ရင္နဲ ့ေသြးတဲ့ ၀ါးခြ်န္မ်ား


ရင္နဲ ့ေသြးတဲ့ ၀ါးခြ်န္မ်ား
အေနာက္ရိုးမ
နိုးထေနၿပီ
မုန္တိုင္းအ၀င္ရိုင္းသကိုး။
နဒီကစၥပ
ျမစ္မေတးသံ၊ တြန္းလွန္ေတးကို
ေၾကြးေၾကာ္သံၿပဳိင္ က်ဴးရင့္ၿပီ။
ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ ့
က်ဴးေက်ာ္ခဲ့သလို
ဖက္ဆစ္ရဲ ့ေခြး၊ ရိုဟင္ဂ်ာေရးကို
ေသြးနဲ ့တိုက္ပဲြ၀င္ၾကခ်ိန္။
ရခိုင္သူမ
ႏွမလက္က
ၿမိရွွစူးထက္၊ လက္နက္၀ါးခြ်န္
ကြ်န္သေဘာက္ရင္၀၊ ထိုးမႊေခ်မွဳန္း
အဆံုးစီရင္လိုက္ပါေလ။
ရခိုင္ျပည္သူ
ျမန္ျပည္သူပဲ
ဘယ္သူခဲြခဲြ၊ တသားတည္းေလ။
ရခိုင္တန္ေဆာင္
ညအေမွာင္ကို
ေနာင္လာမ်ဳိးဆက္၊ ေသြးနဲ ့ဆက္၍
ယက္လုပ္ထြန္းညွိခဲ့ေပေတာ့။     ။
ေမာင္လြမ္းဏီ

၁၁ – ၆ – ၂၀၁၂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: