ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကုိ ရပ္တန္႔ ေပးပါ (ေပးစာ)


သို႔

အယ္ဒီတာမွတဆင့္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္

ေလးၿမိဳ.ျမစ္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကန္းကို ရပ္တန္႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ ေတာင္းခံျခင္း

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ျပည္၌ျမစ္ႀကီးေလးသြယ္ ရွိတဲ့ အထဲမွ အဥၥနနဒီ (ခ) ေလးၿမိဳ႕ျမစ္အား ပိတ္ဆို႔ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စံမံကိန္းျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕သည္ ၎ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ေရျဖင့္ သံုးစြဲခ်က္ျပဳတ္ၾကရၿပီး၊ ၎ျမစ္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္လည္း လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ ကိုင္းအစရွိသည္တို႔ကိုျပဳလုပ္ ၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမွဳကိုလုပ္ကိုင္ကာ စားေသာက္ေနရပါသည္။ ၎ျမစ္ထဲမွ သားငါးမ်ားကိုလည္း တစ္၀မ္း တစ္ခါးအတြက္ ၀မ္းစာဖူလံုရန္ ရွာေဖြေရာင္းခ်စားေသာက္ၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈကိုျပဳလုပ္ေနရပါသည္။

အခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ျမစ္၏ အထက္ပိုင္းတြင္ စက္ႀကီးမ်ားျဖင့္တူးဆြျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ေရမ်ား ညစ္ညမ္းျခင္း၊ သံုးစြဲမရျခင္း၊ ျမစ္ထဲမွာရွိတဲ့ ငါးမ်ား ျမစ္ေရညစ္ညမ္းမႈျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ေသျခင္းမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိေနပါတယ္။

၎အျပင္ ျမစ္ကမ္းနေဘးမွရြာမ်ားမွာလည္း ၎ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ရကိုသံုးစြဲမိၾကသျဖင့္ က်န္းမာေရးမ်ားလည္း ထိခိုက္လ်က္ရွိေနၾကပါတယ္။

၎အျပင္ ထိုေလးၿမိဳ႕ျမစ္၏ ေဘးဘယ္ညာ တစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္လည္း ျမစ္ကေရကို အမွီသဟဲျပဳ၍ လယ္ေျမ၊ ကိုင္းကြၽန္း အစရွိသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားလည္း ေနာင္တခ်ိန္တြင္ စိုက္ပ်ိဳး စားေသာက္၍ ရရွိမည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း အလြန္နည္းေနလွ်က္ရွိေနပါတယ္။

ျမစ္ေရကို အမွီျပဳ၍ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လွ်က္ရွိေနၾကေသာ ရြာေပါင္း ၁၀၀ နီးပါးမွ်ရွိေနပါတယ္။

အကယ္၍ ဒီေလးၿမိဳ႕ျမစ္စီမံကိန္းျဖစ္ေပၚလာခဲ့လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရခိုင္ျပည္ရွိ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စား ေသာက္လွ်က္ ရွိၾကေသာ ျပည္သူမ်ားမွာလည္း အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ ဒီထက္ႏွစ္ဆတိုးကာ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းမႈမ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမည့္အေရးႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္ေနရ ပါေသာေၾကာင့္ သနားညႇာတာေထာက္ထားစြာျဖင့္ ဒီေလးၿမိဳ႕ျမစ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚေနမႈအား ရပ္တန္႔ေပးပါရန္ ရိုေသေလးစားစြာျဖင့္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္အား ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုသမႈျပဳလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တက္တုိးေမာင္ (ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ ရခုိင္ျပည္နယ္)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: