ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေက်ာက္ျဖဴရွိ လယ္သမားမ်ား စိုက္ပ်ဳိးရန္ခက္ခဲဟုဆိုပိုက္လိုင္းအတြက္ တူးေဖာ္ရာမွ ထြက္လာေသာ ေျမစာမ်ား ဖံုးေနသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအား ၾကည့္႐ႈေနေသာ စည္ေမာ္ ေက်းရြာမွေဒသခံတခ်ိဳ႕။
ဓာတ္ပံု-ဂ်ဴးလိိယက္

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းအတြက္ တူးေဖာ္ရာမွထြက္လာေသာ ေျမစာ က်န္ရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပိုက္လိုင္း အနီး၀န္းက်င္မွ လယ္ယာေျမမ်ား စိုက္ပ်ဳိးရန္ အခက္အခဲ ရွိေနေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

“ပိုက္လိုင္းျဖတ္သြားတဲ့နားမွာ လယ္က သံုးဧကေလာက္ရွိတယ္။ ေတာင္ၾကားထဲမွာ။ အခု ပိုက္လံုးျမႇဳပ္ၿပီးတဲ့အခါ က်န္ခဲ့တဲ့ေျမေတြက တာေပါင္ လိုျဖစ္ေနေတာ့ ေတာင္ၾကားမွာ အထက္ဘက္က က်န္တဲ့ လယ္ကြင္းေတြက ေရကန္လိုျဖစ္ေနၿပီး လုပ္စားလို႔မရဘူး။

ပိုက္လိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးက ဧက၀က္ စာေလာက္ရထားတယ္။ အစက ေပ ၆၀ ေလာက္ေျပာေပမယ့္ တူးတဲ့ေျမေတြ ဖို႔ခ်တာေၾကာင့္ ပါသြားတာက ေပ ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ျဖစ္ေနတယ္။ ဧက၀က္မကေတာ့ဘူး။

ေျမစာေတြ ေၾကာင့္ ေအာက္ဘက္(အနိမ့္ဘက္) ကလယ္ေတြလည္း မစိုက္ရ” ဟု ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ေတာေက်းရြာအုပ္စု၊ စည္ေမာ္ေက်းရြာမွ လယ္စိုက္ပ်ိဳး သူ ေဒၚလွေအးက ေျပာသည္။ မိုးရြာလာသည္ႏွင့္အမွ် လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ ဖံုးေနေသာ ေျမစာမ်ားအား ဖယ္ရွားရန္ အခက္အခဲရွိ လာႏိုင္ေၾကာင္း စည္ေမာ္ရြာမွ ေတာင္သူ ဦးေအာင္စံေက်ာ္က ေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ့ လယ္ကြက္ထဲက အစကေတာ့ အလ်ား ေပ ၁၀၀၊ အနံ ေပ ၆၀ ေလာက္ ပါသြားတယ္။ ပိုက္လိုင္းတူးလိုက္တဲ့အခါ ေဘးမွာ ေျမပံုပစ္လိုက္ တာနဲ႔ အခုအနံကလည္း ေပ ၁၀၀ ေလာက္ ျဖစ္ေနတယ္။ အခုေျမစာက ကန္သင္း႐ိုး ကိုေက်ာ္တက္ေနၿပီး လယ္ထဲကိုလည္း ဖို႔ေနတယ္။ ရႊံ႕ဖံုးေန တဲ့ေျမမွာ စပါးကေတာ့ မေအာင္ႏိုင္” ဟု စည္ေမာ္ေက်းရြာ မွ ေတာင္သူ ဦးေအာင္စံေက်ာ္က ေျပာသည္။

မိုးရြာလာသည္ႏွင့္အမွ် လယ္ကြင္းမ်ားထဲမွ ေျမစာမ်ားကို စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“လယ္ေတြမွာ က်ေနတဲ့ ေျမစာေတြကို သူတို႔စက္ယႏၲရားေတြနဲ႔ နည္းနည္း ေလာက္ရွင္းေပးဖို႔ သြားေျပာေသးတယ္။ လုပ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္ ခုထိေတာ့ မလုပ္ေသးဘူး။ မိုးရြာသြားရင္ ဘက္ဖိုးက သြားလို႔မရ၊ ေျမစာလည္းေကာက္လို႕မရေတာ့ဘူး။ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ မယက႐ံုးက မန္ေနဂ်ာဆိုတဲ့သူ ေျပာတာက သတ္မွတ္ထားတာထက္ ေျမကို တစ္လက္မလည္း အပိုမယူပါ။ ပိုရင္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးထပ္ေပးပါမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ပိုက္လိုင္းကို ေျမဖို႔ၿပီးရင္လည္း ဦးေလးတို႔လယ္စိုက္လို႔ရပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အခု ေျမေတြက သူတို႔ ႀကိဳးတိုင္းထားတာထက္ အမ်ားႀကီး ေက်ာ္ထြက္ေနတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

“လမ္းနဲ႔ပိုက္လိုင္းက ကြ်န္ေတာ့ ေယာကၡမလယ္ သံုးဧကအလယ္ကို ျဖတ္သြားတယ္။ တစ္ဧကက လမ္းနဲ႔တည့္ တည့္က်လို႔ ေလ်ာ္ေၾကး ရတယ္။

ေဘးမွာ တစ္ဧကေလာက္စီ က်န္တယ္။ သူတို႔က ပိုက္လိုင္းတူးေတာ့ ေျမစာေတြကခ်၊ ျပန္ယူနဲ႔ ကန္သင္း ေတြလည္း အားလံုး ပ်က္ကုန္တာေပါ့။ ေရ မရွိရင္ ဒီလယ္ဘယ္လို လုပ္မလဲ။

ျပန္လုပ္ရင္ေငြေရာ၊ အခ်ိန္ေရာ အမ်ားႀကီးကုန္ဦးမယ္။ ေျမစာေတြယူတာလည္း မစင္ေတာ့ စပါးလည္းေကာင္းေတာ့ မွာမဟုတ္ဘူး”ဟု ပ်ားတဲ ေက်းရြာ မွ ဦးေက်ာက္သီးက ေျပာသည္။

မိုးမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုက္လိုင္းတူး ေဖာ္ရာမွထြက္လာေသာ ေျမစာမ်ားေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမရရွိထားေသာ ပိုက္လိုင္းအနီး ၀န္းက်င္ရွိ လယ္ေျမ မ်ား ေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈ အေျခအေနစိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း ႏွမ္းဖဲေတာင္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူမ်ားက ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။

“အရင္က ၆၆ ေပ ပဲယူမယ္။ အဲဒီထက္ ေျမတစ္မႈန္႕မွ မက်ေစရဘူးဆိုၿပီး အခု ေျမစာေတြပံုထားတာ ေပ ၄၀ ေလာက္ ပိုေနတယ္။ အခု လယ္စိုက္ ဖို႔အခ်ိန္က ေရာက္ေနၿပီ။ အခု မိုးရာသီေရာက္လာေတာ့ လယ္ထြန္ရေတာ့မယ္။ လယ္ေတြမွာ ပံုေနတဲ့ေျမစာေတြကို ပိုက္လိုင္းလာ လုပ္တဲ့သူေတြက တြန္းလည္းမခ်။အပံု အပံုေတြ လုပ္ထားတယ္။ ဒီေျမစာေတြ က စိုက္ပ်ဳိးတဲ့အခါမွာ အမ်ားႀကီး အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ဖို႔။ မိုးထန္လာေလ ေတာင္ေပၚ ကေရဆင္းလာရင္ ေျမစာေတြက က်ဳိးက်ဳိးၿပီးပါသြားၿပီး ေအာက္က လယ္ေတြကို အားလံုးဖို႔ပစ္လိုက္ဖို႕။

ေက်ာက္စရစ္ေတြနဲ႔ အားလံုးဖံုးသြားရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လယ္ေတြ လုပ္စားလို႔မရပါ။ ဒီလိုနဲ႔ အားလံုးဆံုး႐ံႈးသြားဖို႕ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ႏွမ္းဖဲေတာင္ေက်း ရြာမွ ဦးလွေရႊက ေျပာသည္။

တူးထုတ္ထားေသာ ေျမစာမ်ားတြင္ ေက်ာက္ခဲမ်ား၊ ေျမအမ်ဳိးအစားအမ်ဳိးမ်ဳိး ပါ၀င္သည့္အတြက္ ေျမစာဖံုးလႊမ္းေန ေသာေျမမ်ားတြင္ ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ဳိးရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“နဂိုေျမမွာက ႏြားေခ်းေဆြး၊ ေျမေဆြး ေတြနဲ႕ ေျမဆီျဖစ္ေနတယ္။ တူးလိုက္တဲ့ ေျမမွာ ေက်ာက္ခဲေရာ၊ ေအာက္ကေျမနီ ေျမ၀ါ၊ အခ်ဥ္ဓာတ္၊ ဆား ဓာတ္ေပါက္တဲ့ ေျမေရာ အားလံုးေရာေနတဲ့အတြက္ ေျမဆီအရည္အေသြးက က်သြားတယ္။ဖို႔လာတဲ့ ေျမစာ ေတြထဲမွာ ႏြားကလည္း သြားလို ႔မရ။

ေျမက ဖို႔လုိက္တဲ့အတြက္ ေျမေစာင္းသြားေတာ့ ေရလည္းမညီတဲ့အတြက္ အပင္လည္း မရွင္ သန္ႏိုင္ဘူး” ဟု ဦးလွေရႊက ေျပာသည္။

ေအးစပယ္ျဖဴ
ျမန္မာ့တိုင္း(မ္း)အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၇၁ (၁ – ၇ ၊ ၆ ၊ ၂၀၁၂)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: