မသန္စြမ္းသူမ်ား မ်က္လံုးျဖင့္ စာ႐ိုက္ႏိုင္ၿပီ


မသန္စြမ္းသူမ်ားမ်က္လံုးျဖင့္ စာ႐ိုက္ႏိုင္၊ ပံုဆြဲႏိုင္မည့္ ကိရိယာတစ္မ်ဳိးကို ျပင္သစ္သုေတသန ပညာရႇင္တစ္ဦးက ဖန္တီးခဲ့သည္။

ေခါင္းတြင္တပ္ရေသာ ကင္မရာက မ်က္လံုးလႈပ္ရႇားမႈကို ဖတ္ကာ ကြန္ပ်ဴတာ ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ စာထင္လာေစျခင္း၊ ပံုဆြဲႏုိင္ျခင္းတို႔ ကို ျပဳႏုိင္ၿပီဟု သိရသည္။ ေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ကိုယ္လက္လႈပ္ရႇားမႈမျပဳႏုိင္ေတာ့ သူမ်ားအတြက္ စီအင္န္အာအက္စ္ အင္စတီက်ဳမႇ ယန္းေလာရင္းဆူကဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္ကိုသံုးတတ္ေစရန္ နာရီ၀က္မ် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈသာလိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။ 

လက္ရႇိအခ်ိန္တြင္ စမ္းသပ္ဆဲ အဆင့္သာရႇိေသးသည့္ စနစ္ျဖင့္  စာ႐ိုက္ပါက တစ္မိနစ္လွ်င္ စာလံုး ၂၅ လံုးမ် ႐ိုက္ႏုိင္သည္ဟု သိရသည္။ အလားတူ စနစ္မ်ား ယခင္က တီထြင္ႏုိင္ခဲ့မႈရႇိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေလာက္ အသံုးျပဳသူစိတ္တုိင္းက်သည့္ တိက်မႈမ်ဳိးေပးႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိး မရႇိခဲ့ဟု သိရ သည္။

Ref: AFP

မသန္စြမ္းသူမ်ား မ်က္လံုးျဖင့္ စာ႐ိုက္ႏိုင္ၿပီ PDF Print E-mail
Sunday, 29 July 2012 14:53
AddThis Social Bookmark Button

မသန္စြမ္းသူမ်ားမ်က္လံုးျဖင့္ စာ႐ိုက္ႏိုင္၊ ပံုဆြဲႏိုင္မည့္ ကိရိယာတစ္မ်ဳိးကို ျပင္သစ္သုေတသန ပညာရႇင္တစ္ဦးက ဖန္တီးခဲ့သည္။

ေခါင္းတြင္တပ္ရေသာ ကင္မရာက မ်က္လံုးလႈပ္ရႇားမႈကို ဖတ္ကာ ကြန္ပ်ဴတာ ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ စာထင္လာေစျခင္း၊ ပံုဆြဲႏုိင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳႏုိင္ၿပီဟုသိရသည္။ ေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ကိုယ္လက္လႈပ္ရႇားမႈမျပဳႏုိင္ေတာ့ သူမ်ားအတြက္ စီအင္န္အာအက္စ္ အင္စတီက်ဳမႇ ယန္းေလာရင္းဆူကဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္ကိုသံုးတတ္ေစရန္ နာရီ၀က္မ် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈသာလိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။

လက္ရႇိအခ်ိန္တြင္ စမ္းသပ္ဆဲ အဆင့္သာရႇိေသးသည့္ စနစ္ျဖင့္  စာ႐ိုက္ပါက တစ္မိနစ္လွ်င္ စာလံုး ၂၅ လံုးမ် ႐ိုက္ႏုိင္သည္ဟု သိရသည္။ အလားတူစနစ္မ်ား ယခင္က တီထြင္ႏုိင္ခဲ့မႈရႇိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေလာက္ အသံုးျပဳသူစိတ္တုိင္းက်သည့္ တိက်မႈမ်ဳိးေပးႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိး မရႇိခဲ့ဟု သိရသည္။

Ref: AFP

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: