ေတာ္။ (ကြၽန္ေတာ့္ အျမင္ကို ေျပာတာပါ။)

(၆)
လူ႔သဘာဝလုိ႔ေျပာေျပာ လူသားရဲ႕ ေဂဟစနစ္လုိ႔ ေျပာေျပာေျပာလုိ႔ရတဲ့ အေပါင္းလကၡဏာ ယဥ္ေက်းမႈအက်င့္စ႐ိုက္နဲ႔ တစ္ကိုယ္ေတာ္ လြတ္လပ္ျခင္း စ႐ိုက္ လကၡဏာဟာ လူသားတိုင္းမွာ ရွိၾကပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အေသးစိတ္၊ အရွိန္ႏႈန္းထားေတြေတာ့ ကြဲသြားတာေပါ့။ အဲဒီေနရာမွာ လူသားတစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ စိတ္ျဖဴစင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားေကာင္းလာသေလာက္ ‘ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔အခ်ိန္အဆ’ Choice And Editing ထက္ျမက္လာပါတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ အေပါင္းလကၡဏာ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ေနမလဲ၊ ဘယ္ေနရာမွာ တစ္ကုိယ္ေတာ္ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔ ေနမလဲဆုိတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈပါပဲ။ က်န္းမာေရး အတြက္ လုိအပ္သင့္ေတာ္တဲ့ ေဆးဝါးေသာက္တဲ့ ေနရာမွာ ေဆးတစ္ျပားေသာက္မလား၊ ႏွစ္ျပား ေသာက္မလား၊ ဘယ္ႏွႀကိမ္ ေသာက္ရမလဲလို႔ ပိုင္းျခားမႈ ရွိရပါေသးတယ္။ အခ်ိန္အဆေပါ့ဗ်ာ။

ေလာကႀကီး တစ္ခုလံုးမွာ ဘယ္ေတာ့မွ နားထားလုိ႔မျဖစ္တာ ရွင္သန္အသက္ဝင္ေအာင္ လုပ္ရမွာက ပညာေရးျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရး လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ ပါတယ္။ ပညာ အသီးသီးရဲ႕ အသက္ဝင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၁ ရာစုမွာ ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပညာေရးရဲ႕ အသက္ဝင္ျခင္းလုိ႔ ဆုိလုိက္တဲ့ေနရာမွာ အစဥ္ အလာအတိုင္း စီးဆင္းခဲ့တာေတြ ဆက္လုပ္႐ံုမွ်နဲ႔ မျပည့္စံုေတာ့ပါဘူး။ ေျခတစ္ေပါင္က်ိဳး ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

၂၁ ရာစုရဲ႕ ဝိေသသဒုကၡေတြ လြတ္ေျမာက္ေစဖို႔အတြက္၊ ေလ်ာ့ေပါ့ သက္သာေစဖို႔အတြက္ Diversity Space of Education ပညာေရး ရဲ႕အခင္း အက်င္း အသစ္ေတြမ်ားစြာ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ သုေတသနျပဳ၊ တုိးခ်ဲ႕၊ ထပ္ျဖည့္ရမွာေတြမ်ားစြာ….။

ပညာေရးဟာ အခ်ိန္ပိုင္းကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ ၂၁ ရာစု ဒီကစၿပီး ေရွ႕ခရီးအတြက္ အခ်ိန္တုိင္းကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလ့လာျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ က်င့္သံုးျခင္း ပညာေရး အေၾကာင္းတရားေပၚမူတည္လုိ႔ သိျခင္း၊ တတ္ျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္ျခင္း၊ ပညာေရးအက်ဳိးတရား ျဖစ္ လာပါတယ္။ အဲဒီ အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆက္သြယ္ျခင္းရဲ႕ အသက္ဝင္မႈေၾကာင့္ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ဆင္းရဲဒုကၡ ေလ်ာ့ေပါ့သက္သာျခင္း အာနိသင္ အသက္ဝင္ လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

တစ္ကိုယ္ေတာ္ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔ အေပါင္းလကၡဏာ ယဥ္ေက်းမႈကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ေပါင္းစည္းၾကပါစို႔။

ဒါဟာ Harmony of Rhythm and Flexible ျဖစ္ပါ တယ္…။

ေမာင္ရန္ပိုင္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: