ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးမ်ား၏ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ ေရရွည္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေနမသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလး ငယ္တစ္ဦးကုိ ဆရာမတစ္ဦးက သင္ၾကားေပးေနစဥ္။
ဓာတ္ပံု-ဘူးသီး

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လက္ခံသင္ၾကား ေပးႏုိင္ေသာေက်ာင္းမ်ား နည္းေနေသးသည္အျပင္ အစုိးရက အဆုိပါ ကေလး မ်ားအေပၚ ေရရွည္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ လိုအပ္ ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုဆုိ ကြ်န္ေတာ့သားက အသက္ ၁၃ ႏွစ္၊ အျပင္မွာေတာ့ ေက်ာင္း မထားေတာ့ဘူး။ အိမ္မွာပဲ ဆရာမနဲ႔ သင္တယ္၊ ဒီလုိကေလးေတြက မိဘရဲ႕ျပဳ စုုေစာင့္ ေရွာက္မႈ အျမဲလုိအပ္ေနတာေၾကာင့္ မိဘတုိင္းက ကုိယ့္သားသမီးကုိ ကုိယ္မရွိ ေတာ့ရင္ ဘယ္လုိ ဆက္ရပ္တည္သြား မလဲဆုိတာ အျမဲပူပန္္ေန ရပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေအာ္တစ္ဇင္ အသင္း၀င္ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးတစ္ဦး၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေနမ်ဳိးႏုိင္က ေျပာသည္။

ကေလးဘ၀ကတည္းက ဦးေႏွာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမညီမမွ်ျဖစ္ျခင္းကုိ ေအာ္တစ္ဇင္ (Autaism) ဟုေခၚကာ စိတ္ေရာဂါ မဟုတ္သလို ေရာဂါတစ္ခုလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေဆးတိုက္ျခင္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္း ေအာင္ မကုသႏိုင္ဘဲ ကေလးဘ၀မွစကာ တျဖည္းျဖည္းျဖစ္လာသည့္ အထီးက်န္ျပႆနာ အမ်ဳိး အစား တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟုေဆးပညာ အဘိဓာန္တြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္ကုိ ေတြ႕ရ သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးအတြက္ လက္ခံေလ့က်င့္ သင္ၾကားေနသည့္ အစုိးရသင္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းႏွင့္္ သီးသန္႔ဖြင့္လွစ္ ထားသည့္ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္း ခုနစ္ ေက်ာင္းရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ကေလး ေဆး႐ုံႀကီး ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာ႐ုံေၾကာ အထူးကု ေဒါက္တာေက်ာ္လင္း က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိေျပာသည္။

“ဒါေပမယ့္ ဒီေက်ာင္းေတြက တျခား ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အဆင့္အတန္းေတာ့ မမီႏုိင္ ေသးပါဘူး။ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးတုိင္းလည္း ေလ့က်င့္ သင္ၾကားခြင့္ မရေသးသလုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားခြင့္ရတဲ့ ကေလးတုိင္းကုိလည္း တျခားႏုိင္ငံေတြမွာေလာက္ ဘက္စုံမသင္ၾကားႏုိင္ေသး ပါဘူး။ ဒီေက်ာင္းေတြက နယ္ေတြမွာ လည္း မရွိေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ နယ္ေတြ မွာလည္း ဒီလုိေက်ာင္းမ်ဳိးေတြရွိဖုိ႔ အင္မတန္လုိအပ္ပါ တယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိရွိေနေသာ အဆုိပါေက်ာင္းမ်ားကုိထားရန္အတြက္ မိဘမ်ားကုိယ္တုိင္က မိမိကေလးကုိ ေအာ္တစ္ဇင္အျဖစ္ လက္ခံရန္ အသိ ပညာနည္းပါးျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားေရး အပုိင္းတြင္လည္း ဆရာဆရာမမ်ား၏ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာပုိင္းအားနည္း ျခင္းအျပင္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္း မ်ား လုိအပ္ေနျခင္း၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းလခ ေဈးႀကီးျမင့္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးမ်ားကုိ ေက်ာင္းထားရန္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ ေတြ႕ၾကဳံရေၾကာင္း ဦးေနမ်ဳိးႏုိင္က ေျပာသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မသန္စြမ္း သက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ ေဒၚရီမာတင္က “ေအာ္တစ္ဇင္ သီးသန္႔အခန္း ႀကီးပဲခြဲဖုိ႔ ေနရာလည္းမရွိဘူး။ ၀န္ထမ္းလည္း သီးသန္႔မေပးႏုိင္ဘူး။ သူတုိ႔ေတြ က တစ္ေယာက္ခ်င္း သီးသန္႔သင္ရင္ ေတာ့ တုိးတက္တာ မွန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္တဲ့ဟာေတြပဲရမယ္။ လူမႈဆက္ဆံ ေရးရွိမယ္၊ အတုခုိးၿပီးလုပ္မယ့္ဟာေတြက်ေတာ့ ဆရာမက ေသေသခ်ာခ်ာ အတုခုိးၿပီးေတာ့ သင္မွ ရမယ္။ စကား ေျပာတတ္ေအာင္ သင္တယ္။ စာေရး တတ္ဖုိ႔ ေလ့က်င့္တယ္၊ စကား ေျပာတတ္ ဖုိ႔ ေလ့က်င့္တယ္။ တျခားကေလးေတြ လုပ္တဲ့ လက္မႈ လုပ္ငန္းမွာ ၀င္လာလုိ႔ ရတယ္”ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါေက်ာင္းတြင္ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလး ၂၀ ခန္႔ရွိကာ အသက္ေျခာက္ႏွစ္ မွ ၁၈ ႏွစ္အထိလက္ခံၿပီး သံုးတန္းအထိ အဆိုပါေက်ာင္း တြင္ ေျဖဆိုႏိုင္ ကာ ေလးတန္းကုိမူ မိဘမဲ့ေက်ာင္းအတြက္ တြဲဖက္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အစုိးရ ေက်ာင္းတြင္ ေျဖဆိုႏိုင္သည္ဟုဆုိ သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဆရာ၀န္၏ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ လက္ခံၿပီး ေမလတြင္ စတင္လက္ခံသည္ဟုသိရသည္။ ေအာ္တစ္ဇင္သည္ ေရာဂါ မဟုတ္သည့္ အတြက္ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသေပးႏုိင္ေသာ ေဆးမရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ လူတုိင္းတြင္ ေအာ္တစ္ဇင္ လကၡဏာမ်ားရွိတတ္ၾကျပီး အနည္းဆုံး တစ္ခုႏွစ္ခုမွ ၁၀ ခု အထိမ်ားသြားလွ်င္ ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္လင္း က ေျပာသည္။

“ဒါေပမယ့္ ေအာ္တစ္ဇင္ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ မတူပါဘူး။ အသိဉာဏ္ျမင့္တဲ့ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလး ရွိသလုိ အသိဉာဏ္နိမ့္ တဲ့ကေလးရွိတယ္။

ေစာေစာလာၿပီးေတာ့ ေလ့က်င့္ ကုသမႈခံယူတဲ့အတြက္ အမ်ားႀကီး တုိးတက္လာတဲ့ ကေလးေတြရွိပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ အသိဉာဏ္ေကာင္းတဲ့ ေအာ္ တစ္ဇင္ကေလးေတြကုိ မိဘက နားလည္ ၿပီး ေစာေစာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏုိင္ခဲ့မယ္ဆုိ ရင္ ဒီကေလးေတြဟာ စာသင္ႏုိင္တယ္။ ဘြဲ႕ရႏုိင္တယ္။ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းတစ္ခုကုိလည္း တစ္ဖက္ ကမ္းခတ္ ကြ်မ္းက်င္ သြားႏုိင္ ပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေရႊရည္ေစာျမင္႕
အတြဲ ၃၀ ၊ အမွတ္ ၅၈၂ ( ၁၇ – ၂၃ ၊ ၈ ၊ ၂၀၁၂)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: